St.prp. nr. 1 (2008–2009)

For budsjettåret 2009 under Forsvarsdepartementet Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget