Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3495 treff.

 • Dette er de viktige sakene for Norge i forhandlingene med Storbritannia

  16.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge ønsker en frihandelsavtale med Storbritannia innen 31. desember i år. Nå offentligjøres de norske målene for forhandlingene.

 • Mobilitetspakken: Nytt EU-regelverk på veitransportområdet

  10.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Europaparlamentet har 9. juli vedtatt den sosiale delen av Mobilitetspakke 1. Dette er siste skritt før EU formelt vedtar endringer i reglene om kjøre- og hviletid, kontroll, adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av arbeidstakere til et annet land enn der de hører hjemme.

 • European Universities: UiO, NTNU og NHH valgt ut til europeisk storsatsing

  09.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Europakommisjonen har i dag annonsert 24 nye europeiske universitetsnettverk, såkalte "European Universities". I hard konkurranse med europeiske utdanningsinstitusjoner har Universitetet i Oslo, NTNU og Norges Handelshøyskole blitt valgt ut til å delta. - En stor anerkjennelse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

 • Nyttig for media

  08.07.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen skal være åpen og tilgjengelig, også overfor journalister. Vår offentlige journal er hos oss på Norges Hus, og vi svarer gjerne på spørsmål fra media.

 • Her finner du oss

  08.07.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen holder til ved Schuman-rundkjøringen, nær Europakommisjonens bygg Berlaymont og Rådssekretariatet midt i EU-kvarteret i Brussel.

 • Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

  08.07.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU og ambassaden i Brussel får man en unik mulighet til å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia samt et innblikk i hvordan det er å jobbe ved Norges største utenriksstasjon.

 • Svar på spørsmål om kostnadene ved oppfølgjing av EU-direktiv og forordningar

  07.07.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide sitt svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om kva som er den årlege kostnaden for Noreg og kor mange årsverk i offentleg verksemd som går med til å følgje opp EU-direktiv og forordningar inn i lovverket.

 • Tyskland er vår viktigste partner i Europa

  07.07.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Det nære samarbeidet mellom Norge og Tyskland er klart i Norges interesse.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innlegg i Dagens Næringsliv, 7. juli

 • Minner om nye regler for britiske borgere i Norge etter nyttår

  02.07.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Brexit blir en realitet - britiske borgere må søke om oppholdstillatelse etter 1. januar 2021 for å bo, arbeide eller studere i Norge.

 • Svar på spørsmål om Polens menneskerettslige forpliktelser

  02.07.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra representanten Kari Henriksen (Ap) om hva som er gjort for å be Polen ivareta sine menneskerettslige forpliktelser, hvordan vil Norge forholde seg Polen i lys av den politikken Polen nå fører, og vil det bli tatt opp av Norge i OSSEs ministerråd?

 • Det tyske formannskapets EU-prioriteringer

  01.07.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  1. juli overtar Tyskland formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Gjenreising etter covid-19, klima, digitalisering, rettsstatsprinsipper og Europas rolle i verden er blant formannskapets hovedprioriteringer.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  01.07.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om tiltak mot dagens krise, foran en ny programperiode, det tyske formannskapet, bypolitikk, territoriell utvikling og Housing Europe. I tillegg får du en oversikt over kilder til informasjon, samt kommende begivenheter og tidsfrister.

 • Avslutta saker for Efta-domstolen og EU-domstolen

  26.06.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversyn over saker som Noreg har vore involvert i sidan 2003. (Merk at oversikten ikke er helt komplett.)

 • Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen

  26.06.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

 • Regelendringer for en bedre og moderne jernbane

  26.06.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen har som mål å gjøre jernbanetransport mer attraktivt for både reisende og vareeiere. Det er i den sammenheng viktig at vårt høye sikkerhetsnivå opprettholdes, og at aktørene i markedet kan konkurrere på likeverdige vilkår. Forutsatt at et flertall på Stortinget vedtar å innføre EUs fjerde jernbanepakke, vil regelverksendringene som vi nå foreslår, sørge for å ivareta begge disse hensynene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Svar på spørsmål om Re-Open EU

  23.06.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om nettsiden Re-open EU.

 • Norskledet forskningsprosjekt med millionstøtte fra EU: Kan revolusjonere gjenvinningssamfunnet

  22.06.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Et europeisk forskningsprosjekt ledet av professor Unni Olsbye ved Universitetet i Oslo fikk 10 millioner euro i støtte fra Det europeiske forskningsrådet. I mai gikk startskuddet for prosjektet, som kan bidra til å få fart på gjenvinningssamfunnet.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2020

  18.06.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2020 (pr. 14. juli).

 • Spesialutvalg

  11.06.2020 Artikkel EØS-notatbasen

  Spesialutvalgene skal bidra til samordning mellom departementene i saker som berører flere departementer. Ledelse og sekretariatsansvar for det enkelte utvalg ligger i det departementet som har forvaltningsmessig hoved­ansvar, for eksempel leder Olje- og energidepartementet spesialutvalget for energi.

 • Jobber for lette på innreiserestriksjonene i Europa

  05.06.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har i dag deltatt på uformelt innenriksministermøte i EU. Tema for møtet var Covid-19 og Europas vei ut av indre grensekontroll og reiserestriksjoner mellom Schengen-landene.

Til toppen