2013 - Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev og årsrapporter fra Nærings- og handelsdepartementet i 2013.

2013

Nærings- og handelsdepartementet

Eksportkreditt Norge AS

Garanti-instituttet for eksportkreditt

Innovasjon Norge

Klagenemnda for industrielle rettar

Konkurransetilsynet

Norges forskningsråd

Norsk Romsenter

Patentstyret

SIVA

Sjøfartsdirektoratet

Ungt Entreprenørskap

 
Fiskeri- og kystdepartementet

Havforskingsinstituttet (vedlegg)

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (vedlegg)

Innovasjon Noreg

Noregs forskingsråd

Kystverket

Nofima

Fiskeridirektoratet (vedlegg 1 , vedlegg 2 , vedlegg 3)

Redningsselskapet

Veterinærinstituttet

INI OPS

  

Til toppen