Rapporter fra EU-delegasjonen 2020

  • EU og Energi. Høsten 2019. Litt om veien videre våren 2020.

    Finland hadde rådsformannskapet høsten 2019. Sammensetningen av en ny Europakommisjon under Ursula von der Leyens ledelse har preget høstens arbeid. Viktige premisser for arbeidet de kommende fem årene ble lagt denne høsten. Nedenfor følger en overordnet oversikt over enkelte saker og prosesser som utgjorde en del av høstens arbeid. Til slutt nevnes litt om veien videre, for første halvår 2020.

  • Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel

    Finansrådene ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om de nyeste hendelsene innen økonomi, finansmarkedene og skatt i EU. De nåværende finansrådene er Inger Johanne Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

Til toppen