Jordbruksforhandlingene 2011 - Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte

Jordbruksforhandlingene 2011 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai mellom Staten og Norges Bondelag

Avtaler og protokoller

Jordbruksforhandlingene 2011 - Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai 2011

Til toppen