Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3264 treff.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål

  22.05.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker 22. mai.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 22. mai

 • Norge hjelper Europas unge ut i arbeid

  14.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nesten 14 millioner unge i Europa er ikke i arbeid, under utdannelse eller i opplæring. Det nye regionale fondet for å motvirke ungdomsledighet i Europa gir støtte til de mest sårbare blant de unge, for å hjelpe dem inn på arbeidsmarkedet. Fondet støttes av EØS-midlene.

 • Samferdselsministeren til Brussel: Skal diskutere foreslåtte regelendringer for godstransport på vei

  14.05.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen er opptatt av å sikre best mulige forhold for yrkessjåfører og en ryddig konkurransesituasjonen i lastebilnæringen. Vi er ikke fornøyd med EUs foreslåtte endringer i EU-regelverket for godstransport på vei. Vi trenger andre løsninger for å bekjempe sosial dumping, styrke ryddige konkurransevilkår og sikre enda bedre trafikksikkerhet. Mandag møter jeg regjeringskollegaer fra en rekke EU land som har sammenfallende interesser med oss. Vi står sterkest når vi sammen med likesinnede jobber inn mot regelverksendringene i EU, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Økt sikkerhet gjennom EU

  09.05.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  I EU vokser et mer ambisiøst forsvars- og sikkerhetssamarbeid frem. Norge må sikres et så tett samarbeid som mulig.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide , Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen innlegg i Dagens Næringsliv, 9. mai

 • Lansering av ny strategi for samarbeidet med EU

  09.05.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Regjeringas nye strategi for samarbeidet med EU ble lansert på et frokostmøte i regi av Civita. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt denne innledninga ved presentasjonen av strategien.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo, 9. mai

 • Europadagen på norsk

  09.05.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  9. mai feires i dag som europadagen. Regjeringen bruker den til å lansere vår nye strategi for samarbeidet med EU. Norge er helt avhengig av dette samarbeidet som EØS-avtalen sikrer oss inngangsbillett til.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kronikk i Aftenposten, 9. mai

 • Norge i Europa: Regjeringens strategi for samarbeidet med EU

  09.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vår europapolitikk skal ikke bare være aktiv, den skal også være effektiv. Det betyr at den skal ha klare mål og innrettes slik at vi sikrer størst mulig gjennomslag for norske interesser og prioriteringer, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Norge i Europa. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021

  09.05.2018 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021 har to hovedbudskap. Det første er at samarbeidet skal bidra til å virkeliggjøre visjonene regjeringen har for vår del av verden: Et trygt Europa, et fritt Europa, et økonomisk sterkt Europa og et Europa der landene tar felles ansvar for felles utfordringer. Det andre budskapet er at regjeringen skal føre en effektiv europapolitikk, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide i forordet til strategien.

 • Dette vil Europakommisjonen at EU skal bruke penger på

  07.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  2. mai la Europakommisjonen frem sitt forslag til EUs neste langtidsbudsjett for perioden 2021-2027.

 • Aktiv vår for Stortinget i Brussel

  07.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  En rekke komiteer på Stortinget har besøkt EU-hovedstaden Brussel siden nyttår. I møter med EUs institusjoner knyttes kontakter og stortingspolitikerne får muligheten til å påvirke EUs politikk.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (2/2018)

  07.05.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet som dekker saker innen transport- og e-kom i EUs organer.

 • Skivebom om Norges forhold til EU

  03.05.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen svar til en lederartikkel om Norge og EU i Bergensavisen 21. april.

  Av: Statssekretær Audun Halvorsen innlegg i Bergensavisen, 3. mai

 • Slik vil EU satse på den digitale fremtiden

  30.04.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Forskning på kunstig intelligens og en handlingsplan mot falske nyheter er noen av de siste forslagene Europakommisjonen har presentert på det digitale området.

 • Norske aktører i Brussel

  30.04.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er ajour.

 • 55 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen

  27.04.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen fredag 27. april ble 55 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Blant disse er nye regler knyttet til revisorer og revisjonsselskaper.

 • Når får vi ny personopplysningslov?

  26.04.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye personopplysningsloven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år.

 • Ny personopplysningslov og innlemmelse i EØS-avtalen

  26.04.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å gjennomføre EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett og innlemme forordningen i EØS-avtalen.

 • EU-høring om tekniske standarder for droner og operative krav for flyging med droner

  20.04.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig høring om droner. Høringen er en del av arbeidet med å få på plass et felleseuropeisk regelverk for droner. Høringsfrist er 9. juli.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 27. april 2018

  19.04.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 27. april 2018.

 • - Er med på å skrive talepunkter for kommissæren

  18.04.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvert halvår hospiterer tre norske eksperter i Europakommisjonen. Der blir de betrodd viktige arbeidsoppgaver, og får mulighet til å påvirke EU fra innsiden.