Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3333 treff.

 • Freiberg møter EUs klima- og energikommissær i Brussel

  13.12.2018 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete til eit energidialogmøte i Brussel 5. februar 2019.

 • Regjeringen vil arbeide for å videreføre full forskrivningsrett for fiskehelsebiologene

  12.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  EU vedtok nylig en ny forordning om veterinære legemidler. Forordningen har skapt stor tvil om fiskehelsebiologenes forskrivningsrett for antibiotika.

 • Departementenes EØS-strategier

  12.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater. Nederst på siden finner du regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017 og det årlige arbeidsprogrammet.

 • Ofte stilte spørsmål om brexit

  12.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge søker et så tett og omfattende samarbeid som mulig med Storbritannia etter at landet har trådt ut av EU. Samtidig vil Norge bidra til å bevare et velfungerende indre marked. Her finner du svar på mange spørsmål om brexit.

 • EUs medlemsland mener forholdet til Norge er utmerket

  12.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EUs medlemsland har vedtatt konklusjoner om forholdet til vesteuropeiske land som ikke er EU-medlemmer.

 • Hva betyr brexit for deg?

  12.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Denne artikkelen tar opp en del spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå i tilfelle det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU. Lista er ikke utfyllende. Dersom du har spørsmål som ikke er omtalt her, kan du kontakte det ansvarlige departementet.

 • Norge støtter Danmark i sak om familiegjenforening i menneskerettighetssak

  12.12.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  På oppfordring fra Danmark har regjeringen anmodet Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) om å få intervenere som tredjepart i saken M.A. mot Danmark. Anmodningen er i tråd med Norges ønske om å øve innflytelse på internasjonal rettsutvikling og opprettholde statenes handlingsrom i prinsipielle spørsmål på flukt- og migrasjonsområdet.

 • Høyring: Vil sikre forbrukarar reduserte prisar for internasjonale samtalar og SMS

  11.12.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Ei ny forordning frå EU gjer at det vil bli innført maksimalprisregulering av internasjonale samtalar og SMS frå 15. mai 2019. Det er ikkje krav om at Noreg tar inn pristaket før forordninga er formelt innlemma i EØS-avtalen. - Av omsyn til norske forbrukarar foreslår departementet at tilsvarande maksimalpriser skal gjelde i Noreg frå same tidspunkt som dei vil gjelde i EU. Vi set difor fart på dette arbeidet allereie no, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2018

  05.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2018 (pr. 5. desember).

 • Frontex, retur og radikalisering i Brussel

  04.12.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Torsdag 6. desember møtes EUs innenriksministre til rådsmøte i Brussel. Statssekretær Torkil Åmland (FrP) deltar fra Norge når EU- og Schengen-landene diskuterer aktuelle saker på justis- og innenriksfeltet.

 • Utenriksministeren på politiske konsultasjoner i Bucuresti

  03.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Romania overtar formannskapet i EU fra 1. januar 2019. For Norge er det viktig å ha en tett dialog med formannskapene. Vi setter derfor stor pris på at Romania vil fortsette tradisjonen med å invitere oss med på uformelle ministermøter i EU, sier Eriksen Søreide.

 • Europakommisjonen går inn for klimanøytralt EU innen 2050

  03.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  28. november presenterte Europakommisjonen en langsiktig visjon for en moderne, konkurransedyktig og klimanøytral økonomi innen 2050.

 • Road Alliance: Kjemper for norsk transportnæring i Brussel

  03.12.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen er opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet, legge til rette for ryddige konkurransevilkår, ivareta trafikksikkerheten på norske veier og sørge for gode rammevilkår for norske transportører. Det europeiske transportmarkedet bør ikke liberaliseres videre før man er sikret mer rettferdig konkurranse. Sammen med de andre landene i Road Alliance prøver vi å medvirke til at regelverket for transportnæringen blir best mulig, sier statssekretær Brage Baklien.

 • Hva skjer med brexit nå?

  30.11.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Søndag 25. november ble statsledere fra EU og Storbritannias statsminister enige om Storbritannias utmeldingsavtale med EU. Men hva skjer nå?

 • Interessert i europeisk samarbeid? Ny mulighet for prosjektsamarbeid

  29.11.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  I en ny database vil sivilsamfunn i 15 europeiske land bli koblet sammen med norske partnere. Spennende prosjekter kan få støtte gjennom EØS-midlene.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 5. desember

  28.11.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 5. desember 2018.

 • Oppfordrer norske aktører til å gi EU synspunkter om TEN-T-programmet

  27.11.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-Kommisjonen gjennomfører nå en høring om TEN-T-programmet for perioden 2007-2013. Samferdselsdepartementet oppfordrer alle norske aktører som har synspunkter på hvordan TEN-T regelverket har fungert i denne perioden om å avgi sine synspunkter til EU.

 • EØS-samarbeidet og brexit tema for politiske samtaler i EØS-rådet

  21.11.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Brexit, Norges deltakelse i EUs byråer og programmer og sosiale rettigheter var blant temaene da utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok på det halvårlige møtet i EØS-rådet i Brussel 20. november.

 • Road Alliance: Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

  16.11.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Nasjonale eksperter

  13.11.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

Til toppen