Budsjettspørsmål 2010

Her finn du spørsmål frå Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget i samband med handsaminga av statsbudsjettet 2010, med svar frå Samferdselsdepartementet.

Her finn du spørsmål frå Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget i samband med handsaminga av statsbudsjettet 2010, med svar frå Samferdselsdepartementet.

Budsjettspørsmål og -svar finn du også på Finansdepartementets nettsider.

Spørsmål/svar nr. 1 - "Anslag bompenger - fordeling" (pdf)

Spørsmål/svar nr. 2: "Nasjonal transportplan - midtrekkverk og trafikktryggleiksutbetringar" (pdf)

Til toppen