Sivil klareringsmyndighet

Sivil klareringsmyndighet (SKM) er den sentrale sikkerhetsklareringsmyndigheten i sivil sektor.