Forbruker, familie og ikke-diskriminering hva skjer i Brussel?

Halvårsrapport oktober 2020

Halvårsrapporten fra Joachim Nilsen Frislid, forbrukerråd ved Norges delegasjon til EU.

I denne rapporten av Joachim Nilsen Frislid ved EU-delegasjonen kan man lese om hva som har skjedd i Brussel så langt i 2020 på områdene forbrukervern, familie/oppvekst og likestilling/ikke-diskriminering.

På forbrukerfeltet omtales for eksempel vanskeligheter for flypassasjerer, turister og reiselivsbransjen i møte med koronaavbestilte reiser, EUs planer for å gjøre det lettere for folk flest å bidra i det grønne skiftet og regler for nettplattformers ansvar for innhold som legges ut av andre.

På familie- og oppvekstfeltet kan man for eksempel lese om arbeid mot barnefattigdom, ungdomsarbeidsløshet og seksuelt misbruk av barn.

Den som oppsøker kapittelet om likestilling- og ikke-diskriminering, kan blant annet oppdatere seg på en rykende fersk europeisk handlingsplan mot rasisme, den nye europeiske likestillingsstrategien fra mars og kommende strategier for LHBT-personers og funksjonshemmedes rettigheter.

 

Les rapporten her