Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3488 treff.

 • Utviklingen i elsertifikatmarkedet skal følges tett

  24.09.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har gitt Norges- vassdrags og energidirektorat i oppdrag å publisere månedlige statusrapporter om utviklingen i elsertifikatmarkedet.

 • Norge og Sverige signerte endringsavtale om elsertifikatmarkedet

  18.09.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru og Sveriges energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman har i dag signert en avtale om endring av rammene for det felles elsertifikatmarkedet.

 • Forslag til endringer i EUs landbrukspolitikk fram til 2027

  18.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matrådene ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel rapporterer om Kommisjonens ni målsetninger for den nye landbrukspolitikken i EU. Reformer i EUs landbrukspolitikk drøftes nå i Rådet for den europeiske union, under ledelse av det tyske formannskapet.

 • Nasjonale eksperter

  17.09.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen og bilaterale ordninger har Norge nasjonale eksperter i Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

 • Norske aktører i Brussel

  17.09.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er à jour.

 • Forbrukermakt og sirkulær økonomi i Europas grønne skifte

  14.09.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  På julaften i 1968 tok Apollo 8 det første fargebildet av jorda. På samme tid pratet en gruppe økonomer om «spaceman economy», som dreide seg om at man så på jorden som et romskip. Man hadde kun de ressursene som var i romskipet, og de måtte man klare seg med. Dette er et godt bilde på konseptet sirkulær økonomi.

 • Norge sender medisinsk team til Hellas

  11.09.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge bistår Hellas etter brannen i flyktningleiren Moria på Lesvos og sender nå et medisinsk team til regionen.

 • Rapport fra landbruksråden i Brussel: EUs felles landbrukspolitikk (CAP) skal bli mer miljøvennlig

  10.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har mottatt en fersk rapport fra landbruksråd Magnar Sundfør ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel.

 • Departementenes EØS-strategier

  08.09.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater. Nederst på siden finner du regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018 - 2021 og det årlige arbeidsprogrammet.

 • På rett spor med EUs fjerde jernbanepakke

  31.08.2020 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide, publisert i Aftenposten, 31. august 2020.

  Av: Samferdselsminister Knut Arild Hareide

 • Nye EU-regler for veitransport vedtatt i juli 2020

  28.08.2020 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Reglene om kabotasje og markedsadgang, kjøre- og hviletid og sosiale forhold for sjåfører, og utsending av sjåfører for å ta transportoppdrag i et annet land enn der de hører hjemme, ble vedtatt i EU 15. juli 2020. De nye reglene skal sikre bedre arbeidsforhold for sjåførene og fremme mer rettferdig konkurranse i veitransportnæringen.

 • EUs fjerde jernbanepakke: Lovavdelingens konklusjon støtter regjeringens vurdering om lite inngripende myndighetsoverføring

  26.08.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg registrerer at Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert på samme måte som oss når det gjelder å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Dette betyr at jernbanepakken innebærer en lite inngripende myndighetsoverføring, og at Stortinget kan treffe vedtak i saken med alminnelig flertall, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Nye fagråd ved EU-delegasjonen i Brüssel

  26.08.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Magnar Sundfør og Stein Ivar Ormsettrø er de nye landbruks- og matrådene ved Norges EU-delegasjon i Brüssel. Den norske EU-delegasjonen er Norges største utenriksstasjon. Delegasjonens oppgave er å ivareta norske interesser overfor EUs institusjoner og medlemsland på alle områder som berører Norges samarbeid med EU.

 • Spesialutvalg

  25.08.2020 Artikkel EØS-notatbasen

  Spesialutvalgene skal bidra til samordning mellom departementene i saker som berører flere departementer. Ledelse og sekretariatsansvar for det enkelte utvalg ligger i det departementet som har forvaltningsmessig hoved­ansvar, for eksempel leder Olje- og energidepartementet spesialutvalget for energi.

 • Ber om innspel til EU sin regulering av digitale plattformer

  18.08.2020 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EU har starta arbeidet med å regulere dei digitale plattformene, som for eksempel Facebook og Amazon. Både EU-kommisjonen og regjeringa ber norske verksemder om å kome med innspel til prosessen.

 • Avslutta saker for Efta-domstolen og EU-domstolen

  18.08.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversyn over saker som Noreg har vore involvert i. (Merk at oversikta ikkje er heilt komplett.)

 • Vi skal styre norsk jernbane - ikke EU

  14.08.2020 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  Svarinnlegg av samferdselsminister Hareide, publisert i Nationen 8. august 2020

  Av: Samferdselsminister Knut Arild Hareide

 • Ønsker innspill til EU-høring om fremtidens transport

  06.08.2020 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen lanserte i juli i år en høring om fremtidens transport. Samferdselsdepartementet skal utarbeide et norsk høringsinnspill og ønsker innspill fra norske aktører innen 1. september.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2020

  06.08.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2020 (per 6. august).

 • Dette er de viktige sakene for Norge i forhandlingene med Storbritannia

  16.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge ønsker en frihandelsavtale med Storbritannia innen 31. desember i år. Nå offentligjøres de norske målene for forhandlingene.