Historisk arkiv

Rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene sendes på høring med 3 måneders frist

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene leverte sin rapport 1. februar 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender i dag rapporten på høring med høringsfrist onsdag 9. mai 2018.

Opprinnelig var det bestemt en høringsfrist på seks uker. Departementet har fått flere tilbakemeldinger om at denne fristen blir for knapp, og har derfor bestemt å utvide høingsfristen.

– Etter å ha lyttet til innvendingene har jeg nå bestemt at rapporten sendes på høring med tre måneders frist, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00