Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2290 treff

 • EØS-midlene: Skaper flere kvinnelige ledere i spansk næringsliv

  05.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Inspirasjonen er hentet fra Norge. Tiltakene er tilpasset spanske forhold. Resultatene er gode. Så gode at prosjektet skal tjene som modell for resten av Europa.

 • Styrket produksjon fører til lavere priser på jordbruksvarer

  03.07.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det forventes en prisnedgang for jordbruksvarer det neste tiåret, viser en ny rapport fra FNs organisasjon for landbruk og mat (FAO) og OECD. Større avlinger, økt produktivitet, samt redusert etterspørsel etter varene globalt er noe av grunnen.

 • Høyring: Regjeringa vil stille krav om maksimalt nivå for utslepp av CO2 i samband med offentlege kjøp av køyretøy

  02.07.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Utviklinga innan køyretøyteknologien er formidabel. Dei siste åra har det kome stadig fleire bilmodellar på marknaden som har låge eller inga utslepp. Regjeringa ønskjer å leggje til rette for at køyretøya på norske vegar skal bli enda meir energieffektive. Styresmakter og operatørar innan kollektivtransport skal difor kunne stille energi- og miljøkrav i kontraktar om kjøp av kjøretøy, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Forskning og romteknologi er nøkler til nordområdene

  02.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Interessen for og mulighetene i nordområdene har aldri vært større. Hvordan forskning og innovasjon kan sikre en bærekraftig utvikling og hvilken rolle rombasert virksomhet spiller i denne sammenheng ble diskutert på Norges Hus i Brussel i juni.

 • Høring - Innføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/33/EF av 23. april 2009 om fremme av rene og energieffektive veigående motorvogner

  02.07.2015 Høring Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til både lovendringer og ny forskrift i forbindelse med at regjeringen foreslår å innføre i norsk rett et EU-direktiv om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy i veitransporten. Formålet med direktivet er å stimulere markedet for rene og energieffektive kjøretøy.

  Høringsfrist: 01.10.2015 Status: På høring

 • Dokumentar: Birds of a Feather - Stories from a conflict zone

  01.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  I over 40 år har Kypros vært fysisk delt og vert for et av FNs lengste fredsbevarende oppdrag.

 • Utlysing: Tiltak for å styrke samarbeidet med Tsjekkia

  01.07.2015 Nyheit Utenriksdepartementet

  EØS-midlane skal styrke kontakten og samarbeidet mellom Noreg og mottakarlanda. Over 1,3 millionar kroner er no tilgjengelege for norske aktørar for samarbeid med Tsjekkia.

 • Enklere å ha med kjæledyr på reise til og fra EU

  01.07.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nye overgangsregler gjør det nå lettere å reise med dyr. En av de største endringene er at Norge nå aksepterer EUs nye dyrepass. Hunder, katter og ildere fra EU-land kan nå komme til Norge med det nye EU-passet.

 • EØS og korttidshukommelse

  30.06.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fortsetter sin harselas over EØS-midlene i sitt innlegg i Aftenposten.no 26. juni. Han har behagelig kort hukommelse, gitt at var han selv i regjering som var med på å vedta nåværende EØS-ordning.

  Av: Statsråd Vidar Helgesen

 • Ny klageordning for passasjerer med buss, trikk, T-bane og bybane

  26.06.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  –Samferdselsdepartementet vil gi busspassasjerer utvidede rettigheter og etablere en nasjonal klageordning for passasjerer med buss, trikk, T-bane og bybane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Rapport: Miniplenumssesjon i Europaparlamentet 24. juni

  26.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  24. juni møttest Europaparlamentet til miniplenum i Brussel. På agendaen sto ein førebuande diskusjon om møtet i Det Europeiske Råd som hovudsakleg omhandla Grexit og migrasjon. Vidare var Juncker-pakken (EFSI), budsjetsspørsmål, implementering av stabilitets- og vekstpakken og European Monetary Fund tema. Rådgjevar Ingvild Vereide Nave ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Young people entering the European housing market

  26.06.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  Statsråd Vidar Helgesens åpningsinnlegg ved UIPIs (Union International Proprietere International) kongress i regi av Huseierens landsforbund i Oslo 26. juni 2015.

  Av: Statsråd Vidar Helgesen

 • Rapport fra helse- og mattrygghetsområdet i EU

  26.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs helseministre er langt på vei enige om forhandlingsposisjon for regulering av medisinsk utstyr. Europaparlamentet vil ha strengere regler for bruk av antibiotika til dyr. EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet, Ingrid Vigerust, rapporterer.

 • Signerte avtale med Guatemala

  26.06.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - Jeg er fornøyd med å ha signert Guatemalas tiltredelse til EFTAs frihandelsavtale med Panama og Costa Rica. EFTA legger dermed til rette for økt handel med land i Mellom-Amerika, sier statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • - Trenger velfungerende og integrerte energimarkeder i Europa

  25.06.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  - Vi trenger velfungerende og integrerte energimarkeder i Europa. Norge vil også i fremtiden være en pålitelig energipartner for Tyskland og EU, sa statssekretær Kåre Fostervold da han talte ved en konferanse i Berlin denne uken.

 • Bedring, men interne forskjeller i EUs arbeidsmarked

  25.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arbeidsmarkedet i EU er i bedring med flere sysselsatte og færre ledige enn i fjor. Men, forskjellene mellom landene er store, og det er fortsatt et høyt nivå av ledige unge og langtidsledige. Les mer om dette i halvårsrapporten fra arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad ved EU-delegasjonen.

 • – Equality Parade i Warszawa ville ikke vært det samme uten EØS-midlene

  25.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Slik tweetet den nasjonale 'No Hate Speech'-kampanjen i Polen etter Equality Parade 13. juni. Norge har styrket kapasiteten til sivilt samfunn i Polen med over 600 millioner siden 2004 gjennom EØS-midlene.

 • Norsk teknologi bedrer miljøet og skaper jobber i Romania

  25.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kun 2 prosent av avfallet i Romania går til resirkulering. Det er lavest i Europa. Et helt nytt pantesystem er nå på vei finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

 • Når kildekritikken stopper ved Svinesund

  25.06.2015 Tale/artikkel Utenriksdepartementet

  «500 kroner for fuglekasser i Romania, betalt av norske skattebetalere.» Hva gjorde NRK for å sjekke dette utsagnet før det gikk på lufta? spør statsråd Vidar Helgesen i dette innlegget.

  Av: Statsråd Vidar Helgesen

 • Norge med i den europeiske lærlingalliansen

  22.06.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge ble i dag det første landet utenfor EU til å signere Den europeiske lærlingalliansen. Det skjedde da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på EUs ministermøte i Riga for fag- og yrkesopplæring.