Forsiden

Sivil klareringsmyndighet

Sivil klareringsmyndighet (SKM) er den sentrale sikkerhetsklareringsmyndigheten i sivil sektor.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://skm.stat.no/