Endringer i styret i Folketrygdfondet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag oppnevnt Morten Borge som nytt medlem til Folketrygdfondets styre. Siri Teigum er gjenoppnevnt som styrets leder, og Tørres Trovik er gjenoppnevnt som styremedlem.

Samtlige er oppnevnt for perioden 16. mai 2023 - 15. mai 2027.

Styremedlem Einar Westby og fast vararepresentant Trond Døskeland trer fra 16. mai ut av styret.

Styret i Folketrygdfondet består fra 16. mai 2023 av følgende eiervalgte personer:

  • Cand. jur. og partner Siri Teigum (oppnevnt av Finansdepartementet som leder), Oslo
  • Siviløkonom og selvstendig næringsdrivende Bjørn Østbø (valgt av styret som nestleder), Tertnes
  • Siviløkonom og konsernsjef Morten Borge, Bærum
  • Cand. jur. og COO Frances Eaton, Stavanger
  • M.Sc. i matematisk statistikk og konsernsjef Liselott Kilaas, Oslo
  • Siviløkonom og administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle, Ålesund
  • Ph.d. i finans og rådgiver Tørres Trovik, Oslo

Styret suppleres med to ansatterepresentanter ved behandlingen av administrative saker.