Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3365 treff.

 • Valg av referansebane for forvaltet skog i klimaavtalen med EU

  22.02.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Skog og annen arealbruk vil være en del av klimaavtalen mellom Norge og EU. Avtalen gjelder kutt i utslipp innen 2030. Endringer i opptaket av CO2 i skogen vil etter EU sitt regelverk måles på basis av en referansebane for perioden 2021-2030.

 • Hva betyr brexit for deg?

  21.02.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Denne artikkelen tar opp en del spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå i tilfelle det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU. Lista er ikke uttømmende. Dersom du har spørsmål som ikke er omtalt her, kan du kontakte det ansvarlige departementet.

 • Spesialutvalg

  18.02.2019 Artikkel EØS-notatbasen

  Spesialutvalgene skal bidra til samordning mellom departementene i saker som berører flere departementer. Ledelse og sekretariatsansvar for det enkelte utvalg ligger i det departementet som har forvaltningsmessig hoved­ansvar, for eksempel leder Olje- og energidepartementet spesialutvalget for energi.

 • EU-ambassadør på speeddating i Strasbourg

  18.02.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som ny leder for den norske EU-delegasjonen er det viktig for ambassadør Rolf Einar Fife å bli kjent med Europaparlamentet og å gjøre norske interesser synlig for parlamentarikerne. Under sin første tur til plenumsamling i Strasbourg gikk han derfor på speeddating.

 • Foreslår nye mål, krav og standarder for å redusere klimagassutslipp

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Både EU og Norge har høye ambisjoner for å redusere klimagassutslippene. For å klare dette , er det spesielt viktig å redusere utslippene fra veitransporten, som har de største utslippene innen transportsektoren.

 • Spørsmål og svar om mobilitetspakken

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Hva er egentlig EUs mobilitetspakke? Hva betyr ordet kabotasje? Her følger svar på disse spørsmålene og flere andre.

 • Mobilitetspakkens tre deler

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Mobilitetspakken er EUs nye store regelverkspakke på veiområdet. Her presenterer EU sitt syn på hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Pakken har blitt lagt frem i tre deler.

 • Vil endre systemene for bompenger og veiprising

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  EU-Kommisjonen går inn for å endre innretningen på veiprisings- og bompengesystemet i Europa. Hensikten er å legge til rette for en mer miljøvennlig og rettferdig veitransport på tvers av landegrensene.

 • Tryggere veier med satsing på trafikksikkerhet og automatisert mobilitet

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Et langsiktig mål for EU er null drepte og hardt skadde i veitrafikken innen 2050. Styrket satsing på trafikksikkerhetstiltak og automatisert mobilitet skal bidra til å nå målet.

 • Kabotasje: Vil begrense utenlandsk lastebiltransport i Norge

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Regjeringen er svært opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Granavolden-erklæringen slår fast at regjeringen skal bidra til ryddige konkurranseforhold innen transportnæringen, og arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket.

 • Road Alliance – viktig for å fremme norske synspunkter

  15.02.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Norge er opptatt klare regler, bedre arbeidsvilkår og styrket trafikksikkerhet i den europeiske veitransporten. For å prøve å påvirke utformingen av reglene i EUs mobilitetspakke, er Norges deltakelse sammen med ni andre europeiske land i Road Alliance, viktig.

 • Regjeringen vil sikre borgernes rettigheter ved brexit uten avtale

  08.02.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag bedt Stortinget om samtykke til å inngå en avtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia om videreføring av borgernes rettigheter hvis Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale.

 • Uformelt ministermøte i Bucuresti

  07.02.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Torkil Åmland (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet deltar på det uformelle justis- og innenriksministermøtet i Bucuresti 7. februar. Der diskuteres blant annet anbefalingene i Europaparlamentets terrorismerapport, fremdriften i arbeidet med reform av asylsystemet og Schengenområdets fremtid.

 • Halvårsrapport for arbeids- og sosialpolitikk i EU, høst 2018

  06.02.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra arbeids- og sosialråd Mona Næss, EU-delegasjonen

 • Norsk gass og CO2-håndtering er viktig for å nå EUs klimamål

  05.02.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Tirsdag møtte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete i forbindelse med den fjerde energikonferansen mellom Norge og EU.

 • Brexit og studier i Storbritannia

  05.02.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Det er fortsatt usikkert hvordan Storbritannia sitt forhold til EU vil bli ved en eventuell brexit. Hvordan påvirker det norske studenter som ønsker å studere i Storbritannia?

 • Working together for a successful energy transition

  05.02.2019 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Minister of Petroleum and Energy Kjell-Børge Freiberg gave the opening speech at the 4th EU-Norway Energy Conference in Brussels on 5th February 2019.

  Av: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

 • Departementenes EØS-strategier

  04.02.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater. Nederst på siden finner du regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018 - 2021 og det årlige arbeidsprogrammet.

 • Olje- og energiministeren til Brussel

  04.02.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltar tirsdag på den fjerde energikonferansen mellom EU og Norge.

 • Norske aktører i Brussel

  01.02.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er à jour.

Til toppen