Rapporter fra EU-delegasjonen 2024

  • EU-nytt: Utdanning, forskning og innovasjon 2024

    Den norske EU-delegasjonen i Brussel lager månedlig nyhetsbrev om det siste og viktigste som skjer på utdanning-, forskning- og innovasjonsfeltet i EU. Nyhetsbrevet skrives av utdanningsråd Mads Gravås og forskningsråd Geir Arnulf.