Rapporter fra EU-delegasjonen 2023

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

I denne utgaven av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk omtales blant annet det spanske formannskapet, forventede resultater av samhørighetspolitikken for programperioden 2021-2027, demografi – om konsekvensene av endringene i arbeidsstyrken og revidert byggevareforordning.

Les nyhetsbrevet her:
Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2023)