Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3454 treff.

 • Brexit: Hva skjer i Norge 31. januar?

  24.01.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Alt ligger nå til rette for at Storbritannia forlater EU med en avtale 31. januar. Likevel blir det meste som før. Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. De betingelser som gjelder før 31. januar, vil i all hovedsak gjelde i resten av 2020.

 • EU-delegasjonens oppgaver

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Velkommen til den norske EU-delegasjonen i Brussel. Vår oppgave er å representere regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge.

 • Besøk til EU-delegasjonen

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen mottar hvert år flere tusen besøkende, fra statsråder til lokale myndigheter, næringsorganisasjoner og studenter.

 • Norges arbeid overfor Europaparlamentet

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Fagrådene ved EU-delegasjonen følger utviklingen i saker som berører deres ansvarsområder. I tillegg vil en utsending fra EU-delegasjonen normalt følge plenumsssjonen i Strasbourg.

 • Vil endre systemene for bompenger og veiprising

  21.01.2020 Artikkel Samferdselsdepartementet

  EU-Kommisjonen går inn for å endre innretningen på veiprisings- og bompengesystemet i Europa. Hensikten er å legge til rette for en mer miljøvennlig og rettferdig veitransport på tvers av landegrensene.

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2020

  20.01.2020 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og sjanser for gjennomslag.

 • Pågåande rettssaker i Efta- og EU-domstolen

  20.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

 • Fakta om Europaparlamentet

  19.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Hvor mange parlamentarikere har Sverige? Hva er EPP og hvem er David Sassoli? Her finner du kort informasjon om Europaparlamentets rolle, organisering og politiske sammensetning.

 • Slik blir Europaparlamentet etter brexit

  19.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Når britene forlater EU vil 73 seter i Europaparlamentet bli ledige. Hva skjer da?

 • Spesialutvalg

  17.01.2020 Artikkel EØS-notatbasen

  Spesialutvalgene skal bidra til samordning mellom departementene i saker som berører flere departementer. Ledelse og sekretariatsansvar for det enkelte utvalg ligger i det departementet som har forvaltningsmessig hoved­ansvar, for eksempel leder Olje- og energidepartementet spesialutvalget for energi.

 • Hva betyr brexit for britiske statsborgere som oppholder seg i Norge?

  17.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Storbritannias beslutning om å tre ut av EU har skapt usikkerhet og bekymring blant britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge.

 • Norske byer med i EU-partnerskap for bærekraftige byer

  13.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Fire norske byer deltar i EUs Urban Agenda for bedre bypolitikk. Samarbeidet handler om å dele erfaringer og fremme forslag til bedre finansiering og regelverk for byer og urbane områder.

 • Forvaltning og kontroll av EØS-midlene

  10.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  For å sikre EØS-midlene mot misbruk er det innført en rekke kontrollsystemer som skal forhindre korrupsjon og sørge for at vi oppnår avtalte resultater.

 • EU, EØS og internasjonalt samarbeid om transport og kommunikasjon

  08.01.2020 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementets ansvarsområder har en rekke internasjonale aspekter. EU- og EØS-relaterte saker utgjør den største delen av det internasjonale arbeidet til departementet.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  07.01.2020 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsråden ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om det som rører seg i EU innen samferdselsområdet.

 • "No deal" brexit: Noen spørsmål og svar

  06.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Denne artikkelen tar opp en del spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå i tilfelle det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU. Lista er ikke uttømmende. Dersom du har spørsmål som ikke er omtalt her, kan du kontakte det ansvarlige departementet.

 • Kroatia leder Rådet for den europeiske union for første gang

  03.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Fra 1. januar 2020 overtar EUs ferskeste medlemsland, Kroatia, formannskapet i Rådet for den europeiske union.

 • Norsk ledelse av OECDs landbrukskomité

  02.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Under møtet i OECDs landbrukskomité i desember ble Nils Øyvind Bergset, fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet, valgt til leder for OECDs landbrukskomité for 2020. Landbrukskomiteen ble etablert i 1961, og det er første gang en nordmann leder denne komiteen. OECDs landbrukskomité gjør et omfattende arbeid innenfor landbruksfeltet for sine medlemsland og samarbeidsland.

 • Fiskeriavtalen med EU i havn

  13.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og EU er enige om en fiskeriavtale for neste år. Avtalen inneholder flere tiltak som skal gjenoppbygge torskebestanden i Nordsjøen.

 • Gjenopptar fiskeriforhandlingene med EU

  12.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og EU er enige om å gjenoppta fiskeriforhandlingene.

Til toppen