Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2731 treff.

 • Ukens Europa-quiz

  29.08.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementets Europa-quiz er tilbake etter sommerferien. Ukens spørsmål handler om "Brexit".

 • EU: Høringer om direktivene om bompengeinnkreving for tunge godskjøretøy (Eurovignette) og om regelverket for den europeiske bompengetjenesten (EETS)

  26.08.2016 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen vil første halvår i 2017 komme med forslag til revisjon av direktivene om bompengeinnkreving for tunge godskjøretøy over 3,5 tonn og av regelverket for den europeiske bompengetjenesten. I denne forbindelse gjennomfører Kommisjonen nå to separate offentlige høringer (public consultations) med høringsfrist 2. oktober 2016.

 • Regjeringen inviterte til dialogmøte om brexit

  24.08.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Interessen var stor og oppmøtet stort da EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker, næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg møtte representanter for næringsliv, organisasjoner og pressen til dialogmøte om konsekvenser for næringslivet av at Storbritannia skal forlate EU.

 • Statsministeren besøker Slovakia

  23.08.2016 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Solberg besøker Bratislava 22.-23. august i forbindelse med at Slovakia har formannskapet i EU.

 • Svar på stkriftleg spørsmål om tollfrie kvoter på basislandbruksprodukter

  18.08.2016 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om tollfrie kvoter på visse mengder basislandbruksprodukter.

 • Rapport: EØS-midlene styrker samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene

  16.08.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering.

 • Vi fortsetter det gode samarbeidet etter brexit

  15.08.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Marit Arnstad (Sp) gjentar i Aftenposten 10. august partilederens utspill om at regjeringen ikke ønsker en debatt om konsekvensene av britisk utmelding fra EU. Utspillet ser ut til å handle mer om Senterpartiets ønske om å melde Norge ut av EØS enn om å ivareta norske interesser.

 • EØS-midlane: Vi søker fondsoperatør til regionalt fond

  11.08.2016 Nyheit Utanriksdepartementet

  Noreg skal opprette eit nytt regionalt fond under EØS-midlane, og søker etter ein teknisk operatør av fondet. Frist for å søke er 15. september.

 • Frykter brexit-brems

  09.08.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Brexit-prosessen kan gå ut over Europas evne til å takle felles utfordringer, som økonomisk omstilling, sikkerhet og migrasjon, skriver statsråd Elisabeth Vik Aspaker i denne artikkelen.

 • FAOs matvareprisindeks gikk ned i juli

  05.08.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter fem måneder med stigende priser gikk FAOs matvareprisindeks noe ned i juli. Det skyldes i hovedsak store globale forsyninger med korn, blant annet fra Svartehavs regionen.

 • Godt i gang med brexit-arbeidet

  05.08.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi har igangsatt et bredt analysearbeid for å se på Norges forhold til Storbritannia og hvilke konsekvenser den britiske utmeldingen av EU vil ha for vårt samarbeid. Selv om det er langt frem til en britisk utmeldelse av EU vil vi være så godt forberedt som mulig for å ivareta norske interesser og vårt gode samarbeid med Storbritannia, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker.

 • Setter klimaendringer på timeplanen i Slovakia

  05.08.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Slovakia er spesielt utsatt for flom, men også lange perioder med tørke. For å øke bevisstheten om klimaendringer brukes EØS-midler på å lære ungdom å samle regnvann og lage grønne tak.

 • Utfordringer med eksport av økologisk laks til EU

  04.08.2016 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norske aktører som satser på eksport av økologisk laks opplever nå utfordringer på EU-markedet.

 • Bedre samordning av skog- og jordbruk for å sikre matsikkerheten

  22.07.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO krever bedre samordning mellom skog- og jordbruk for å sikre bærekraftige landbrukssystemer og skogforvaltning. Denne uken deltok statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet på det 23. møtet i FAOs skogkomite.

 • The EU proposes climate targets for Norway

  20.07.2016 News story Ministry of Climate and Environment

  The European Commission has proposed a preliminary 2030 emissions reduction target for Norway. Efforts are shared among European countries and Norway’s target for reductions in sectors outside the EU Emissions Trading System (ETS) is a reduction of 40% by 2030, over 2005 levels. Final target figures are subject to further calculations by the Commission.

 • Bønder og skogeiere sentrale for klima

  20.07.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Terje Halleland deltar denne uken på det 23. møte i komiteen for skogbruk i FNs landbruks- og ernæringsorganisasjon, FAO. I sammenheng med dette møtet arrangerer FAO "World Forest Week", der ulike aktører i skogsektoren møtes for å utveksle kunnskap om skogforvaltning.

 • EU foreslår klimamål for Noreg

  20.07.2016 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  EU-kommisjonen foreslår eit førebels norsk utsleppsmål for 2030. I den europeiske innsatsfordelinga blir det lagt opp til at Noreg skal kutte utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor med 40 prosent frå 2005 til 2030. Eit endeleg forslag til måltall vil vere på plass etter nærare berekningar frå Kommisjonen.

 • Skog, klima og matsikkerhet diskuteres i FAOs skogkomite i Roma

  20.07.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet er på det 23. møtet i FAOs skogkomite invitert til å innlede under et seminar om bønder og skogeieres sentrale rolle i arbeidet med å redusere klimaendringene.

 • EØS-midlene i Spania avsluttet: Solidaritet og samarbeid gjennom 20 år

  18.07.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Siden 1994 har Spania mottatt om lag 375 millioner kroner i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Det har resultert i 460 ulike prosjekter. Her kan du lese om prosjektene og betydningen de har hatt for mange hundre tusen mennesker.

 • Norge gjennomfører direktiver effektivt

  15.07.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  – Det er svært gledelig at Norge fortsetter å gjennomføre EU-direktiver i norsk rett på en effektiv måte, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker. ESAs resultattavle viser fortsatt gode tall for Norge.