Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tiltakspakke for å stimulere den økonomiske aktiviteten –vedlikeholdstiltak ved de nasjonale festningsverkene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Utgiftene under Forsvarsdepartementet økes med 88 mill. kroner til totalt 112 mill. kroner for 2009, til å sette i stand murer og byggverk.

Utgiftene under Forsvarsdepartementet økes med 88 mill. kroner til vedlikehold av de nasjonale festningsverkene, slik at det for 2009 er bevilget totalt 112 mill. kroner for å sette i stand murer og byggverk som utgjør en potensiell fare for sikkerheten til de som benytter seg av festningene.

Tiltakene fordeler seg på følgende festninger:

  • Oscarsborg, Kongsvinger og Fredriksten - sikring av murer og byggverk, til sammen 22,4 mill. kr
  • Akershus - sikring av murer, sikring av tak/gesims og utvendig rehabilitering av slottet, utvendig rehabilitering av bygningene 4, 10 og 14, til sammen 48,8 mill. kr
  • Bergenhus – sikring av murer, 12,9 mill. kr
  • Fredrikstad – el-/brannsikringstiltak Artillerigården, 3,5 mill. kr
  • Karljohansvern verft – sikringstiltak Magasin B, 0,4 mill. kr


Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen legger frem tiltakspakken. - Foto: Forsvarsdepartementet

I tillegg til at tiltakene vil ha en betydelig sysselsettingseffekt innebærer de et krafttak for å bedre vedlikeholdsnivået på festningene. En tilstandsanalyse gjennomført ved alle de nasjonale festningsverkene i 2007 avdekket et betydelig vedlikeholdsbehov for å bringe festningene opp på et ordinært vedlikeholdsnivå. I lys av regjeringens målsetting om at fredete og fredningsverdige kulturminner skal være sikret og ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020, er en økning på 88 mill. kroner i 2009 et skritt i riktig retning.

- De nasjonale festningsverkene er noen av våre flotteste og viktigste kulturminner, og forteller mye om Norges historie. Med disse vedlikeholdstiltakene sørger vi for et betydelig løft til arbeidet med å utbedre festningsverkene våre, og samtidig er de viktig bidrag til sysselsettingen sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Til toppen