Forsvarsbudsjettet 2009

Regjeringen foreslår å bevilge 33 458 millioner kroner til Forsvaret i 2009. Dette er en reell økning på 620 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2008. Økningen kommer på toppen av kompensasjon for lønns- og prisstigninger, og innebærer derfor en reell økning av Forsvarsbudsjettet på 2 prosent. Regjeringen fortsetter sin satsning på nordområdene, og styrker budsjettene til Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. - Les mer på samlesiden.

Regjeringens tiltakspakke 2009
Regjeringens forslag til tiltak mot arbeidsløshet ble lagt frem mandag 26. januar 2009.

Tiltakspakke for å stimulere den økonomiske aktiviteten –vedlikeholdstiltak ved de nasjonale festningsverkene (PM 2/2009)

Pressemeldinger fra alle departementene.

Forsvarssbudsjettet 2009
Regjeringen Stoltenberg la 7. oktober 2008, kl 10 frem forsvarsbudsjettet for 2009. På denne siden finner du lenker til budsjettproposisjonen, pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet og lenker til departementenes samleside og Finansdepartementets budsjettportal.

Fagproposisjon og pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2008-2009) (html)
St.prp. nr. 1 (2008-2009) (pdf, 2 mb.)
Forsvarsbudsjettet økes med 2 prosent (PM  24/2008)
Styrker Bergen som forsvarsby (PM 25/2008)
Styrker Hæren i Hedmark (PM 26/2008)
Styrker forsvarsmusikken og utbedrer festninger (PM 27/2008)
Øker aktiviteten i nord (PM 28/2008)
Fokus på veteraner (PM 29/2008)
Iverksettingsbrev (pdf, 607 kb)
Iverksettingsbrev - Vedlegg 1 Budsjettrammer (pdf, 76 kb)