St.prp. nr. 1 (2008–2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009
Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget