RNB fra A til Å

Stikkord:

 
Skrantesyke

Regjeringen foreslår en bevilgning på 15 millioner kroner til tiltak mot skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD). 

Skrantesyke er en prionsykdom hos hjortedyr som i 2016 ble påvist hos villrein og elg i Norge. Mattilsynet har sammen med Veterinærinstituttet og miljømyndighetene kartlagt forekomsten av sykdommen. Regjeringen støtter fagmiljøenes konklusjon om at villreinflokken i Nordfjella bør tas ut. Uttaket forventes å foregå i 2017 og 2018.

Se også forslag under Klima- og miljødepartementet.

Dyrepoliti

Regjeringen foreslår 3 millioner kroner i økt bevilgning til utvidelse av pilotprosjektet om dyrepoliti med en ny enhet i Østfold, for å styrke kampen mot kriminalitet begått mot dyr.

Målet med dyrepolitiprosjektet er at alvorlig kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse. Dette er et samarbeid mellom politiet og Mattilsynet, og midlene fordeles mellom disse etatene.

Se også forslag under Justis- og beredskapsdepartementet.