Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2322 treff

 • Statsministeren vil redegjøre for flyktningsituasjonen i Europa

  27.08.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg har anmodet Stortingets presidentskap om å få holde en redegjørelse om migrasjon og flyktningsituasjonen rundt Middelhavet og i Europa.

 • Økt norsk støtte til flyktningsituasjonen i Europa

  26.08.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen øker den økonomiske støtten for å bedre den prekære flyktningsituasjonen i Hellas: Regjeringen bevilger seks millioner kroner i strakstiltak og foreslår ytterligere fem millioner euro i omdisponerte EØS-midler.

 • Regjeringens innspill til EUs satsing på sirkulær økonomi

  25.08.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge har levert høringsinnspill til Europakommisjonen knyttet til den varslede handlingsplanen for sirkulær økonomi. Forbrukerrettigheter, at produkter skal ha lengre levetid og redusert klima- og miljøfotavtrykk er noen av de norske prioriteringene.

 • Regjeringens innspill til EUs satsing på sirkulær økonomi

  25.08.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge har levert høringsinnspill til Europakommisjonen knyttet til den varslede handlingsplanen for sirkulær økonomi. Forbrukerrettigheter, at produkter skal ha lengre levetid og redusert klima- og miljøfotavtrykk er noen av de norske prioriteringene.

 • Forord til årsrapport for EØS-midlene 2014-2015

  24.08.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  Through the European Economic Area (EEA) and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway make an important contribution to strengthening economic and social cohesion and strengthening bilateral relations in the EEA. The past year has been one of delivery. From the early results coming through, we can start to see how the programmes are generating positive change, skriver EØS-ministrene i Island, Liechtenstein og Norge i forordet til årsrapporten om EØS-midlene.

  Av: Statsråd Vidar Helgesen

 • EØS-midlene: Årsrapport 2014-15

  23.08.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  – Europa har sakket akterut. EØS-midlene er vårt bidrag for å stimulere til nyskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, forskning og utdanning. Slik involveres også norske forskere og bedrifter, sier EØS-EU-minister Vidar Helgesen.

 • Hvor går energinasjonen Norge?

  20.08.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  EØS/EU-minister Vidar Helgesens tale til Landsmøtet til Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) 20. august 2015.

  Av: Statsråd Vidar Helgesen

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (5/2015)

  14.08.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrev fra samferdselsråden i Brussel.

 • Fenalår vil likestilles med Parma-skinke

  13.08.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Matmerk har sendt søknad til EU for å få Fenalår fra Norge inn i den europeiske mateliten, og beskyttet som nasjonal matskatt på linje med Parma-skinke og Pata Negra-skinke.

 • EUs energiunion - høring i tilknytning til EU -Kommisjonens sommerpakke

  12.08.2015 Høring Olje- og energidepartementet

  Vi viser til prosessene i EU med nye initiativer i det pågående arbeidet med EUs energiunions strategi. Den 15. juli d.å. la EU-kommisjonen fram sin såkalte "sommerpakke 2015" som inneholdt flere sentrale dokumenter med relevans for vårt arbeid med EU-EØS energisaker.

  Høringsfrist: 03.09.2015 Status: På høring

 • Sau eller ulv? Ja takk, begge deler!

  05.08.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kan hunder fra Slovakia være med på å dempe konflikten mellom sauer og rovdyr i Norge? Med støtte gjennom EØS-midlene pågår et forsøksprosjekt i Rondane.

 • Sau eller ulv? Ja takk, begge deler!

  05.08.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kan hunder fra Slovakia være med på å dempe konflikten mellom sauer og rovdyr i Norge? Med støtte gjennom EØS-midlene pågår et forsøksprosjekt i Rondane.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for juli 2015

  31.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hovedsaken i denne andre juliutgaven av Økonominytt er arbeidet med å få på plass et nytt stabiliseringsprogram for Hellas.

 • EØS-midlene: Gjør Østersjøen renere

  29.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Østersjøen er blant de mest forurensede havområdene i verden. Mer enn 1/6 av havet anses som en dødsone. På 34 dager ble Latvias kystlinje ryddet for søppel.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for juli 2015

  22.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Juliutgaven av Økonominytt inneholder blant annet en oppdatering om EUs omfattende investeringsplan og omtale av rapport om livskvalitet.

 • EU ønsker økt kvinnelig yrkesdeltakelse

  20.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson deltok den 17. juli på EUs uformelle møte for arbeids- og sosialministre i Luxembourg. Til møtet var også EUs likestillingsministre invitert for å diskutere tiltak for å øke kvinners yrkesdeltakelse.

 • Møte om standardiserte tobakkspakninger

  20.07.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok mandag 20. juli på et ministermøte i Paris om standardiserte tobakkspakninger. –Dette har vært et viktig møte. Vi har diskutert hvordan vi kan samarbeide og stå sammen mot tobakksindustrien, som forsøker å motarbeide tobakkforebyggende tiltak som standardiserte pakninger, sier Høie.

 • Norge og EU enige om EØS-midler og tollfrie fiskekvoter

  20.07.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og EU er enige om nye norske bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Samtidig er norsk sjømatnæring sikret bedre adgang til EU-markedet.

 • Norge og EU enige om EØS-midler og tollfrie fiskekvoter

  20.07.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge og EU er enige om nye norske bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Samtidig er norsk sjømatnæring sikret bedre adgang til EU-markedet.

 • EØS-midlene: 1 milliard til forskningssamarbeid

  17.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Akkurat nå gjennomføres 142 felles forskningsprosjekter mellom norske forskere og forskere fra Polen, Romania, Tsjekkia, Latvia og Estland. Les mer om alle prosjektene her.