Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2005

Statsbudsjett 2005 - Landbruks- og matdepartementets samleside med omtale av Revidert nasjonalbudsjett 2005 og Statsbudsjett 2005

 

Landbruks- og matdepartementets
budsjett for 2005

Matavgiftene kuttes med
60 millioner


Effektiviseringen av matforvaltningen gir næringsaktørene en reduksjon i matavgiftene på 60 millioner kroner.

- Ved opprettelsen av Mattilsynet lovet vi en betydelig effektivisering og at dette skulle komme industrien og brukerne til gode. Nå ser vi resultater av reformen. Allerede etter ett år er rasjonaliseringsgevinsten rundt fem prosent og dette gir direkte utslag på avgiftene, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim (V).

Etter 100 år skifter også Landbruksdepartementet navn og denne budsjettproposisjonen er den første under logoen: Landbruks- og matdepartementet.

- Matpolitikken kommer til å stå helt sentralt i årene som kommer, med vekt på hovedområdene mattrygghet, livskvalitet, matproduksjon og næringsutvikling. Navneskiftet synliggjør at Regjeringen vil se matpolitikken i en større helhet, sier matministeren.