Forsiden

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 1211 treff.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2023

  03.02.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2023.

 • EU-nytt: Utdanning, forskning og innovasjon 2023

  31.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen i Brussel lager månedlig nyhetsbrev om det siste og viktigste som skjer på utdanning-, forskning- og innovasjonsfeltet i EU. Nyhetsbrevet skrives av utdanningsråd Mads Gravås og forskningsråd Geir Arnulf.

 • Svar på spørsmål om Iran

  27.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan redegjøre for hva som er Norges syn på Irans revolusjonsgarde (IRGC), og om ytterligere sanksjoner vurderes.

 • Mehl i Sverige for justis- og innenriksmøte i EU

  26.01.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP) deltok torsdag på uformelt justis- og innenriksministermøte i Stockholm.

 • EUs arbeid med reform av elektrisitetsmarkedet

  26.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Det er ventet at Europakommisjonen vil legge frem forslag til endringer i EUs elektrisitetsmarked (elmarked-design) i løpet av første kvartal 2023. I forkant gjennomføres det en høring om temaet. Her finner du et notat med oversikt over status.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  25.01.2023 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker, inkludert Europakommisjonens høringer og konsultasjoner.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk

  25.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2023

  24.01.2023 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og muligheter for gjennomslag.

 • Mehl til Stockholm for EU-møte

  23.01.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl (SP) deltar onsdag og torsdag i EUs uformelle justis- og innenriksministermøte i Stockholm.

 • Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen

  19.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert. Merk at sida er under oppdatering.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  11.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Finansrådene ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om de nyeste hendelsene innen økonomi, finansmarkedene og skatt i EU. De nåværende finansrådene er Inge Skeie og Astrid Elisabeth Erlingsen.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om utdanning høsten 2022

  10.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Russlands invasjon av Ukraina preger fortsatt alt arbeid i EU, i tillegg til blant annet energikrise og økte levekostnader. Dette påvirker også utdanningsområdet i EU.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport for klima og miljø – høsten 2022

  10.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljørådene Tom O. Johnsen og Birthe Ivars.

 • Viste fram industrien i Telemark

  06.01.2023 Nyhet Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Tysklands visekansler Robert Habeck besøkte i dag industribedriftene Norcem i Brevik og NEL på Herøya, sammen med olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker

  05.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Millioner på flukt fra Ukraina utløste nye verktøy for arbeidsmarkedsintegrering, og høy inflasjon skjerpet det sosialpolitiske fokuset. EUs sosiale søyle fylte 5 år, og det europeiske minstelønnsdirektivet ble formelt vedtatt.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om forbruker-, likestilling- og oppvekstpolitikk høsten 2022

  04.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  På tross av et krevende politisk klima, preget av Russlands angrepskrig mot Ukraina, har EU-systemet arbeidet intensivt for å sikre fremdrift på forbrukervern, likestilling og oppvekstfeltet.

 • Sveriges prioriteringer for formannskapet i Rådet for EU

  04.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Denne uka har svenskene overtatt stafettpinnen for formannskapet i Rådet for den europeiske union fra tsjekkerne. Sikkerhet, konkurransekraft, klima- og energiomstilling samt demokrati og rettsstatsprinsipper er hovedprioriteringene for formannskapsperioden.

 • Høring - forslag til forordninger om innsamling og overføring av API-opplysninger (advance passenger information)

  03.01.2023 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Europakommisjonens forslag til to nye forordninger om innsamling og overføring av API-opplysninger. API står for advance passenger information. Forordningene vil oppheve direktiv 2004/82/EC som Norge er bundet av, og som er gjennomført i grenseloven § 16 og grenseforskriften § 4-9.

  Høringsfrist: 31.01.2023 Status: Under behandling

 • Norway and France will strengthen cooperation on CCS

  19.12.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Norway and France has signed a Letter of Intent to promote mutually beneficial cooperation on the development and deployment of Carbon Capture and Storage (CCS). This confirms the governments’ intentions to cooperate on CCS and recognize the importance of cross-border cooperation.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2022

  16.12.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2022.