Påtalemyndigheten / Påtalemakta

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Riksadvokaten er øverste leder av påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten omfatter også statsadvokater og påtalejurister. Justisdepartementet har administrativt ansvar for Riksadvokaten.

Embetsleder: Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Nettside: http://www.riksadvokaten.no/