Rapporter fra EU-delegasjonen 2020

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om tiltak mot dagens krise, foran en ny programperiode, det tyske formannskapet, bypolitikk, territoriell utvikling og Housing Europe. I tillegg får du en oversikt over kilder til informasjon, samt kommende begivenheter og tidsfrister.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om kommisjonens plan for et grønnere og mer bærekraftig EU, den digitale agenda, det kroatiske formannskapsprogrammet, foran en ny programperiode, bypolitikk, territoriell utvikling og Housing Europe. I tillegg får du en oversikt over regionale og tematiske EU-nettverk.

 • Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk Halvårsrapport 2. halvår 2019

  Her følger halvårsrapport for andre halvår 2019 på arbeds- og sosialområdet i EU. Rapporten dekker blant annet utviklingstrekk på området, minstelønn, arbeidsmarkedssituasjonen i EU, formannskapets prioriteringer, Green Deal, etableringen av det europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA) og endringer i trygdekoordineringsforordningen.

 • Forbruker-, likestillings- og familiepolitikk - hva skjer i Brussel? Halvårsrapport januar 2020

  Her følger en halvårsrapport som tar sikte på å vise de viktigste utviklingstrekkene på fagfeltene likestillings-, familie- og forbrukerpolitikk i EU per januar 2020.

 • EU og Energi. Høsten 2019. Litt om veien videre våren 2020.

  Finland hadde rådsformannskapet høsten 2019. Sammensetningen av en ny Europakommisjon under Ursula von der Leyens ledelse har preget høstens arbeid. Viktige premisser for arbeidet de kommende fem årene ble lagt denne høsten. Nedenfor følger en overordnet oversikt over enkelte saker og prosesser som utgjorde en del av høstens arbeid. Til slutt nevnes litt om veien videre, for første halvår 2020.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  Finansrådene ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om de nyeste hendelsene innen økonomi, finansmarkedene og skatt i EU. De nåværende finansrådene er Inger Johanne Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

Til toppen