Jordbruksavtale 2004 - 2005

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Inngått mellom Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Avtaler og protokoller