Revidert budsjett 2008

Statlig eierskap sikrer også i 2008 betydelige bidrag til fellesskapet.

- Aksjeutbyttet øker med over 3,6 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen i forbindelse med revidert budsjett for 2008 som ble lagt fram torsdag 15. mai.

Det legges blant annet opp til en styrking av Sjøfartsdirektoratet, en videre forenkling for næringslivet gjennom videreutviklingen av Altinn-løsningen og forskning på klimatiltak gjennom Norges forskningsråd.

Pressemeldinger:

Til toppen