Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Olav Mydland ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

I denne utgaven av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk omtales blant annet det belgiske formannskapet, Interreg konsultasjoner for programperioden etter 2027, EUs rurale visjon 2040 samt Europas utfordringer med demografi.

Les nyhetsbrevet her:

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2024)

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (03/2023)

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2023)