Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3276 treff.

 • Justispolitikk

  21.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-landenes samarbeid om justis- og innenriksspørsmål har de siste årene blitt gradvis tettere og mer omfangsrikt. Norge deltar i viktige deler av dette, blant annet gjennom vår deltakelse i Schengen-samarbeidet.

 • Antatt EØS-relevant EU-regelverk: Halvårlig informasjon til Stortinget - juni 2018

  19.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversikt over foreslåtte rettsakter, utkast til rettsakter og vedtatte rettsakter i EU som antas å ha EØS-relevans.

 • Norsk gründer nominert til EU-pris

  18.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Med robotteknologi har Karen Dolva (28) hjulpet folk ut av ensomheten. Nå er hun en av tre nominerte til EUs pris for kvinnelige innovatører i kategorien «Rising Innovators».

 • Ny personopplysningslov og innlemmelse i EØS-avtalen

  14.06.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å innlemme forordningen i EØS-avtalen og å sette den nye loven i kraft.

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen til EFTA sitt ministermøte på Island

  08.06.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltek på EFTA-ministermøte på Island 25. juni.

 • EØS-avtalen beskytter Norge

  08.06.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Forpliktende internasjonalt samarbeid er bærebjelken i norsk utenrikspolitikk. I en verden der makt og vilkårlighet gjør et sterkere inntog i handelspolitikken, ser vi tydelig verdien av EØS-avtalen.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innlegg i Aftenposten, 8. juni

 • Når får vi ny personopplysningslov?

  07.06.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Departementet forventer at den nye personopplysningsloven vil settes i kraft i løpet av juli 2018.

 • Møtte EU-toppene i Brussel

  05.06.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkte 5. juni Brussel. Her møtte hun EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, og president i Det europeiske råd, Donald Tusk. Hun deltok også på European development days.

 • Justisminister Wara vil bruke sanksjoner for å fremme retur

  05.06.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) arbeider med EU-landene om visumrestriksjoner overfor land som ikke samarbeider om retur.

 • EU vil doble støtten til Erasmus

  04.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Med et budsjett på 30 milliarder euro skal EUs neste Erasmus-program for utdanning bli mer tilgjengelig, bredere og mer framtidsrettet.

 • Likestilling og ikke-diskriminering

  01.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Samarbeidet med EU om likestilling og ikke-diskriminering omfatter en kombinasjon av politisk deltakelse i uformelle ministermøter, utforming av felles regelverk, gjensidig utveksling av erfaringer og læring innen politikkområder av felles interesse.

 • Norges by- og regionalpolitiske samarbeid med EU

  01.06.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge deltar i flere av EUs by- og regionale samarbeidsprogram. Internasjonalt samarbeid og deltakelse i europeiske regionale program og nettverk er en viktig inngang til deltakelse i utformingen av europeisk by- og regionalpolitikk, siden disse politikkområdene ikke er omfattet av EØS-avtalen.

 • 40 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen

  31.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen torsdag 31. mai ble 40 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Disse omfatter blant annet gjennomføringsregler knyttet til OTC-derivater (Emir), forlenget bruk av plantevernmiddelet glyfosat og norsk deltakelse i EUs forberedende tiltak innen forsvarsforskning.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2018

  31.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2018 (pr. 31. mai).

 • Redegjørelser og innlegg i Stortinget

  29.05.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt overregjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

 • Innlegg i Stortingets europautvalg 29. mai

  29.05.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide begynte sin innledning med situasjonen mellom EU og Storbritannia i forbindelse med de pågående utmeldingsforhandlingene på møtet i Stortingets europautvalg 29. mai.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 31. mai 2018

  29.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 31. mai 2018.

 • Eriksen Søreide i EØS-rådsmøte

  23.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide diskuterte viktigheten av EØS-samarbeidet, kampen mot arbeidslivskriminalitet og situasjonen på Vest-Balkan under det halvårlige møtet i EØS-rådet onsdag 23. mai.

 • Mobilitetspakke, del 3: Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport

  23.05.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene og renere tungbiler på veiene. Nå ønsker vi innspill til behandlingen av de nye forslagene fra EU, sier statssekretær Tommy Skjervold.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål

  22.05.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker 22. mai.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 22. mai