Jordbruksavtale 2020-2021

Denne jordbruksavtalen er inngått mellom Staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag