Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 481 treff.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  29.11.2023 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker, inkludert Europakommisjonens høringer og konsultasjoner.

 • Nett-tv

  InvestEU lansert i Norge

  28.11.2023 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fredag 24. november lanserte økonomikommisær Paolo Gentiloni og næringsminister Jan Christian Vestre InvestEU i Norge. InvestEU åpner nye muligheter knyttet til bærekraftige investeringer i norsk næringsliv.

 • Regjeringen satser på digital og grønn omstilling

  24.11.2023 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner kroner til medfinansiering og oppfølging av Norges to godkjente digitale innovasjonsnav som deltar i EUs program DIGITAL. Formålet med programmet er å bygge digital kapasitet og infrastruktur i hele Europa.

 • Meld. St. 5 (2023–2024) - En motstandsdyktig helseberedskap

  Fra pandemi til krig i Europa

  24.11.2023 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I Meld. St. 5 om en motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig, presenterer regjeringen den politiske og strategiske retningen for norsk helseberedskap. Meldingen er den første stortingsmeldingen om helseberedskap, og inneholder tre hoveddeler: Et styrket system for helseberedskapen, en motstandsdyktig helseberedskap, og risiko og sårbarhetsområder. Forebygging og beredskap må gis økt prioritet. Regjeringen vil sikre en motstandsdyktig helseberedskap som har som formål å verne liv og helse.

 • Endringer i åndsverkloven sendes på høring

  22.11.2023 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Nå oppdaterer vi åndsverkloven ved å styrke rettighetene til opphavere og andre kunstnere, spesielt i møte med ny teknologi og grensekryssende tjenester, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

 • Høring - endringer i åndsverkloven mv. (gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet)

  22.11.2023 Høring Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i åndsverkloven mv. på høring.

  Høringsfrist: 15.03.2024 Status: På høring

 • Nasjonale eksperter

  21.11.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen og bilaterale ordninger har Norge nasjonale eksperter i Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

 • Svar på spørsmål om innføringa av EU sin «Rein energipakke»

  20.11.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eides svar på eit spørsmål frå Guri Melby (V) om regjeringa vil jobbe for at «Rein energipakken» blir innført raskt i Noreg.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i 2023

  15.11.2023 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren holdt 14. november sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

  Av: Utenriksminister Espen Barth Eide

 • Svar på spørsmål om EU sin «rein energi-pakke»

  14.11.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eides svar på eit spørsmål frå Guri Melby (V) om innføring av «rein energi-pakken» frå EU.

 • Regjeringen vil bruke 690 millioner for å støtte norsk ammunisjonsproduksjon

  07.11.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å ta Norge inn i det europeiske programmet ASAP og betaler om lag 190 millioner kroner i kontingent.

 • Svar på spørsmål om genmodifiserte organismar (GMO)

  02.11.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Alfred Jens Bjørlo (V) om import av GMO-varer.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2023

  30.10.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2023.

 • The Minister of Petroleum and Energy's speech at the Energy Conference between Norway and the EU

  24.10.2023 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Minister of Petroleum and Energy Terje Aasland held this speech at the Energy Conference between Norway and the European Union in Brussels on 24th October 2023.

  Av: Olje- og energiminister Terje Aasland

 • Mehl i Luxemburg: Vi må trygge Norge i en utrygg verden

  19.10.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP) deltok torsdag 19. oktober på justis- og innenriksministermøte i Luxemburg. På dagsorden sto blant annet tiltak for å styrke sikkerheten i EU i lys av terrorhendelsen i Brussel, situasjonen i Midtøsten, indre sikkerhet og migrasjon i Europa, samt andre viktige asyl- og migrasjonsdiskusjoner.

 • Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen

  09.10.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

 • Avslutta saker for Efta-domstolen og EU-domstolen

  09.10.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversyn over saker som Noreg har vore involvert i. (Merk at oversikta ikkje er heilt komplett.)

 • Møte med EU-kommisjonens president

  05.10.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møtte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen torsdag da begge deltok på European Political Community i Granada. Tema for samtalen var blant annet grønn omstilling, støtten til Ukraina og styrket samarbeid på helseområdet.

 • Svar på spørsmål om Noregs deltaking på ministermøte i EU

  04.10.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Ine Eriksen Søreide (H) om kor mange EU-ministermøte har Noreg vore invitert til, og kor mange har vi delteke på, frå oktober 2021 til i dag,

 • Avtaler, evalueringer og rapporter

  03.10.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du sentrale dokumenter og avtaler som ligger til grunn for EØS-midlene. Her finnes også årsrapporter og evalueringer av resultatene som er oppnådd.

 • Side 1 av 25
 • Side 1 av 25