Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalomsorgen er samfunnets straffegjennomføringsapparat.

Kriminalomsorgen er samfunnets straffegjennomføringsapparat. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet; fem regionadministrasjoner; de lokale fengsler og friomsorgskontor. I tillegg kommer Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som er direkte underlagt direktoratet.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet har den faglige og administrative ledelse av kriminalomsorgen. 

Regionadministrasjonen

Det er fem regioner i kriminalomsorgen:

  • Region nord (fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark)
  • Region sør (fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark)
  • Region sørvest (fylkene Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder)
  • Region vest (fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal)
  • Region øst (fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold)

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

 

Nettside: http://www.kriminalomsorgen.no/