LMD - Revidert nasjonalbudsjett 2017

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressetelefon: 22 24 91 40