Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2775 treff.

 • Prop. 166 L (2015–2016) - Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn)

  30.09.2016 Proposisjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven. Endringene i verdipapirhandelloven gjelder gjennomføring av EMIR og shortsalgforordningen. Forslaget følger opp og supplerer lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn. For å gjøre det norske gjennomføringsregelverket mer oversiktlig og lettere tilgjengelig, foreslås det nå, som opplyst i Prop. 127 L (2015-2016),enkelte strukturelle og materielle tilpasninger i nasjonal rett til forordningene som ble vedtatt gjennomført i norsk rett ved lov 17. juni 2016 nr. 30. Forslaget har vært på høring. Formålet med de foreslåtte lovendringene er å gjøre det norske gjennomføringsregelverket mer oversiktlig og lettere tilgjengelig.

 • Beslutning i EØS-komiteen om EUs finanstilsyn

  30.09.2016 Nyhet Finansdepartementet

  EØS-komiteen har i dag vedtatt å ta inn forordningene om EUs finanstilsynsmyndigheter, shortsalgforordningen, EMIR og endringene i kredittvurderingsbyråforordningen i EØS-avtalen.

 • Endringer i lov om EØS-finanstilsyn

  30.09.2016 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag til endringer i lov om EØS-finanstilsyn.

 • Ønsker ryddigere transportbransje i Europa – samferdselsministeren med på felles initiativ

  28.09.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi må sikre ryddige forhold og rettferdige konkurranseregler i transportbransjen. Det handler om bedre trafikksikkerhet og gode arbeidsvilkår. Jeg er glad for at så mange land nå går sammen om å sikre bedre regler i transportbransjen i Europa, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Brexit og Norge

  28.09.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Kjære alle sammen, det er spennende å få være her i dag og få høre deres refleksjoner rundt et så aktuelt tema som brexit. Jeg er blitt bedt om å snakke om hvordan Norge møter denne utfordringen. Hvordan vi på norsk side sikrer norske interesser når EU forandres.

 • Diskuterte finansmarkedspolitikk for EØS og Norge i Brussel

  27.09.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær i Finansdepartementet, Tore Vamraak, deltok i diskusjon med representanter fra Island og EU-kommisjonen i Brussel 27. september.

 • Statsråd Dale møtte EU-kommissær Andriukaitis

  27.09.2016 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag møtt EU sin kommissær for helse og mattryggleik Vytenis Andriukaitis i Brüssel. På møtet stod internasjonale og nasjonale tiltak mot antibiotikaresistens sentralt. Dale ba og EU om å vurdere å mjuke

 • Statsråd Dale møtte Hogan om økologiregelverk

  27.09.2016 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møtte i dag landbrukskommisær Phil Hogan i Brussel for å diskutere innlemming av økologiregelverket i EØS-avtalen. Dale understreka at det er viktig å legge til rette for økologisk produksjon under norske forhold.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (5/2016)

  27.09.2016 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrev fra den norske samferdselsråden i Brussel.

 • Norges perspektiver på handelspolitikk og markedsadgang

  26.09.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker holdt dette innlegget på Septemberseminaret i Bodø 26. september 2016.

 • Quality of Public Spending

  26.09.2016 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspakers innlegg under åpningen av et nordisk seminar 'Quality of Public Spending' i regi av EU-Kommisjonen i Paris 23. september 2016.

 • Norsk-polsk solidaritet inntar historisk bussgarasje

  26.09.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den norske støtten til fagforeningen Solidaritet i Polen var stor. Nå er den dokumentert og vises frem i Wrocław, blant annet med hjelp fra statsarkivet i Trondheim og Maihaugen på Lillehammer.

 • Ukens Europa-quiz

  26.09.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Delta i Utenriksdepartementets Europa-quiz. Ukens spørsmål handler om handelsavtalen mellom EU og USA.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  26.09.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får hvert sitt thermokrus.

 • Europaministeren diskuterte brexit, migrasjon og økonomi i Paris

  23.09.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker møtte en rekke franske politikere og deltok på et nordisk seminar i regi av EU-kommisjonen.

 • 53 rettsakter inn i EØS-avtalen

  23.09.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komitéen 23. september ble 53 nye rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en ny løsning for forbrukertvister og forbud mot et allergifremkallende stoff som brukes i kosmetikk.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 23. september 2016

  23.09.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 23. september 2016.

 • Kommisjonspresident Junckers tale – en sektorvis gjennomgang

  Rapport fra EU-delegasjonen, Brussel

  23.09.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt 14. september sin årlige State of the Union tale til Europaparlamentet i Strasbourg. EU-delegasjonen har foretatt en sektorvis analyse av hvilke elementer Juncker fremhevet spesielt, om talen skisserer endringer i EUs politikk – og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil kunne få for Norge.

 • EU støtter bevaring av fjellrev i Norge og Sverige

  23.09.2016 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Et samarbeid mellom Norge og Sverige for å styrke fjellrevbestanden får nå støtte fra EU. Fjellreven er en kritisk truet dyreart.

 • Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møter EU-kommissærer

  22.09.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tirsdag 27. september møter Landbruks- og matminister Dale EUs landbrukskommissær Phil Hogan og EUs kommissær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis i Brüssel.