Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 81-88 av 26159 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren

  17.07.2018 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Denne strategien trer i kraft 6. juli 2018 og erstatter med dette tidligere strategi utgitt i juni 2013.

 • Rapport om økonomiske misligheter per 30. juni 2018

  16.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Ved utgangen av juni 2018 hadde Sentral kontrollenhet registrert 1044 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 932 har status avsluttet og 112 fortsatt er under behandling.

 • Rapporter om økonomiske mislighetssaker

  16.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Fire ganger i året legger Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet fram en oversikt over saker der det er varslet mistanke om økonomiske misligheter, tiltak og status for oppfølging.

 • Høring om ny forskrift om godskriving og fritak

  13.07.2018 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om ny forskrift om godskriving og fritak etter universitets- og høyskoleloven § 3-5 (godskrivingsforskriften) på høring.

  Høringsfrist: 13.10.2018 Status: På høring

 • Invitasjon til høringsmøte – forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

  13.07.2018 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til høringsmøte 23. august 2018 om forslag til endringer i avhendingslova. På bakgrunn av høringene av NOU 2009: 6 Tilstandsrapporter ved salg av bolig er det utarbeidet forslag til endringer i

  Høringsfrist: 07.08.2018 Status: Under behandling

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (4/2018)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen - Sommerekstra

  13.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I sommerekstra-utgaven av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (nr. 4. 2018) kan du blant annet lese om hva de nye programforslagene betyr for norsk kommunesektor, Østerrikes prioriteringer for presidentskapet i EU og, ikke

 • Økonominytt 6/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  12.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I sommerutgaven av Økonominytt (juli) kan du lese rapporten fra juni-møtene i Eurogruppen og ECOFIN samt en oppdatering av økonomisk statistikk for EU og euroområdet.

 • Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 - lokale forhandlinger 2018 og beregning av lokal avsetning

  12.07.2018 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi viser til brev om lokale forhandlinger 2018 datert 4. juli 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) leverer på samme måte som i fjor nødvendige grunnlagsdata slik at den enkelte virksomhet kan beregne avsetningen til lokale

Til toppen