Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 1096 treff.

 • Ny dynamikk for karbonfangst og -lagring i EU

  02.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rapport av Ragnar Semundseth, energiråd ved Norges delegasjon til EU.

 • Norske nyhetsbrev fra Brussel

  02.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Mange av de norske aktørene i Brussel sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine abonnenter. Vi gir deg oversikten over de norske nyhetsbrevene fra Brussel.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  02.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Finansrådene ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om de nyeste hendelsene innen økonomi, finansmarkedene og skatt i EU. De nåværende finansrådene er Inge Skeie og Astrid Elisabeth Erlingsen.

 • EU- og EØS-relevante nettsider

  02.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du lenker til EØS- og EU-relevante nettsteder.

 • Nyhetsbrev om Norges samarbeid med EU

  30.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrevet om Norges samarbeid med EU inneholder nyheter, fakta- og bakgrunnsinformasjon, intervjuer og rapporter fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  26.11.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021.

 • Utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid

  25.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge og EU har et tett samarbeid om utenrikspolitiske spørsmål. Felles innsats øker vårt gjennomslag for felles verdier og interesser.

 • Utenriksministeren deltok i EØS-rådsmøte

  24.11.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs industristrategi og utviklingen av EØS-samarbeidet var hovedtemaene da utenriksminister Anniken Huitfeldt deltok i det halvårlige møtet i EØS-rådet onsdag 24. november.

 • EU, EØS og internasjonalt samarbeid om transport og kommunikasjon

  24.11.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementets ansvarsområder har en rekke internasjonale aspekter. EU- og EØS-relaterte saker utgjør den største delen av det internasjonale arbeidet til departementet.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  24.11.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Aktuelle EU-høringer på samferdselsområdet

  24.11.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen gjennomfører en rekke høringer på samferdselsområdet. Norske aktører og interessenter har mulighet til å svare på disse høringene. Her finner du noen av de aktuelle høringene.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål

  23.11.2021 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-spørsmål.

  Av: Utenriksminister Anniken Huitfeldt Stortinget, 23. november

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (03/2021)

  23.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • Nyttig for media

  22.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen skal være åpen og tilgjengelig, også overfor journalister. Vår offentlige journal er hos oss på Norges Hus, og vi svarer gjerne på spørsmål fra media.

 • Rapport fra EUs landbruksministermøte den 15. november 2021

  19.11.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kommisjonen presenterte i juli EUs skogstrategi fram mot 2030. Ministrene vedtok på ministermøtet enstemmig rådskonklusjoner der det understrekes at skogen kan spille en viktig rolle i EUs overgang til en grønn, klimanøytral og konkurransedyktig sirkulær bio-økonomi. Medlemslandene må imidlertid få ansvaret for å forvalte og utvikle skogpolitikken.

 • Skråblikk fra Brussel

  19.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du alternative rapporter fra Norges delegasjon til EU, som kommer i tillegg til den ordinære innrapporteringen. "Energisogene" er ment som humoristiske skråblikk på siste halvårs begivenheter.

 • Nasjonale eksperter

  18.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen og bilaterale ordninger har Norge nasjonale eksperter i Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

 • EUs klimapakke Klar for 55 (Fit for 55)

  16.11.2021 Artikkel Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet

  Klimapakken "Klar for 55" (Fit for 55) skal gjøre at EU når målet om å redusere netto utslipp av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030. Siden norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk, vil det få stor betydning for Norge hvilke endringer EU blir enige om.

 • Norge fortsatt blant de ledende landene i Europa på digitalisering

  12.11.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Indeksen som måler digital modenhet i EU/EØS-området, viser at Norge fortsatt er blant de ledende landene på digitalisering i Europa. Norge rangeres som nummer fem etter Danmark, Finland, Sverige og Nederland i den ferske målingen.

 • The North Sea as a platform for the Clean Energy Transition

  11.11.2021 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Minister of Petroleum and Energy Marte Mjøs Persen held this speech at the energy seminar 'The North Sea as a platform for the Clean Energy Transition' when signing a MoU on the CCS between Norway and the Netherlands. The seminar was hosted at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim on 11th November 2021.

  Av: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen