Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3633 treff.

 • Samferdselsnytt fra EU – ukentlige nyhetsbrev fra delegasjonen i Brussel

  16.06.2021 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Vil du vite mer om hvordan transportsektoren i Europa gjenåpnes etter pandemien eller hvordan EU vil oppnå grønn mobilitet? Hold deg oppdatert om disse og andre saker gjennom samferdselsrådens nyhetsbrev fra Brussel.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  16.06.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Erna Solberg møtte Slovenias statsminister

  14.06.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Slovenias formannskap i EU var ett av flere tema under møtet mellom statsminister Erna Solberg og Slovenias statsminister Janez Janša i dag.

 • Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke

  11.06.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Prop. 212 L (2020–2021) - Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)

  11.06.2021 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet

  Proposisjonen inneholder regler om hvordan norske myndigheter skal gå frem når de tildeler offentlig støtte. Hovedformålet med lovforslaget er å sikre at Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Lovforslaget inneholder hovedsakelig regler om støttegivers plikter, som f.eks. plikten til å gi melding om offentlig støtte til ESA før iverksettelse og plikten til å kreve tilbakebetalt ulovlig støtte. Lovforslaget skal også sikre at Norge oppfyller sine forpliktelser etter OECD-avtalen om normale konkurranseforhold i skipsbyggingsindustrien og WTO-avtalen om subsidier og utjevningsavgifter. For slike subsidier gjelder egne regler om melding, rapportering og tilbakekreving.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  11.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 11. juni).

 • Brexit: Endringer som trådte i kraft 1. januar 2021

  10.06.2021 Artikkel Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet

  31. januar 2020 forlot Storbritannia EU. Samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden ble Storbritannia  behandlet som om landet fortsatt var med i EU og EØS. Det var derfor få praktiske endringer i Norges forhold til Storbritannia i denne overgangsperioden - som tok slutt 31. desember 2020.

 • Norske forberedelser til brexit

  10.06.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser som følge av at Storbritannia har forlatt EU.

 • Hva betyr brexit for britiske statsborgere?

  10.06.2021 Artikkel Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Informasjon til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komitéen 11. juni 2021

  08.06.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 11. juni 2021.

 • Ny frihandelsavtale med Storbritannia gir avklaring om handel med landbruksprodukter

  04.06.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia er svært omfattende og gjelder mange sektorer, og omfatter også handel med landbruksvarer.

 • Fakta om frihandelsavtalen med Storbritannia

  04.06.2021 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  EØS/EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge og Storbritannia ble i juni 2021 enige om en frihandelsavtale.

 • Inngår historisk frihandelsavtale med Storbritannia

  04.06.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge har på rekordtid forhandlet frem en frihandelsavtale med Storbritannia. Dette er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, utenom EØS-avtalen.

 • Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide: Enklere med EUs fjerde jernbanepakke

  03.06.2021 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide, publisert i Dagsavisen, 3. juni 2021.

  Av: Samferdselsminister Knut Arild Hareide

 • Soga om den store grønfargefeiden

  31.05.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Av Ragnar Semundseth, energiråd ved Noreg sin delegasjon til EU.

 • Utenriksministeren deltok i EØS-rådsmøte

  28.05.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europeisk samarbeid om helse og klima og strategisk autonomi var hovedtemaene da utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok på det halvårlige møtet i EØS-rådet fredag 28. mai.

 • NordLink-åpning

  27.05.2021 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru holdt dette innlegget under den digitale åpningen av NordLink-strømkabelen sammen med statsminister Erna Solberg og Tysklands forbundskansler Angela Merkel 27. mai 2021.

  Av: Olje- og energiminister Tina Bru

 • Nett-tv

  Invitasjon til næringslivets klimakonferanse: Hvordan kan Norge bidra i Europas grønne giv?

  25.05.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans, regjeringen og norsk næringsliv møtes til en konferanse om hvilke muligheter som ligger i Europas grønne giv (European Green Deal). Følg konferansen her.

 • Europakommisjonens høring: Revisjon av gassmarkedsregelverk

  21.05.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Europakommisjonen åpnet 26. mars 2021 høring knyttet til revisjon av regelverket for gassmarkedet. Olje- og energidepartementet vurderer utarbeidelse av et norsk høringsinnspill og mottar gjerne kopier av høringsuttalelser fra norske aktører.

 • Jobber med EUs grønne digitale skifte

  11.05.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU har ambisjoner om å bli en global leder på det digitale feltet. I Europakommisjonen jobber Timothy Szlachetko fra Norge med å følge opp EUs digitale strategi.