Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3079 treff.

 • Uttalelse om menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia

  21.07.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge slutter seg til uttalelsen fra EUs delegasjon til Europarådet om menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2017

  10.07.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2017 (pr. 7. juli).

 • 54 rettsakter inn i EØS-avtalen

  07.07.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 7. juli ble 54 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er reviderte regler om ny mat og Europakommisjonens beslutning om tilstrekkelig behandling av personopplysninger i USA (Privacy Shield).

 • Feil om EØS-avtalen

  06.07.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Per-Gunnar Skotåm kommer i sitt innlegg i Avisa Nordland 28. juni med en del påstander om EØS-avtalen som må korrigeres.

  Av: EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen innlegg i Avisa Nordland 6. juli

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, 7/2017

  03.07.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette andre juni-nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om juni-møtet i Eurogruppen som i all hovedsak kom til å dreie seg om tilpasningsprogrammet for Hellas, ECOFINs møte i juni og Europakommisjonens forslag til direktiv om opplysningsplikt for skatterådgivere. Du vil også finne statistikk og indikatorer for 1. kvartal 2017.

 • Regjeringens europapolitikk

  30.06.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statssekretær Elsbeth Tronstads innlegg på et møte med NHOs landsforeninger 30. juni.

  Av: Statssekretær Elsbeth Tronstad

 • Enklere å klage på varer og tjenester i EU/ EØS

  30.06.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Dersom du ikke er fornøyd med hotellopphold eller andre tjenester og varer i EU/ EØS kan du fra 1. juli bruke klagenemnder i EU/EØS.

 • Antatt EØS-relevant EU-regelverk: Halvårlig informasjon til Stortinget - juni 2017

  30.06.2017 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversikt over foreslåtte rettsakter, utkast til rettsakter og vedtatte rettsakter i EU som antas å ha EØS-relevans.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 7. juli 2017

  30.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 7. juli 2017.

 • Foreslår ny pakkereiselov

  30.06.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  - I dag har forbrukeren gode rettigheter når det gjelder tradisjonelle pakkereiser. Nå foreslår jeg å klargjøre at disse rettighetene også skal gjelde når du selv setter sammen din egen pakkereise på nett, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

 • Rapport: Rettslige aspekter ved Storbritannias uttreden av EU

  29.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har med støtte fra Utenriksdepartementet foretatt en utredning av rettslige aspekter for Norge knyttet til EØS-avtalen og Storbritannias uttreden av EU.

 • Utvidet tollfritak for de minst utviklede landene

  29.06.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet forenkler tollregelverket for å bedre betingelsene for eksport fra de minst utviklede landene.

 • Nordisk Ministermøte i Ålesund

  28.06.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Antibiotikaresistens, jordbruk og klima og bærekraftig skogbruk har vært sentrale temaer på fagseminarer og i de politiske diskusjonene på ministermøtet i dag, onsdag 28. juni. Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2017. Det årlige sommermøtet har i år vært lagt til Ålesund fra 27. - 28. Juni.

 • EU-høring om veginfrastruktur og tunnelsikkerhet

  28.06.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Kommisjonen publiserte 14. juni en høring om veginfrastrukturdirektivet  og tunnelsikkerhetsdirektivet.

 • Energieksperter fra EU på norgesbesøk

  27.06.2017 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Representanter fra EUs medlemsland kommer denne uka til Norge, for å lære mer om norsk energisektor.

 • Deltok på nordisk-baltisk EU-møte

  27.06.2017 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde møtte nordiske og baltiske kolleger i forkant av EUs energirådsmøte i Luxemburg. Tema for møtet var utviklingen av EUs energiregelverk, med særlig oppmerksomhet rettet mot energieffektivisering.

 • Nett-tv

  Nordisk ministerråd 2017: Toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

  27.06.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Toppmøtet i Ålesund sendes direkte på Nett-TV tirsdag 27. fra kl. 10:00.

 • EØS-midlene: Homofiles rettigheter i Litauen

  26.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norges støtte har vært avgjørende. For å være helt ærlig ville fremgangen for LHBT-personers rettigheter aldri skjedd uten støtte gjennom EØS-midlene, sier Tomas Vytautas Raskevičius i Litauens største LHBT-interesseorganisasjon, LGL.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  26.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får to porselenskrus designet av Tias Eckhoff.

 • Godstransport: Norge tar opp kampen for mer rettferdig konkurranse på veien

  23.06.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Konkurranse er positivt, men den må være rettferdig. Derfor ønsker vi både strengere regler og lik praktisering regelverket for transportører i Europa. For å få dette til, må vi samarbeide med andre europeiske land som ønsker det samme, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.