Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2924 treff.

 • ESA: norsk drosjeregulering er i strid med EØS-regelverket

  22.02.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i dag avgitt en grunngitt uttalelse hvor de konkluderer med at den norske drosjereguleringen er i strid med EØS-regelverket. ESA mener blant annet at behovsprøvingen og plikten for løyvehaver til å være tilknyttet en drosjesentral ikke er i tråd med retten til fri etablering etter EØS-avtalen artikkel 31. ESA gir Norge to måneders frist til å gjennomføre nødvendige tiltak for å rette seg etter uttalelsen.

 • Midtveisevaluering av EØS-midlene

  22.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Når EØS-midlene for perioden 2009-14 avsluttes senere i år, vil planlagte resultater og virkninger bli oppnådd. Det viser en uavhengig gjennomgang.

 • Tale til EU-landenes ambassadører

  21.02.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Frank Bakke Jensens tale i møte med EU-landenes ambassadører i Oslo 21. februar.

  Av: EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

 • Shaping the Future of Work in the Nordic countries – the Impacts of the Sharing Economy and New Forms of Work

  21.02.2017 Article Ministry of Labour and Social Affairs

  Program for the Nordic conference on the future of work in the Nordic countries and the impacts of the sharing economy and new forms of work. The conference takes place May 22 - 23, 2017.

 • Europa-quiz

  20.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bli med på Utenriksdepartementets ukentlige quiz om Norge og Europa. Denne uken handler spørsmålet om konsekvensene av Brexit.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  20.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får hvert sitt thermokrus.

 • De usynlige foreldrene

  17.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det er vanskelig å forestille seg hvordan familier føler det når de vet at barnet de venter på, har en livstruende sykdom. I Polen føler mange familier seg usynliggjort. Stiftelsen Gajusz har fått EØS-midler for å endre på det.

 • EU-høring: Transportdirektiv om overføring av gods fra vei

  17.02.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Det kombinert transportdirektivet (92/106/EF) tar sikte på å redusere negative effekter av godstransport ved å stimulere til at gods overføres fra vei til bane, sjø eller innenlandske vannveier.

 • Norway and the EU single market

  13.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  The European Economic Area (EEA) Agreement ensures that Norway can take part in the EU single market, and thus benefit from the free movement of persons, goods, services and capital. It guarantees non-discrimination and equal rules and competition throughout the EEA.

 • Hva betyr brexit for Norge?

  10.02.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statssekretær Elsbeth Tronstads innlegg på et seminar i regi av AgriAnalyse 10. februar 2017.

  Av: Statssekretær Elsbeth Tronstad

 • Storbritannia og Norge bekrefter sterkt energisamarbeid

  10.02.2017 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Storbritannias statssekretær for energi og industri, Jesse Norman, og olje- og energiminister Terje Søviknes møttes for første gang fredag i forbindelse med Oslo Energy Forum.

 • Søviknes innleia på Oslo Energy Forum

  10.02.2017 Nyheit Olje- og energidepartementet

  - Det er grunn til å vere optimist på vegne av norsk sokkel, sa olje- og energiminister Terje Søviknes i sitt foredrag under Oslo Energy Forum i dag.

 • Tettere nordisk samarbeid om Europa-spørsmål

  10.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nordisk ministerråd bør forsterke sin felles EU-politikk. Det konstaterte de nordiske samarbeidsministrene da de møttes i Oslo til det første møtet under norsk formannskap 8. februar.

 • EUs hestepassforordning tas inn i EØS-avtalen

  09.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen vil legge frem en proposisjon om samtykke til å innlemme nye regler som skal bidra til en sikrere identifisering av hest i EØS-avtalen. Hestepassforordningen er et av tiltakene som er iverksatt i EU for å bidra til å sikre mattryggheten i kjølvannet av «hestekjøttskandalen» vinteren 2013 der det ble oppdaget hestekjøtt og legemiddelrester i næringsmidler.

 • Genressurser bidrar til mindre sult

  09.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAOs kommisjon for genressurser for mat og landbruk har en sentral rolle i å nå FNs bærekraftmål, spesielt målet 2.5 om genetisk mangfold. Det er Kommisjonens mangeårig erfaring med å kartlegge verdens genetiske mangfold inne kulturplanter og husdyr og anbefalinger om hva som er viktigst å gjøre for å bevare dette mangfoldet, som gjør den til en uunnværlig partner for å nå de globale målene.

 • Norsk deltakelse i EUs forskningsprogram

  08.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Borregaard forsker i verdensklasse, og det er et selskap som oppnår imponerende resultater med EU-programmet Horisont 2020, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Borregaard har fått over 230 millioner kroner fra EU for å kommersialisere sitt produkt, Exilva.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 3. februar 2017

  03.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 3. februar 2017.

 • – Vi ønsker EUs interesse i Arktis velkommen

  03.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende tok opp bærekraftig utvikling og forholdet til Russland under sitt innlegg om Arktis i Europaparlamentet 30. januar. Parlamentets Arktis-rapport går nå videre til plenumsbehandling.

 • 83 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen

  03.02.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 3. februar ble 83 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er begrensninger i bruken av et stoff som kan skade forplantningsevnen hos mennesker, nye retningslinjer for god praksis ved blodbanker og en forlengelse av miljømerket Blomsten.

 • Regionens muligheter i Europa

  02.02.2017 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  - Det er mange mørke skyer over dagens samarbeid i Europa. Men vi må ikke miste av sikte at det foregår en positiv og løpende politikkutvikling av betydning for oss, sa EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen bl.a. da han innledet på Europakonferansen i Harstad 2. februar 2017.

  Av: EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen