Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3461 treff.

 • Olaug Bollestad møtte EU-ambassadør Thierry Béchet

  14.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, inviterer til et tettere landbrukssamarbeid mellom Norge og Europakommisjonen. Béchet peker på at Norge og EU har flere utfordringer og fortrinn til felles.

 • Migrasjonsutfordringene løses ikke i Hellas alene

  11.02.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Vi deler mange nordmenns bekymring for situasjonen i migrantleirene i Hellas. Norge gir derfor betydelig støtte til Hellas for å bedre situasjonen. Aller viktigst er imidlertid vårt arbeid for varige løsninger på migrasjonsutfordringene og en ansvarlig europeisk migrasjonspolitikk.

  Av: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland , Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kommentar

 • EØS-komiteens beslutninger i 2020

  11.02.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2020 (pr. 7. februar).

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2020

  11.02.2020 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Dette arbeidsprogrammet følger opp regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021. Mens strategien beskriver regjeringens overordnede visjoner for samarbeidet med EU, inneholder arbeidsprogrammet regjeringens planer for oppfølging av de viktigste EU-sakene det kommende året. Omfanget av arbeidsprogrammet for 2020 viser med all tydelighet hvor avgjørende et godt samarbeid med EU er for å oppnå regjeringens prioriteringer på en rekke områder.

 • Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk Halvårsrapport 2. halvår 2019

  10.02.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger halvårsrapport for andre halvår 2019 på arbeds- og sosialområdet i EU. Rapporten dekker blant annet utviklingstrekk på området, minstelønn, arbeidsmarkedssituasjonen i EU, formannskapets prioriteringer, Green Deal, etableringen av det europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA) og endringer i trygdekoordineringsforordningen.

 • Hva betyr brexit for britiske statsborgere som oppholder seg i Norge?

  10.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Informasjon til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge.

 • Norges syn på det multilaterale samarbeidet

  06.02.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på Hanalys-seminaret 2020 om Finland, Sverige og Norge i det multilaterale samarbeidet. Hvordan kan vi sikre dette samarbeidets legitimitet? Hvilke tendenser gjelder globalt og i Europa?

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Finland, 6. februar

 • Norges innsats for flyktninger og migranter

  06.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rekordmange mennesker er på flukt fra krig og konflikt, eller forlater sitt land i håp om et bedre liv. Norge samarbeider med både FN og EU om ulike tiltak for å beskytte flyktninger og migranter, og for å gjøre noe med årsakene til migrasjon.

 • Delta i samarbeid

  05.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-midlene brukes til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Derfor deltar en rekke norske frivillige organisasjoner, bedrifter, forskningsinstitusjoner, offentlige etater og andre i programmer og prosjekter.

 • EØS-komiteen

  04.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS.

 • Brexit: Konsekvenser og organisering i Norge

  01.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge søker et så tett og omfattende samarbeid som mulig med Storbritannia etter at landet har trådt ut av EU. Her er informasjon om hvorfor og hvordan Norge arbeider med brexit.

 • Norske forberedelser til brexit

  01.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser som følge av at Storbritannia har forlatt EU.

 • Brexit: Hva skjer i Norge 31. januar?

  31.01.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Alt ligger nå til rette for at Storbritannia forlater EU med en avtale 31. januar. Likevel blir det meste som før. Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. De betingelser som gjelder før 31. januar, vil i all hovedsak gjelde i resten av 2020.

 • Norges fremtidige forhold til Storbritannia

  31.01.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Storbritannia går ut av EU ved midnatt 31. januar. I løpet av overgangsperioden i 2020 må Norge derfor forhandle frem en ny frihandelsavtale med Storbritannia, som må være klar innen 2021.

 • Fakta om Europaparlamentet

  29.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Hvor mange parlamentarikere har Sverige? Hva er EPP og hvem er David Sassoli? Her finner du kort informasjon om Europaparlamentets rolle, organisering og politiske sammensetning.

 • EU-delegasjonens oppgaver

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Velkommen til den norske EU-delegasjonen i Brussel. Vår oppgave er å representere regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge.

 • Besøk til EU-delegasjonen

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen mottar hvert år flere tusen besøkende, fra statsråder til lokale myndigheter, næringsorganisasjoner og studenter.

 • Norges arbeid overfor Europaparlamentet

  21.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Fagrådene ved EU-delegasjonen følger utviklingen i saker som berører deres ansvarsområder. I tillegg vil en utsending fra EU-delegasjonen normalt følge plenumsssjonen i Strasbourg.

 • Vil endre systemene for bompenger og veiprising

  21.01.2020 Artikkel Samferdselsdepartementet

  EU-Kommisjonen går inn for å endre innretningen på veiprisings- og bompengesystemet i Europa. Hensikten er å legge til rette for en mer miljøvennlig og rettferdig veitransport på tvers av landegrensene.

 • Pågåande rettssaker i Efta- og EU-domstolen

  20.01.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

Til toppen