Avdeling for klima, industri og teknologi (KIT)

KIT skal bidra til bærekraftig verdiskapning og konkurransekraft gjennom gode rammebetingelser for å styrke innovasjonsevne, kompetanseutvikling og internasjonalisering av energinæringen. KIT vil styrke samarbeidet mellom aktørene i sektoren.

KIT skal bidra til bærekraftig verdiskapning og konkurransekraft gjennom gode rammebetingelser for å styrke innovasjonsevne, kompetanseutvikling og internasjonalisering av energinæringen. KIT vil styrke samarbeidet mellom aktørene i sektoren.

Avdelingen består av 5 seksjoner

 • Seksjon for forskning og teknologi (FOT)
 • Seksjon for internasjonalisering og industri (INI)
 • Seksjon for klima og luftforurensing (KLU)
 • Seksjon for CCS
 • Prosjekt for hav

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for forskning og teknologi (FOT)

  Forskningspolitiske spørsmål innenfor energi- og petroleumsrådet, inkl. CCS. Forvaltning av departementets midler til forskning og utvikling og internasjonalt forskningssamarbeid.

 • Seksjon for internasjonalisering og industri (INI)

  Spørsmål knyttet til utvikling av norsk petroleums- og energileverandørindustri. Spørsmål av næringsøkonomisk og -politisk karakter herunder kompetansespørsmål for petroleums- og energisektorene. Kartlegging av næringenes betydning for verdiskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Departementets bidrag til internasjonalisering av næringen (herunder NORWEP).

 • Seksjon for klima og luftforurensning (KLU)

  Departementets arbeid med nasjonal klimapolitikk og oppfølging av internasjonale miljøspørsmål vedrørende luftutslipp, herunder internasjonale klimaforhandlinger og regionalt klimasamarbeid. Utarbeiding av utslippsprognoser, tiltaksanalyser og vurdering av virkemiddelbruk.

 • Seksjon for CCS

  Seksjonen koordinerer OEDs oppfølging av strategien for CO2-håndtering. Seksjonen har ansvar for arbeidet med fullskala demonstrasjon av fangst, transport og lagring av CO2. Seksjonen har ansvar for å følge opp TCM. Seksjonen har videre ansvaret for eieroppfølgingen av Gassnova SF.

 • Prosjekt for hav

  Departementet har opprettet et prosjekt som jobber med å utvikle regelverket og politikken for vindkraft til havs i Norge.