Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3344 treff.

 • Energidialog og konferanse i Brussel 5. februar

  18.01.2019 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete til eit energidialogmøte i Brussel 5. februar.

 • «Generasjon EØS»

  14.01.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Du, som er 25 år eller yngre i dag, har aldri kjent noe annet Norge enn det som har vært en del av et større europeisk fellesskap. Da Norge ble med i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS, i 1994, fikk nordmenn rettigheter og muligheter som ingen andre norske borgere hadde hatt før. Du er en del av Generasjon EØS.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kronikk i VG, 14. januar

 • Departementenes EØS-strategier

  11.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater. Nederst på siden finner du regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018 - 2021 og det årlige arbeidsprogrammet.

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2019

  02.01.2019 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og sjanser for gjennomslag.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 6-2018

  Nyhetsbrev fra Eivind Lorentzen, Maria Deridder Holmlund og Trond Helge Bårdsen, ved den norske EU-delegasjonen.

  20.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I julenummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (06-18) kan du blant annet lese om at klimautfordringene er en jobb for Europas kommuner og regioner, ny melding om å styrke nærhetsprinsippet, sosial boligbygging, kunstig intelligens, EUs byprogrammer, fjerning av ulovlig innhold på nett og at lokalpolitikere i hele EØS-området diskuterer beskyttelse av varslere. I tillegg til saker om pepperkakene, juletrærne og julekakenes europeiske dimensjon selvfølgelig.

 • Økonominytt 10/2018

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Inger-Johanne A. Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

  20.12.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du oppdatere deg på en rekke saker som i disse dager preger økonomifeltet i EU. Blant annet kan du lese om status for pågående regelverkssaker på finansområdet, høstens arbeid i eurogruppen, arbeidet med skattesaker i ECOFIN og status for EUs budsjett for 2019.

 • Enighet mellom Norge og Storbritannia om en avtale i forbindelse med brexit

  20.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge og Storbritannia er enige om å videreføre rettigheter for norske borgere som bor i Storbritannia og britiske borgere som bor i Norge. Etter brexit vil nordmenn som bor i Storbritannia på det tidspunktet landet går ut av EU, få beholde de rettighetene de har i dag.

 • Undertegning av avtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia om ordninger som følge av at Storbritannia trer ut av EU, EØS-avtalen og andre avtaler gjeldende mellom Storbritannia og EØS/Efta-statene i kraft av Storbritannias medlemskap i EU

  20.12.2018 Kongeleg resolusjon Utenriksdepartementet

 • Hva betyr brexit for deg?

  20.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Denne artikkelen tar opp en del spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå i tilfelle det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU. Lista er ikke uttømmende. Dersom du har spørsmål som ikke er omtalt her, kan du kontakte det ansvarlige departementet.

 • Antatt EØS-relevant EU-regelverk: Halvårlig informasjon til Stortinget - desember 2018

  19.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversikt over foreslåtte rettsakter, utkast til rettsakter og vedtatte rettsakter i EU som antas å ha EØS-relevans.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (4/2018)

  19.12.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet som dekker saker innen transport og e-kom i EUs organer.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  19.12.2018 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsråden ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om det som rører seg i EU innen samferdselsområdet.

 • Konsekvenser av Brexit i Norge

  14.12.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Storbritannia trer ut av EU 29. mars 2019. Det er ennå ikke sikkert om eller hvordan uttredenen vil bli regulert. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å informere om enkelte konsekvenser som er viktig å være klar over ved en eventuell Brexit uten avtale.

 • Enighet om kvoteavtale med EU for 2019 – Norges fiskerisamarbeid med EU

  14.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  12. desember i år inngikk Norge og EU avtaler for fiskeriene i Nordsjøen og Skagerrak for 2019. De bilaterale avtalene mellom Norge og EU er omfattende og gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander. I tillegg åpner avtalene for kvotebytte og fiskeriadgang i hverandres farvann.

 • Ministermøte om afrikansk svinepest og utbredelse av villsvin

  14.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud deltar på ministermøte i Brussel om afrikansk svinepest og utbredelsen av villsvin i morgen onsdag 19. desember. Ministrene skal diskutere utfordringene knyttet til afrikansk svinepest og utbredelsen av villsvin, og hvordan man kan effektivisere beredskapen i EU på dette området. Det er EU-kommisjonen som inviterer til ministermøte.

 • Freiberg møter EUs klima- og energikommissær i Brussel

  13.12.2018 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete til eit energidialogmøte i Brussel 5. februar 2019.

 • Regjeringen vil arbeide for å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene

  12.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  EU vedtok nylig en ny forordning om veterinære legemidler. Forordningen har skapt stor tvil om fiskehelsebiologenes forskrivningsrett for antibiotika.

 • Ofte stilte spørsmål om brexit

  12.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge søker et så tett og omfattende samarbeid som mulig med Storbritannia etter at landet har trådt ut av EU. Samtidig vil Norge bidra til å bevare et velfungerende indre marked. Her finner du svar på mange spørsmål om brexit.

 • EUs medlemsland mener forholdet til Norge er utmerket

  12.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EUs medlemsland har vedtatt konklusjoner om forholdet til vesteuropeiske land som ikke er EU-medlemmer.

 • Norge støtter Danmark i sak om familiegjenforening i menneskerettighetssak

  12.12.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  På oppfordring fra Danmark har regjeringen anmodet Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) om å få intervenere som tredjepart i saken M.A. mot Danmark. Anmodningen er i tråd med Norges ønske om å øve innflytelse på internasjonal rettsutvikling og opprettholde statenes handlingsrom i prinsipielle spørsmål på flukt- og migrasjonsområdet.

Til toppen