Jobb i Arbeids- og sosialdepartementet

Vil du være med og forme morgendagens arbeidsliv og velferdssamfunn?

Bilde av Arbeids- og sosialdepartementets logo med riksløve. Foto: Ilja C. Hendel

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i Arbeids- og sosialdepartementet.

Bildeutsnitt av to personer som sitter og jobber med rødpenn og papirer sammen over et bord.

Ansettelsesprosessen

Her kan du lese om hvordan ansettelser foregår i Arbeids- og sosialdepartementet.

Bilde av personer som går og snakker i et kontorlandskap. Foto: Ilja C. Hendel

Hvem jobber i ASD?

Arbeids- og sosialdepartementet har rundt 200 ansatte. Om lag 60 prosent er kvinner og 40 prosent er menn. Hovedtyngden av de ansatte er i aldersgruppen 35-49 år.