Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1901-1920 av 23711 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinvitasjon: Bollestad og Astrup til Mimiro

  17.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad skal ha med seg digitaliseringsminister Nikolai Astrup på bedriftsbesøk hos Mimiro på Ås tirsdag 18. juni.

 • SJ skal bidra til eit betre togtilbod til passasjerane for ein langt lågare pris for staten

  17.06.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Konkurransen på jernbanen verkar. Togtilbodet blir betre samtidig som staten skal bruke vesentleg mindre skattepengar på å kjøpe persontogtilbod.

 • Tvangslovutvalget legger fram innstilling 18. juni

  17.06.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget som har arbeidet med tvangslovgivningen leverer sin innstilling til helseminister Bent Høie.

 • Spørsmål vedrørende kostnader knyttet til kampflyanskaffelsen

  17.06.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  17. juni sendte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen med svar på en rekke spørsmål om kampflyanskaffelsens kostnader. Spørsmålene gjelder bruk av usikkehetsavsetning, sannsynligheten for å nå

 • Presseinvitasjon: Inviterer til møte om algeoppblomstringa

  17.06.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik inviterer alle oppdrettarar som er ramma av algeoppblomstringa til eit møte i morgon, tysdag 18. juni.

 • Kamøyvær, Engenes og Fosnavåg fiskerihamner kan no byggast ut

  17.06.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Å bygge ut hamner er bra for verdiskaping langs kysten. No får Kamøyvær, Engenes og Fosnavåg fiskerihamner forskoteringsmidlar som gjer at dei kan byggast ut tidligare enn venta. Dette er gode prosjekt som er viktig for næringsliv og folk på dei

 • Presseinformasjon: Årlig møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen

  17.06.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen leder den norske delegasjonen på det årlige møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Den russiske delegasjonen ledes av direktør i Rosatom, Oleg Krjukov. Årets møte finner sted på Framsenteret i Tromsø 20.

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen til Nordland

  17.06.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Bodø og Fauske onsdag 19. juni. Her skal han møte næringslivet til et frokostmøte i Fauske for å få innspill til og diskutere veien videre for mineralnæringen. I Bodø besøker han beredskapslaben ved Nord

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 26

  17.06.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 26, 2019.

 • Fra høsten skal alle kommuner ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  17.06.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Eldre, personer med funksjonsnedsettelser og unge bruker mange av kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demokratiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker

 • Vil skape fleire møteplassar for ungdommar

  17.06.2019 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa setter av 41,5 millionar kroner til norske storbyar, sånn at dei kan skape nye møteplassar for barn og unge. Pengane løyvast gjennom tilskotsordninga Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, med føremål om å utvikle tiltak som er med

 • Priv. til red.: Samferdselsministeren til Sandefjord, Larvik og Arendal tysdag 18. juni

  17.06.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale er tysdag 18. juni i Sandefjord, Larvik og Arendal, og inviterer pressa til å vere med på deler av arrangementa.

 • Tidenes største utlysning til innovasjon i offentlig sektor

  16.06.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Forskningsrådet lyser ut 185 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, der kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter samarbeider med forskere om å løse samfunnsutfordringer.

 • Prøveløslatte skal nektes pass

  16.06.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag kan prøveløslatte fra forvaring eller fengsel, med vilkår om ikke forlate landet, nektes å få utstedt pass. Nå foreslår regjeringen at denne gruppa skal nektes å få utstedt pass.

 • Jovsset Thomas Sara er Årets unge reindriftsutøver 2019

  15.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  - Reindriften trenger unge utøvere med et klart engasjement og ståsted i den tradisjonelle driften, og som samtidig er opptatt av å videreføre og utvikle reindriften som en livskraftig næring, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 • Statsministerens program veke 25

  15.06.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Måndag 17. juni Kl.

 • Nynorsk journalistpris til Kjersti Mjør

  14.06.2019 Nyheit Kulturdepartementet

  Journalist Kjersti Mjør i Bergens Tidende får Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar for 2019. Prisen er på 50.000 kroner og eit kunstverk og vert delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta 14. juni.

 • Overlevering av beredskapshjemmelutvalgets utredning

  14.06.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Beredskapshjemmelutvalget, ved utvalgets leder professor Benedikte Moltumyr Høgberg, overleverte i dag utvalgets utredning «Når krisen inntreffer» til samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

 • Nye ambassadører fra Canada, Singapore, Etiopia og Guinea

  14.06.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fire nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til H.M. Kongen 14. juni 2019.

 • Endringer i alkoholloven på høring

  14.06.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å flytte rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager. Reglene for salg og skjenking av alkohol ved bryggerier forenkles.

Til toppen