Rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene sendes på høring med 3 måneders frist

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene leverte sin rapport 1. februar 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender i dag rapporten på høring med høringsfrist onsdag 9. mai 2018.

Opprinnelig var det bestemt en høringsfrist på seks uker. Departementet har fått flere tilbakemeldinger om at denne fristen blir for knapp, og har derfor bestemt å utvide høingsfristen.

– Etter å ha lyttet til innvendingene har jeg nå bestemt at rapporten sendes på høring med tre måneders frist, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00