Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1901-1920 av 25613 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Stabile reintall i tamreindrifta

  23.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Per 31. mars 2019 var det ca. 215 tusen tamrein i Norge. Omtrent 150 tusen dyr beiter i Finnmark reinbeiteområde, mens det var 12-14 tusen dyr i hvert av reinbeiteområdene i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og tamreinlagene.

 • Norge støtter transittmottak i Afrika

  22.01.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) har besøkt Rwanda i to dager for å se på transittmottaket for flyktninger fra Libya og møte sin rwandiske kollega. Konklusjonen er klar: Europa må støtte opprettelsen av slike mottak.

 • Presseinformasjon: Statsministeren og landbruks- og matministeren til Svalbard globale frøhvelv

  22.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Statsministerens kontor

  Statsministeren er vertskap når representanter for rundt 30 genbanker fra hele verden samles på Svalbard den 25. februar for å deponere frøprøver til det globale frøhvelvet. Medlemmer fra FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftmålene, som

 • Starter ny mulighetsstudie av Alnaelva

  22.01.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Omtrent 200 000 Osloboere har Alnaelva som sin nærmeste nabo. Klima- og miljødepartementet og Oslo kommune ønsker å finne ut hvilke nye miljøtiltak som kan forbedre miljøet og gjøre Alnaelva til et mer attraktivt rekreasjonsområde.

 • Presseinvitasjon: Helseminister Bent Høie gjer greie for ny sjukehusstruktur på Helgeland mandag 27. januar

  22.01.2020 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Med ein gong etter føretaksmøte med Helse Nord vil helseminister Bent Høie gjere greie for avgjerda si for ny sjukehusstruktur på Helgeland.

 • Regjeringen satser på tospråklig opplæring over nett

  22.01.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Nyankomne elever med innvandrerbakgrunn lærer mer i matematikk og naturfag når de får tospråklig opplæring over nett, viser et prøveprosjekt. Nå vil kunnskaps- og integreringsministeren gjøre det nettbaserte tilbudet permanent for elever over hele

 • Starter prosess med å finne ny forsvarssjef

  22.01.2020 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen går av for aldersgrense i midten av august og arbeidet med å finne hans etterfølger er i gang.

 • Ny rapport viser at sammenslåinger gir gevinster

  21.01.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  − Det er viktig at kommuner som går sammen har et bevisst forhold til hvilke gevinster de selv ønsker å få ut av sammenslåingen, og hvordan de kan realisere disse. Jeg tror de nye kommunene kan lære mye av denne rapporten, sier kommunal- og

 • Bekymret etter angrep i Jemen

  21.01.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret etter angrepet mot militærleiren i Jemen, som kostet 100 personer livet. Dette undergraver FNs spesialutsendings arbeid med de-eskalering og fredsbestrebelser, som Norge støtter. Bare en inkluderende politisk prosess kan løse

 • Startskot for ein ny internasjonal naturavtale

  21.01.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Land frå heile verda møtest i Kunming i Kina i oktober for å bli samde om ein ny avtale for å ta vare på meir natur. Første utkast til ein internasjonal avtale er no publisert.

 • Statsministerens program veke 4

  21.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Tysdag 21. januar Kl.

 • Andre rapport om Hjelmeng-utvalget klar

  21.01.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Oslo Economics har levert andre og siste delrapport om de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tiltakene som Hjelmeng-utvalget foreslo i 2018.

 • Øystein Strand konstituert direktør for Kulturtanken

  21.01.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Avdelingsdirektør i Kulturdepartementet Øystein Strand blir konstituert som ny direktør for Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge fra 1. mars 2020. Nåværende direktør, Lin Marie Holvik, går over til stillingen som rektor ved Thor Heyerdahl

 • 820 millioner kroner i reformstøtte

  20.01.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet utbetaler nå 820 millioner kroner i reformstøtte til kommunene som gikk sammen ved årsskiftet. - Jeg vil gratulere kommunene med det gode arbeidet de har gjort med å bygge de nye kommunene. Pengene kan brukes

 • Nå fornyer regjeringen valgfagene i ungdomsskolen

  20.01.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I dag sendes 16 nye læreplaner i valgfag på ungdomstrinnet på høring. - Vi skal ha gode valgfag som øker elevenes motivasjon, og som støtter opp under læringen i de øvrige fagene. Jeg ser frem til å motta gode innspill, sier kunnskaps- og

 • Nett-tv

  Statsministeren kommenterer den politiske situasjonen

  20.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg er tilgjengelig for presse mandag 20. januar rett etter finansminister Siv Jensens pressekonferanse.

 • Høie innkaller til foretaksmøte om ny sykehusstruktur på Helgeland

  20.01.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Bent Høie innkaller til foretaksmøte om ny sykehusstruktur på Helgeland mandag 27. januar. På møtet vil Høie fastsette sykehusstrukturen på Helgeland.

 • Regjeringen lager strategi for å bygge Matnasjonen Norge

  20.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen skal utforme en felles strategi for å konkretisere og videreutvikle Norge som en matnasjon. Strategien som ledes av landbruks- og matministeren, fiskeri- og sjømatministeren og eldre- og folkehelseministeren og skal legges frem våren

 • Nytt nettbasert arealbarometer fra NIBIO

  20.01.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statistikk om arealressursane i landets kommunar og fylke er samla i Arealbarometeret som no er klart på nibio.no. Her finst oversikt over ressursane som utgjer produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Noreg. Arealbarometeret viser og dagens

 • Rapporter om lokalvalget viser at kommunene er fornøyde

  20.01.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En evaluering av lokalvalget viser at kommunene er fornøyde med tjenestene Valgdirektoratet leverer. − Det er flott å se at det solide arbeidet Valgdirektoratet har lagt ned siden sist valg har ført til så gode resultater, sier kommunal- og

Til toppen