Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3442 treff.

 • Norske aktører i Brussel

  15.10.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er à jour.

 • Historisk samling av leksika i Brussel

  14.10.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Hvordan kan leksika bidra til folkeopplysning i en tid med falske nyheter og desinformasjon? Store norske leksikon inviterte leksika fra 16 land i Europa og Nord-Amerika til Brussel for å diskutere muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering og finansiering.

 • Norske forberedelser til brexit

  14.10.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Storbritannia har besluttet å trekke seg ut av EU. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit, uansett om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale dem imellom. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side, for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit.

 • Brexit i Norge - kontaktinformasjon

  14.10.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Samtlige departementer i Norge arbeider med brexit på sitt ansvarsområde. En rekke underliggende etater gjør også forberedelser for brexit.

 • Norsk gass viktig for Tysklands energiforsyning

  11.10.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Norsk gass vil være viktig for tysk energiforsyning i mange framover. Det kom fram under møtet mellom statssekretær for økonomi og energi, Andreas Feicht, og OED-minister Kjell-Børge Freiberg i Düsseldorf fredag. CCS, havvind og hydrogen også på agendaen.

 • Midlertidig forskrift sikrer fortsatt opphold for briter i Norge

  11.10.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en midlertidig forskrift som sikrer rett til fortsatt opphold for britiske borgere som bor i Norge og deres familiemedlemmer.

 • Bedre vern for varslere i EU

  07.10.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  For første gang er det vedtatt et generelt regelverk som beskytter varslere i EU. Direktivet vil kreve en grundig gjennomgang i Norge.

 • Presseinvitasjon: Kallmyr til EUs justis- og innenriksministermøte i Luxembourg

  07.10.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) deltar i morgen, tirsdag 8. oktober, på EUs justis- og innenriksministermøte i Luxembourg.

 • Brexit: Konsekvenser og organisering i Norge

  04.10.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge søker et så tett og omfattende samarbeid som mulig med Storbritannia etter at landet har trådt ut av EU. Her er informasjon om hvorfor og hvordan Norge arbeider med brexit.

 • "No deal"brexit: Noen spørsmål og svar

  04.10.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Denne artikkelen tar opp en del spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå i tilfelle det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU. Lista er ikke uttømmende. Dersom du har spørsmål som ikke er omtalt her, kan du kontakte det ansvarlige departementet.

 • Marsjerer for funksjonshemmedes rettigheter i Brussel

  30.09.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Onsdag samles funksjonshemmede fra hele Europa i Brussel for å marsjere til EU-parlamentet og gjøre krav på borgerrettighetene sine under Freedom Drive. Den ideelle organisasjonen Uloba - Independent Living Norge stiller med 26 deltakere, etter å ha kjørt buss fra Oslo til Brussel.

 • - Nå må norsk næringsliv følge med

  30.09.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Anita Krohn Traaseth mener det er en stor fordel for næringslivet med norsk deltakelse i European Innovation Council (EIC), som er del av EUs neste rammeprogram for innovasjon og forskning (Horisont Europa). Om to år kan Horisont Europa ha et budsjett på nærmere 1000 milliarder kroner som bedrifter, forskere, frivillige organisasjoner, kommuner og fylker kan konkurrere seg til.

 • 98 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen

  30.09.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen fredag 27. september ble i alt 98 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Disse omfatter blant annet delegerte rettsakter innen finansielle tjenester og endring av EU-programmet for sivil beredskap.

 • Nordisk-baltisk dialog om viktige energispørsmål i Brussel

  24.09.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-landenes prosess for å nå energi- og klimamål, samt utvikling av energisektoren etter 2030 var blant temaene da statssekretær Liv Lønnum ledet et frokostmøte mellom de nordiske og baltiske landene i Brussel  tirsdag 24. september.

 • Invitasjon til konferansen: EØS-avtalen– vår trygge havn i 25 år

  24.09.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet inviterer i samarbeid med NHO til en konferanse om EØS-avtalen og EUs indre marked.

 • Diplomater besøkte vann- og vindkraftverk på Sørvestlandet

  23.09.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Diplomater fra EU-land besøkte denne uken Sørvestlandet for å lære mer om norsk fornybarnæring sammen med statssekretær Liv Lønnum.

 • Forbruker-, likestillings- og familiepolitikk – hva skjer i Brussel? August 2019

  23.09.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra forbruker-, likestillings-, familie- og oppvekstråd Joachim Nilsen FrislidEU-delegasjonen, Brussel, 27. august 2019

 • Energi: Karbonfangst og -lagring. EU-Norge høynivåmøte og høynivåkonferanse i Oslo.

  23.09.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har identifisert karbonfangst og lagring som et av syv innsatsområder for å nå et mål om klimanøytralitet i Europa i 2050. Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var vertskap

 • EØS-komiteen

  19.09.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS.

 • Departementenes EØS-strategier

  18.09.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater. Nederst på siden finner du regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018 - 2021 og det årlige arbeidsprogrammet.

Til toppen