Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 329-336 av 28173 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Leigebuarmedverknad

  17.03.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne rapporten er laga av Leieboerforeningen på oppdrag frå Kommunal - og distriktsdepartementet. Rapporten er meint til inspirasjon for leigebuarar, offentlege, ideelle og profesjonelle utleigarar, utviklarar av bustadsosiale tenester og

 • Drift av regionale ruteflygninger Røros–Oslo 1. mai 2022 – 31. oktober 2022

  17.03.2022 Anbud Samferdselsdepartementet

  17. mars 2022

 • Lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår.

  Motivasjon og deltakelse i lokalpolitisk arbeid.

  17.03.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  I rapporten undersøker og analyserer forskerne hva som er status for lokalpolitikernes arbeidsvilkår i Norge i dag.

 • Avgjerd i motsegnssak - kommunedelplan for tidlegare Volda kommune

  16.03.2022 Brev Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner næringsområde BKB9 Furene og vel 30 dekar av næringsområde BKB24 Furene/Morkabygda i kommunedelplan for tidlegare Volda kommune. Resten av BKB24 blir teke ut av planen av omsyn til eit viktig regionalt

 • Transplantasjonslova

  16.03.2022 Lover Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med lova er å sikre best mogeleg tilgang på organ, celler og vev til behandling av andre menneske, respekt for vilja og integriteten til donor og at omsynet til dei pårørande blir varetatt. Formålet med lova er også å førebygge og kjempe

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om alternativ behandling av sykdom

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.

  Se loven på lovdata.no

 • Helseforskningsloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning.

  Se loven på lovdata.no

 • Pasientjournalloven

  16.03.2022 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje på en måte som a) gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelige for helsepersonell,

  Se loven på lovdata.no