Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3424 treff.

 • Svar på spørsmål om mulighetene for en utvidet handelsavtale med Storbritannia ved en "no deal"-brexit

  14.08.2019 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan gi en vurdering av mulighetene for en utvidet handelsavtale med Storbritannia ved en «no deal» uttreden av EU.

 • EU skal ikke bestemme over kraftpolitikken vår

  12.08.2019 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg hadde dette innlegget på trykk i Klassekampen 10. august 2019.

  Av: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

 • FNs klimasjef til konferanse om CO2-fangst og -lagring i Oslo

  08.08.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Leder av FNs klimakonvensjon, Patricia Espinosa, har bekreftet sin deltakelse på CCS-konferansen mellom Norge og EU i Oslo 5. september.

 • Hva betyr brexit for deg?

  07.08.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Denne artikkelen tar opp en del spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå i tilfelle det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU. Lista er ikke uttømmende. Dersom du har spørsmål som ikke er omtalt her, kan du kontakte det ansvarlige departementet.

 • Vi skal fortsatt ha full suverenitet over kraftressursene våre

  05.08.2019 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg hadde dette innlegget på trykk i Nationen 5. august 2019.

  Av: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

 • Norske aktører i Brussel

  26.07.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er à jour.

 • Vandreutstilling om EØS-midlene

  18.07.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  I dag åpner en utstilling om EØS-midlene på Rådhusplassen i Oslo. Utstillingen markerer EØS-avtalens 25 år og skal innom en rekke større byer i Norge i høst.

 • Hva gjør EU for å beskytte rettsstaten?

  10.07.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rettsstaten er under økende press. EU opererer med ulike virkemidler for å motvirke dette, samtidig fremmes nye tiltak.

 • Avslutta saker for Efta-domstolen og EU-domstolen

  08.07.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversyn over saker som Noreg har vore involvert i sidan 2003. (Merk at oversikten ikke er helt komplett.)

 • Pågåande rettssaker i Efta- og EU-domstolen

  08.07.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

 • Enige om å forsterke det nordiske energisamarbeidet

  28.06.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Karbonnøytralitet og grønn omstilling var temaene på agendaen da olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møtte sine nordiske kollegaer på det årlige energministermøtet i Reykjavik 28. juni 2019.

 • Norsk-europeisk konferanse om CCS i Oslo

  28.06.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  5. september er Olje- og energidepartementet og Europakommisjonen vertskap når en norsk-europeisk CCS-konferanse arrangeres på Operaen i Oslo.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (03/2019)

  28.06.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

 • Finland vil fremme klima og bærekraft i EU

  27.06.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Med klima som en av sine hovedsaker tar Finland fatt på rollen som formannskap i Rådet for den europeiske union. 1. juli tar finnene over stafettpinnen fra Romania.

 • Rapporter om bærekraft fra EU-ekspertgruppe

  18.06.2019 Nyhet Finansdepartementet

  En ekspertgruppe satt ned av EU-kommisjonen har i dag lagt frem tre rapporter. Dette er en del av oppfølgingen av Kommisjonens handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst.

 • Meld. St. 27 (2018–2019) - Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

  14.06.2019 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Det er avgjørende for norsk sikkerhet, økonomi og velferd. Samtidig er internasjonalt samarbeid under press. Stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid peker ut en retning for norsk multilateral politikk de neste årene.

 • Regjeringa legg fram ny Tyskland-strategi

  13.06.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringa offentleggjer sin nye Tyskland-strategi i samband med at Tysklands utanriksminister Heiko Maas kjem til Oslo i morgon 14. juni. Den førre strategien er frå 2014.

 • Regjeringas Tyskland-strategi 2019

  13.06.2019 Planar/strategi Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide presenterte regjeringas oppdaterte Tyskland-strategi saman med Tysklands utanriksminister Heiko Maas på eit ope møte i Oslo 14. juni 2019. På møtet vart også stortingsmeldinga om Noregs rolle og interesser i multilateralt samarbeid lansert.

 • Framtidas forbrukar er grøn, smart og digital

  07.06.2019 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  - Regjeringa vil leggje til rette for vi kan ta smartare og meir berekraftige forbruksval - og sikre forbrukarvernet i vår stadig meir digitale kvardag, seier forbrukarminister Kjell Ingolf Ropstad. I dag legg han fram den nye stortingsmeldinga om forbrukarpolitikken.

 • Meld. St. 25 (2018–2019) - Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital

  07.06.2019 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  Gode forbrukarrettar er avgjerande for ein tillitsbasert marknadsøkonomi. Meldinga legg rammene for ein framtidsretta forbrukarpolitikk. Tiltak for å styrkje forbrukarane si stilling på område med særlege utfordringar blir omtalte. Det blir lagt vekt på rettane og personvernet til forbrukarane i den digitale økonomien.

Til toppen