Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2375 treff.

 • Fakta om europeiske tiltak og forslag om migrasjon

  13.10.2015 Artikkel Statsministerens kontor

  EU-kommisjonen la i september frem en tiltakspakke.

 • Fakta om Valletta-toppmøtet

  13.10.2015 Artikkel Statsministerens kontor

  11. og 12. november samles europeiske og afrikanske land til et toppmøte om migrasjon i Maltas hovedstad Valletta. Fra Norge deltar statsminister Erna Solberg.

 • Asylutfordringen kommer til å være krevende for alle deler av samfunnet

  13.10.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg ga i dag Stortinget en redegjørelse om migrasjon og flyktningsituasjonen. Solberg sa at de økte asylankomstene vil ha store konsekvenser for flere samfunnsområder, men understreket samtidig at Norge har en forpliktelse til å hjelpe mennesker på flukt.

 • Migrasjon/flyktningsituasjonen rundt Middelhavet og i Europa

  13.10.2015 Tale/artikkel Statsministerens kontor

  Statsministerens redegjørelse til Stortinget 13. oktober 2015.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for oktober 2015

  12.10.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Oktoberutgaven av Økonominytt gjør rede for møtene i Eurogruppen og ECOFIN 5. og 6. oktober. Videre omtales EUs kapitalmarkedsunion og endelig en omtale av den offentlige konsultasjonen om felles konsolidert grunnlag i selskapsskatten.

 • Europaparlamentets plenumssesjon 5.-8. oktober

  12.10.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det var knyttet store forventninger til Angela Merkel og Francois Hollandes felles innlegg under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg 7. oktober. «Mer Europa» var hovedbudskapet fra den tyske forbundskansleren og den franske presidenten.

 • FAOs mat- og landbruksrapport 2015

  12.10.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tirsdag 13. oktober offentliggjør FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon sin årlige statusrapport for mat og jordbruk (SOFA), som i år handler om bruk av sosiale tjenester i utviklingsland for å bekjempe sult og fattigdom.

 • Revisjonen av det europeiske ekomregelverket: Invitasjon til aktørmøte

  12.10.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer ekombransjen til aktørmøte om den kommende revisjonen av ekompakken 5. november 2015 i Oslo.

 • Ukens Europa-quiz

  12.10.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Delta i Utenriksdepartementets quiz om Europa og Norges samarbeid med EU . Denne uken handler spørsmålet om EUs grunnleggelse.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  12.10.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får hvert sitt thermokrus.

 • Ønsker bedre og enklere EU-regelverk velkommen

  08.10.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge, Island og Liechtenstein har overlevert kommentarer til EU-kommisjonens forslag til tiltak for bedre regulering. De tre landene ønsker tiltakene velkomne.

 • Felles nullmoms for mediene

  07.10.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen vil innføre nullmoms for elektroniske nyhetstjenester i 2016. Provenyeffekten av forslaget er beregnet til 350 millioner kroner.

 • Vil forske mer på europeisk klima- og energipolitikk

  07.10.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil på neste års budsjett sette av fem millioner kroner til forskning på europeisk klima- og energipolitikk. – EUs politikk på dette området har avgjørende betydning for norske interesser. Når den politikken er i dynamisk endring, har vi behov for raskere og bedre analyser av utviklingen, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

 • Uformelt ministermøte om sykling: EU tråkker til

  06.10.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er positivt at EU setter sykling på dagsorden. Norge har mye å lære av sykkelnasjoner som Nederland og Danmark, men erfaringer fra byer som Kristiansand og Trondheim viser at vi kan hvis vi vil. Regjeringen bidrar i tillegg med den nye statlige tilskuddsordningen for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

 • Norge langt bedre til å gjennomføre direktiver

  06.10.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  – Det er svært gledelig at Norge er blitt betydelig mer effektiv i gjennomføringen av EU-direktiver i norsk rett, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen. Esas halvårlige resultattavle viser det beste resultatet noensinne for Norge.

 • Dette er EØS-senteret

  05.10.2015 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-senteret i Utenriksdepartementet skal være tilrettelegger, pådriver og støttespiller for alle departementene i deres EØS- og Schengen-arbeid.

 • EØS-midlene: Norsk-rumensk kultursamarbeid i vekst

  04.10.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  18 norske kulturaktører deltar i kulturutvekslingsprosjekter i Romania. Prosjektene dekker alt fra teater og musikk til forskning og kulturarv. Og deltakerne er alt fra skolebarn til pensjonister. Møt noen av dem her.

 • Holder farlige stoffer unna barns leketøy

  02.10.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonens arbeids- og ekspertgrupper jobber kontinuerlig for å sørge for at leketøy ikke inneholder kjemikalier som er farlige for barn. Siden i fjor sommer er seks direktiver vedtatt på EU-siden.

 • EU-kommisjonens nye veikart på veitransportområdet

  02.10.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Som ledd i den nye strategien for bedre regelverksutforming har Kommisjonen den siste tiden publisert flere veikart (road maps) om veitransport.

 • Europeisk luftfart: EU planlegger ny luftfartspakke

  01.10.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen har lagt frem en plan for arbeidet med en ny luftfartspakke for å styrke konkurransesituasjonen i europeisk luftfart.