Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2999 treff.

 • Unge arbeidsledige i Europa får hjelp fra Norge

  27.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Livet mitt har endret seg i en positiv retning, forteller portugisiske Ines Nascimento do Carmo (28). Gjennom et prosjekt finansiert av EØS-midlene gikk hun fra å være nyutdannet og arbeidsledig til fast jobb.

 • Diskuterte statlige investeringsfond i Brussel

  27.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det ble vist stor interesse for den norske modellen for statlige investeringsfond, sa statssekretær Tore Vamraak etter å deltatt i høring for EU-parlamentets komité for økonomi og valuta (ECON) tirsdag 25. april.

 • 550 millioner kroner til å bekjempe ungdomsledighet i Europa

  26.04.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge kan ikke løse den store ungdomsledigheten i Europa. Men vi skal hjelpe til med å utvikle og finne tiltak som virker, og som andre kan kopiere, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 5. mai 2017

  26.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 5. mai 2017.

 • Seafood from the High North - sustaining and enhancing the EU market

  26.04.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statssekretær Elsbeth Tronstads innledning på et seminar i regi av Nord-Norges europakontor i Brussel.

  Av: Statssekretær Elsbeth Tronstad Brussel, 26. april

 • Sandberg la frem havstrategi for europeiske aktører

  26.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg ledet havseminar, talte i Europaparlamentet og besøkte verdens største sjømatmesse under sitt besøk til Brussel 24.-25. april.

 • Regjeringens arbeid med brexit

  26.04.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statssekretær Elsbeth Tronstads innledning på et frokostseminar i regi av Sjømatalliansen i Brussel 26. april.

  Av: Statssekretær Elsbeth Tronstad Brussel, 26. april

 • EØS-midlene: Innsats for rom

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Å bedre romfolks levekår er en felles europeisk utfordring som krever samordnet innsats og nasjonale krafttak. Her kan du lese om hvordan Norge bidrar gjennom EØS-midlene.

 • Situasjonen for rom i Europa

  25.04.2017 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rom har vært en del av Europas historie i mer enn tusen år. I dag bor et sted mellom 10 millioner og 12 millioner rom i Europa. De utgjør den største etniske minoriteten på vårt kontinent. Svært mange lever under vanskelige økonomiske og sosiale kår.

 • Hva gjør Norge?

  25.04.2017 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rom står overfor utfordringer på en rekke ulike områder. Vi har derfor en bred tilnærming og finansierer tiltak innenfor en rekke ulike sektorer.

 • Eksempler på resultater

  25.04.2017 Artikkel Utenriksdepartementet

  Bulgaria, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn er våre hovedsamarbeidsland for målrettede tiltak for å bedre romfolks levekår. Her er eksempler på noen prosjekter som er gjennomført.

 • Europa-quiz

  24.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bli med på Utenriksdepartementets ukentlige quiz om Norge og Europa. Denne uken handler spørsmålet om Artikkel-19-forhandlingene.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  24.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får to porselenskrus designet av Tias Eckhoff.

 • Ber om Stortingets samtykke til å inngå avtale med EU om handel med landbruksvarer

  21.04.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen ber Stortinget om samtykke til å inngå avtale med EU om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19.

 • Meld. St. 36 (2016–2017) - Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  21.04.2017 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Regjeringen vil videreføre de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i Europas sørlige nabolag.

 • Towards a new Framework Programme – context, opportunities and challenges

  19.04.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Innlegge holdt av statsråd Frank Bakke-Jensen 19. april i Universitetets Aula i forbindelse med åpning av konferansen «Perspectives and Priorities for the EU's next Framework Programme for Research and Innovation (FP9).

  Av: EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen Konferanse "Perspectives and Priorities for the EU's next Framework Programme for Research and Innovation (FP9)" i Oslo 19. april 2017.

 • Halvårlig redegjørelse om viktige EØS- og EU-saker

  18.04.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  - Samarbeidet i Europa handler om verdiene vi tror på - og den verdiskapingen vi lever av. Det kan vi ikke sette i spill, sa statsråd Frank Bakke-Jensen i sin redegjørelse for Stortinget 18. april.

  Av: EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 3.-6. april 2017

  Rapport fra Eli Jonsvik, EU-delegasjonen.

  10.04.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Hoveddebatt: Europaparlamentes krav til brexitforhandlingene Tysklands nye president snakket varmt om Europa. Omfattende regelverk skal øke sikkerheten og bedre sporbarheten for medisinsk utstyr EP tar initiativ for forbud mot bruk av palmeolje

 • Norske byer med i EU-partnerskap

  07.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Larvik, Trondheim og Stavanger er valgt ut som partnere i arbeidet med å utvikle bærekraftige europeiske byer i EU-samarbeidet Urban Agenda.

 • Lansering av en ny runde av talentnettverket

  06.04.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  - Vi er kommet til et punkt der vi må få det store og de små hjulene til å klikke bedre sammen, og målsetningen må være å skape inkluderende globalisering. Denne dynamiske kraften kommer til å fortsette. Her har Norden et unikt utgangspunkt, sa statssekretær Tronstad bl.a. i sin tale 5. april.

  Av: Statssekretær Elsbeth Tronstad Lansering av en ny runde av talentnettverket, 5. april 2017, Voksenåsen