Jordbruksavtale 2011-2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Inngått mellom Staten og Norges Bondelag

Avtaler og protokoller