Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 1158 treff.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2022

  23.09.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2022.

 • Ønsker synspunkter til EU-kommisjonens høring om passasjerrettigheter

  22.09.2022 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen ønsker å styrke passasjerenes rettigheter. I en ny høring foreslår Kommisjonen å gjøre regelverket enklere og mer likt på tvers av de ulike transportformene. Som et ledd i utformingen av norske posisjoner ser Samferdselsdepartementet gjerne at berørte aktører i Norge kommer med synspunkter på forslagene i høringen.

 • Nytt direktiv om tilstrekkelige minstelønninger i EU

  16.09.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Med stort flertall har Europaparlamentet vedtatt et nytt minstelønnsdirektiv i EU.

 • Aktuelle EU-høringer på samferdselsområdet

  15.09.2022 Artikkel Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen gjennomfører en rekke høringer på samferdselsområdet. Norske aktører og interessenter har mulighet til å svare på disse høringene. Her finner du noen av de aktuelle høringene.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  15.09.2022 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Åpningstale på «Framtidsforumet»

  14.09.2022 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utviklingsministerens åpningstale under «Framtidsforumet», Den levende Nordkalotten i Tromsø.

  Av: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim Tromsø 14. september

 • Europeisk dugnad for ukrainske pasienter

  05.09.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  I et nytt pilotprosjekt i samarbeid med EU tilbyr Norge medisinsk evakuering av ukrainske pasienter. Norske Per Magne og Anders koordinerer innsatsen fra Brussel.

 • Historisk viktig avtale: I dag trer frihandelsavtalen med Storbritannia i kraft

  01.09.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Frihandelsavtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia trer i kraft 1. september 2022. Norske bedrifter har kunnet benytte seg av deler av avtalen siden 1. desember 2021, men nå vil avtalen i sin helhet tre i kraft.

 • Norske nyhetsbrev fra Brussel

  30.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Mange av de norske aktørene i Brussel sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine abonnenter. Vi gir deg oversikten over de norske nyhetsbrevene fra Brussel.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport for klima og miljø - våren 2022

  30.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljørådene Kaya Grjotheim og Tom O. Johnsen

 • Norske aktører i Brussel

  30.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er à jour.

 • Nyhetsbrev om Norges samarbeid med EU

  30.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrevet om Norges samarbeid med EU inneholder nyheter, fakta- og bakgrunnsinformasjon, intervjuer og rapporter fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • European Institute of Public Administration - EIPA

  30.08.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Gjennom European Institute of Public Administration (EIPA) kan ansatte i norsk statlig forvaltning få kurs og opplæringstilbud som gir EU/EØS-kompetanse.

 • EU-nytt: Utdanning, forskning og innovasjon

  29.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen i Brussel lager månedlig nyhetsbrev om det siste og viktigste som skjer på utdanning-, forskning- og innovasjonsfeltet i EU. Nyhetsbrevet skrives av utdanningsråd Hege Landmark-Høyvik og forskningsråd Geir Arnulf.

 • Norsk forsker får toppjobb i det europeiske mattrygghetsorganet EFSA

  17.08.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Carlos G. das Neves har fått stillingen som Chief scientist i EUs vitenskapsorgan for mattrygghet (EFSA). Dette er en vitenskapelig toppjobb i organisasjonen. Han tiltrer stillingen 1. november 2022.

 • Faktaark: EØS-midlene

  16.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nedenfor kan du laste ned faktaark om EØS-midlene. Flakene er fordelt på finansieringsperioder, sektorer og mottakerland. En del flak er på engelsk. Klikk på lenkene for å åpne flakene i pdf-format.

 • EØS-komiteen

  03.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om utdanning våren 2022

  02.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Halvårsrapport fra Hege Landmark Høyvik, utdanningsråd ved Norges delegasjon til EU.

 • Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

  18.07.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU og ambassaden i Brussel får man en unik mulighet til å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia, samt et innblikk i hvordan det er å jobbe ved Norges største utenriksstasjon.

 • Slik finner du oss

  18.07.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen holder til ved Schuman-rundkjøringen, over gaten fra Europakommisjonens hovedbygning "Berlaymont", midt i EU-kvarteret i Brussel. På denne siden finner du noen transportalternativer.