Konsesjonsverk

Standard avtaler for petroleumsvirksomhet

Standard utvinningstillatelse – Standard for utvinningstillatelse som tildeles ved ordinære konsesjonsrunder   

Standard utvinningstillatelse for tildeling i forhåndsdefinerte områder – Standard for utvinningstillatelse som tildeles TFO rundene (modne områder)

Standard avtale for petroleumsvirksomhet spesielle bestemmelser og vedlegg– Selskaper som får tildelt en utvinningstillatelse må inngå en avtale for petroleumsvirksomhet. Avtalen består av Spesielle bestemmelser samt vedlegg A Samarbeidsavtale og vedlegg B Regnskapsavtale  

Standard stratigrafisk samarbeidsavtale - Er utvinningstillatelsen stratigrafisk delt over eller under annen utvinningstillatelse, vil det også bli stilt krav om inngåelse av en stratigrafisk samarbeidsavtale.

Standard unit avtale - Utformet i samarbeid med OLF og godkjent av Olje- og energidepartementet i februar 2012. Basert på standard samarbeidsavtale

Til toppen