Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3295 treff.

 • Redegjørelser og innlegg i Stortinget

  20.09.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt overregjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

 • Innlegg i Stortingets europautvalg 20. september

  20.09.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på møtet i Stortingets europautvalg 20. september 2018.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 20. september

 • Deltok på uformelt EU-ministermøte i Østerrike

  18.09.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Fornybar energi og hydrogen stod på agendaen, da statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde deltok på EUs uformelle energirådsmøte i Linz i Østerrike.

 • Norske pærer på vei ut i det internasjonale markedet

  18.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Celina er en norsk pæresort utviklet av Graminor. Pæresorten er nå i ferd finne sin plass i det internasjonale pæremarkedet. Så langt har fruktbønder i EU (Belgia, Spania, Slovakia, Frankrike og Italia), Sveits, Sør-Afrika, Marokko, Australia, USA og Chile sikra seg retten til å plante Celina-pæretrær - i tillegg til her i Norge.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 21. september

  18.09.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 21. september 2018.

 • Reduserte antibiotikaforbruket til husdyr med 10 prosent på fem år

  17.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har nådd målet om å redusere forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr innen 2020. Det viser den ferske NORM-VET rapporten som tar for seg antibiotikaresistens i fôr, dyr og næringsmidler.

 • Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

  14.09.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen og ambassaden i Brussel søker nå studentpraktikanter for våren 2019. Søknadsfrist: Fredag 28. september 2018.

 • EUs «State of the Union 2018»: Dette vil Europakommisjonen prioritere frem mot neste valg

  12.09.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt 12. september sin siste årlige «State of the Union»-tale for Europaparlamentet i Strasbourg.

 • Ny giv med ny EU-strategi. Hva betyr det i praksis?

  10.09.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Kjære alle sammen, Jeg har gledet meg til å møte dere som drar det daglige EØS-lasset – eller for å si det i den nye strategiens ånd – dere som hegner om EØS-avtalen i hverdagen. Jeg var 13 år da Berlin-muren falt. Det er den enkelthendelsen som i

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Innlegg på EØS-konferansen, 10. september 2018

 • Fiskeriministeren til London 12. september

  07.09.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Brexit står på dagsorden når fiskeriminister Harald T. Nesvik møter sin britiske kollega George Eustice i London onsdag 12. september.

 • Norges helsesamarbeid med EU

  28.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Både i EU-landene og Norge har nasjonale myndigheter ansvar for helsepolitikken. EU-landene samarbeider likevel i økende grad om felles utfordringer på helseområdet. På områder som helsesikkerhet, næringsmidler, tobakk, legemidler, kosmetikk, grensekryssende helsetjenester og medisinsk utstyr utvikler EU regelverk som gjennom EØS-avtalen også gjelder i Norge.

 • Europaparlamentet utanrikskomité på noregsbesøk

  27.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  August er feriemånad i Brussel. Likevel tjuvstarta elleve medlemmer frå Europaparlamentet sin Utanrikskomité og Underkomité for tryggleik og forsvar på eit travelt haustsemester med å gjeste Noreg 20.-24. august.

 • Stålkontroll på stålet

  27.08.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statssekretærene Audun Halvorsen (UD) og Magnus Thue (NFD) svarer på et innlegg fra Nei til EUs leder, Kathrine Kleveland, om EUs beskyttelsestiltak for stål.

  Av: Statssekretær Magnus Thue , Statssekretær Audun Halvorsen innlegg i Nordlys, 27. august

 • Svar på spørsmål om brexit

  14.08.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra representanten Svein Roald Hansen (Ap) om forberedelsene i EU-landene er ivaretatt for Norges del, inkludert standpunkt til om britene skal beholde stemmeretten ved lokalvalg.

 • Norges landbrukssamarbeid med EU

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-avtalen omfatter ikke EUs felles marked for landbruksvarer eller EUs felles landbrukspolitikk. Handel med bearbeidede landbruksvarer er derimot omfattet av en protokoll til EØS-avtalen. I tillegg gir avtaler om handel med basislandbruksvarer økte tollfrie kvoter for blant annet ost og kjøtt.

 • Norges miljø- og klimasamarbeid med EU

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Store deler av EUs miljø- og klimapolitikk blir innlemmet i norsk lovgivning som følge av EØS-avtalen. Det har siden avtalen ble inngått vært et tett og forpliktende samarbeid med EU på området. Hovedtrekkene i Norges og EUs miljø- og klimapolitikk er sammenfallende, og det er tett og godt samarbeid i internasjonale forhandlinger.

 • Norges likestillings- og ikke-diskrimineringssamarbeid med EU

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Samarbeidet med EU om likestilling og ikke-diskriminering omfatter en kombinasjon av politisk deltakelse i uformelle ministermøter, utforming av felles regelverk, gjensidig utveksling av erfaringer og læring innen politikkområder av felles interesse.

 • Norges samarbeid med EU på arbeids- og sosialområdet

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av personer danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i EU/ EØS-området. Det meste av EUs regler for arbeidsmiljø og arbeidstakeres rettigheter tas inn i EØS-avtalen. Arbeidsmarkedspolitikk, pensjons- og trygdepolitikk og sosialpolitikk er et nasjonalt ansvar i EU-landene og i Norge.

 • Norges forbrukersamarbeid med EU

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Å fremme forbrukerrettigheter er viktig for EU. Gjennom EØS-avtalen innfører Norge det samme regelverket som EU-landene. Dette gjelder blant annet regler om prismerking, pakkereiser, markedsføring, forbrukerkjøp, informasjon, kontraktsvilkår og om angrerett ved netthandel og annet kjøp utenom butikk. Mange norske forbrukere handler over landegrensene, og et mer ensartet regelverk i EØS-området gir forbrukerne økt trygghet.

 • Hva betyr Schengen-samarbeidet i praksis?

  14.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Dersom du legger ut på en biltur fra Norge til Italia, skal du ikke bli stoppet for systematisk grensekontroll mellom hvert Schengen-land.

Til toppen