Tilknyttede virksomheter

Påtalemyndigheten / Påtalemakta

Riksadvokaten er øverste leder av påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten omfatter også statsadvokater og påtalejurister. Justis- og beredskapsdepartementet har administrativt ansvar for Riksadvokaten.

Embetsleder: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud

Nettside: http://www.riksadvokaten.no/