Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 19. mars 2021

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Nasjonal transportplan 2022-2033" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 19. mars 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Kulturdepartementet
Meld. St. 18 (2020-2021)
Oppleve, skape, dele
Kunst og kultur for, med og av barn og unge
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 19 (2020-2021)
Styring av statlige universiteter og høyskoler
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Meld. St. 20 (2020-2021)
Nasjonal transportplan 2022-2033
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 21. desember 2020 nr. 173 om endringer i domstolloven. Loven trer i kraft 1. april 2021.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 21. januar 2021 nr. 163 om inndelingen av rettskretser og lagdømmer fastsettes.
Forskrift om fordelingen av sakene i domstolene fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern av 15 skogområder i fylkene Vestland, Innlandet og Trøndelag fastsettes.
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2020 nr. 2714 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane fastsettes.

4. Styrer og utval

Barne- og familiedepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet:

Leder:
Marit Skivenes, professor, Bergen

Medlemmer:
Karl Harald Søvig, professor, Bergen
Lars Marius Heggberget, kommuneadvokat, Melhus
Ingrid Lauvås, advokat, Haugesund
Kjell Gunnar Salvanes, professor, Bergen
Dag Øystein Nordanger, professor, Bergen
Jorunn Berland Øpsen, psykolog, Bergen
Trygve Apeland, kommunedirektør, Sandnes
Kharim Lekhal, psykolog, Oslo
Ingvild Aleksandersen, assisterende statsforvalter, Oslo
Pål Christian Bergstrøm, direktør, Tromsø
Camilla Røneid Flesland, styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn, Nittedal
Anne Grethe Klæboe, nestleder, Vestby
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Gunnar Andreas Holm til ambassadør i Nairobi, Republikken Kenya med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Per Albert Ilsaas til ambassadør i Islamabad, Den islamske republikken Pakistan med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Hege Araldsen til generalkonsul i Guangzhou, Folkerepublikken Kina med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Bamako, Republikken Mali, Vegar Sundsbø Brynildsen, tillike til ambassadør i Ouagadougou, Burkina Faso.

Utnevning av ambassadør i Abuja, Forbundsrepublikken Nigeria, Knut Eiliv Lein, tillike til ambassadør i Yaoundé, Republikken Kamerun.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i St. George’s, Grenada.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av rådgiver Asbjørn Rogne til jordskifterettsleder ved Møre og Romsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Øystein Jakob Bjerva til jordskifterettsleder ved Oslo og Østre Viken jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Trond Ivar Tømmervold til jordskifterettsleder ved Østre Innlandet jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftedommer Gunnar Bjerke Osen til jordskifterettsleder ved Telemark jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av statsadvokat Mari Gjersøe, advokat Kristin Wiese Bromander, konstituert tingrettsdommer Roger Edvard Rosvoll og politiadvokat Heidi Gutterud Neumann til tingrettsdommere ved Vestfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Norunn Løkken Sundet til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. Fra det tidspunkt forskrift 22. januar 2021 nr. 163 om inndelingen av rettskretser og lagdømmer § 8 bokstav a trer i kraft, tingrettsdommer ved Buskerud tingrett.