Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2309 treff

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for juli 2015

  31.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hovedsaken i denne andre juliutgaven av Økonominytt er arbeidet med å få på plass et nytt stabiliseringsprogram for Hellas.

 • EØS-midlene: Gjør Østersjøen renere

  29.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Østersjøen er blant de mest forurensede havområdene i verden. Mer enn 1/6 av havet anses som en dødsone. På 34 dager ble Latvias kystlinje ryddet for søppel.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for juli 2015

  22.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Juliutgaven av Økonominytt inneholder blant annet en oppdatering om EUs omfattende investeringsplan og omtale av rapport om livskvalitet.

 • EU ønsker økt kvinnelig yrkesdeltakelse

  20.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson deltok den 17. juli på EUs uformelle møte for arbeids- og sosialministre i Luxembourg. Til møtet var også EUs likestillingsministre invitert for å diskutere tiltak for å øke kvinners yrkesdeltakelse.

 • Møte om standardiserte tobakkspakninger

  20.07.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok mandag 20. juli på et ministermøte i Paris om standardiserte tobakkspakninger. –Dette har vært et viktig møte. Vi har diskutert hvordan vi kan samarbeide og stå sammen mot tobakksindustrien, som forsøker å motarbeide tobakkforebyggende tiltak som standardiserte pakninger, sier Høie.

 • Norge og EU enige om EØS-midler og tollfrie fiskekvoter

  20.07.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og EU er enige om nye norske bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Samtidig er norsk sjømatnæring sikret bedre adgang til EU-markedet.

 • Norge og EU enige om EØS-midler og tollfrie fiskekvoter

  20.07.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge og EU er enige om nye norske bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Samtidig er norsk sjømatnæring sikret bedre adgang til EU-markedet.

 • EØS-midlene: 1 milliard til forskningssamarbeid

  17.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Akkurat nå gjennomføres 142 felles forskningsprosjekter mellom norske forskere og forskere fra Polen, Romania, Tsjekkia, Latvia og Estland. Les mer om alle prosjektene her.

 • Europaparlamentets plenumssamling i juli

  17.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Mye av taletiden gikk med til situasjonen i Hellas da Europaparlamentet var samlet i plenum i Strasbourg 6. til 9. juli. Det ble også tid til debatt om blant annet TTIP og migrasjon. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Norge blant Europas mest modne land på det digitale området

  17.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen lanserte nylig sin tolvte eGoverment Benchmark Report. Undersøkelsen kartlegger hvordan europeiske land har digitalisert offentlige tjenester. Norge ligger langt fremme, men ikke alltid helt i front.

 • Creating a dynamic blue economy in the North Atlantic

  16.07.2015 Tale/artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Check against delivery Commissioner Vella, Ministers, Mr Shestakov, Mr Rosser, Ladies and gentlemen, good afternoon. I am pleased to be here with you in Valletta today. First of all I'd like to thank the Commissioner for inviting us to his beautiful

  Av: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

 • Nye initiativer under EUs energiunion

  16.07.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Europakommisjonen har lagt frem nye initiativer under EUs energiunion. Den såkalte ”sommerpakka” inneholder et forslag om ETS-reform, en melding om el-markedsdesign, en melding om sluttbrukermarkedet og et forslag til revisjon av direktivet om energimerking.

 • Rapport: Eurotoppmøtet - foreløpig avtale om Hellas

  14.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Eurotoppmøtet kom mandag morgen frem til en prinsippavtale som skal legge grunnlaget for forhandlinger om et nytt stabiliseringsprogram for Hellas. Den greske nasjonalforsamlingen må først vedta hele pakken som sådan og en rekke konkrete tiltak, herunder de mest omstridte om pensjons- og momsreform, innen onsdag. Deretter må samtlige øvrige euroland akseptere forhandlinger om et nytt program. I noen land må forslaget forelegges nasjonalforsamlingen. Samlet kan den treårige redningspakken for Hellas dreie seg om 86-87 milliarder euro. Finansråd Bjarne Stakkestad rapporterer.

 • Utlysing: Hjelp menneskerettsorganisasjonar i Kroatia

  13.07.2015 Nyheit Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-midlane støtter Noreg organisasjonar som fremmer menneskerettar i Kroatia. Norske organisasjonar er invitert til å samarbeide med kroatiske partnarar for å styrke dette arbeidet. Fristen for å søke er 30. september.

 • 25 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

  10.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  På EØS-komiteens møte 10. juli ble 25 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Norge har formannskapet for EØS-komiteen annet halvår 2015 og møtet ble ledet av ambassadør Atle Leikvoll. Dette er for øvrig Leikvolls siste møte i EØS-komiteen, da ambassadørstillingen overtas av Oda Sletnes i september. Rettsakter som ble innlemmet på dagens møte inkluderer endrete regler om elektrisk og elektronisk avfall, forurensing fra skip og introduksjon av sanksjoner samt regler for automatisk varsling av trafikkulykker.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 10. juli 2015

  09.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 10. juli 2015.

 • Halvårsrapport fra klima- og miljøområdet i EU

  08.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU kom i mål med noen viktige enkeltsaker. Samtidig har første halvår 2015 på klima- og miljøområdet også vært preget av mobilisering og posisjonering i forkant av større politikkpakker som er under forberedelse og som ventes å bli lagt fram i andre halvår og i 2016. Miljørådene Ulla Hegg og Jonas L. Fjeldheim rapporterer.

 • Energiunionens "sommerpakke" like rundt hjørnet

  06.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hva skjer nå med energiunionen? «Sommerpakken» er like rundt hjørnet. Energiråd Gaute Erichsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • EØS-midlene: Skaper flere kvinnelige ledere i spansk næringsliv

  05.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Inspirasjonen er hentet fra Norge. Tiltakene er tilpasset spanske forhold. Resultatene er gode. Så gode at prosjektet skal tjene som modell for resten av Europa.

 • Styrket produksjon fører til lavere priser på jordbruksvarer

  03.07.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det forventes en prisnedgang for jordbruksvarer det neste tiåret, viser en ny rapport fra FNs organisasjon for landbruk og mat (FAO) og OECD. Større avlinger, økt produktivitet, samt redusert etterspørsel etter varene globalt er noe av grunnen.