Forsiden

Oversikt over vedtatte og foreslåtte EU-rettsakter med antatt EØS-relevans

Oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter som pr. 9.12.2022 var vedtatt i EU, men ikke innlemmet i EØS-avtalen samt forslag under behandling og utkast til kommisjonsrettsakter under komitebehandling. Halvårlig informasjon til Stortinget.