Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 337-344 av 28211 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2022: 2 - Akademisk ytringsfrihet

  God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag

  30.03.2022 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utvalget ble satt ned for å utrede problemstillinger knyttet til akademisk ytringsfrihet. Utredningen gjennomgår hva akademisk ytringsfrihet er og hva som kjennetegner den, hvilke utfordringer man ser nasjonalt og internasjonalt, og foreslår tiltak

 • Veileder for eldreråd

  29.03.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen skal hjelpe deg med arbeidet i eldrerådet. Her finner du både formelle bestemmelser og nyttige tips for å lykkes best mulig

 • Høring - Reisegarantiutvalgets rapport

  29.03.2022 Høring Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette Reisegarantiutvalgets rapport på høring.

  Høringsfrist: 15.08.2022 Status: På høring

 • Høring - Amortisert kost i kunderegnskapet hos pensjonsleverandører

  29.03.2022 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet om amortisert kost i pensjonsleverandørers kunderegnskap. I høringsnotatet skisserer Finanstilsynet 3 alternativer som i ulik grad viderefører adgangen til å bruke

  Høringsfrist: 27.05.2022 Status: Under behandling

 • Delegasjon etter Nasjonal helseberedskapsplan - tilbaketrekning av fullmakt

  28.03.2022 Brev Helse- og omsorgsdepartementet

  Det vises til brev av 31. januar 2020 hvor Helse- og omsorgsdepartementet delegerte fullmakt til Helsedirektoratet om å forestå nasjonal koordinering av helse- og omsorgssektorens innsats ved håndtering av utbrudd av koronavirus. Dette som et tiltak

 • Tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven

  Utredning fra Oslo Economics og Holth & Winge AS

  28.03.2022 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Oslo Economics AS og Holth & Winge AS har utarbeidet rapport nr. 2202-07 Tilsyn og kontroll i plan- og bygningsloven på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet. Departementet har fått utarbeidet rapporten med innspill til endringer på

 • Høring - forslag til endringer i eksportkontrollforskriften

  28.03.2022 Høring Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i eksportkontrollforskriften.

  Høringsfrist: 28.06.2022 Status: Under behandling

 • Høring – midlertidig endring av forskrift om tuberkuloseundersøkelse – frist for gjennomføring av undersøkelse

  28.03.2022 Høring Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidig endring av forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll (tuberkuloseforskriften). Forskriften er gitt med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot

  Høringsfrist: 01.04.2022 Status: Under behandling