Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3650 treff.

 • Ingen enighet om EØS-midler til Ungarn

  23.07.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Giverlandene og Ungarn greide ikke å bli enige om hvordan EØS-midlene til sivilt samfunn skal forvaltes. Dermed blir det ingen programmer finansiert av EØS-midler i Ungarn i inneværende periode, og Ungarn mister tilgang til en andel på om lag 2,3 milliarder kroner.

 • På høring: EUs forslag til reviderte regelverk for lade- og fyllepunkter for alternative drivstoff og strengere CO2-krav

  20.07.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen la 14.juli 2021 fram regelverkspakken "Fit for 55" med flere forslag som berører transportsektoren. Målet er å sikre at EU når sitt forsterkede klimamål for 2030 om å redusere netto-utslipp med minst 55 prosent sammenlignet med 1990.

 • Høring - EU-EØS. Forslag til revidert direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative energibærere i transport (AFID)

  20.07.2021 Høring Samferdselsdepartementet

  Europakommisjonen la 14. juli 2021 fram et forslag til revisjon av EU-kommisjonens direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren. Forslaget reviderer direktiv 2014/94/EU.

  Høringsfrist: 01.09.2021 Status: På høring

 • Høring - EU-EØS. Forslag til revidert forordning (EU) 631/2019

  20.07.2021 Høring Samferdselsdepartementet

  Europakommisjonen la 14. juli 2021 fram et forslag til revisjon av EU-kommisjonens forordning om CO2-utslippskrav til person- og varebiler. Forslaget reviderer forordning (EU) nr. 631/2019.

  Høringsfrist: 01.09.2021 Status: På høring

 • EUs skogstrategi frem til 2030

  19.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU la 16. juli frem sin skogstrategi frem til 2030. Strategien er en viktig del av EUs grønne giv og planene om 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp i 2030 og karbonnøytralitet i 2050.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  16.07.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Klar for 55-pakken lagt fram

  14.07.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Av Tom O. Johnsen, miljøråd ved Norges delegasjon til EU.

 • Norges transportsamarbeid med EU

  14.07.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Transport er avgjørende for fri bevegelse av personer og varer i det indre markedet. Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs transportmarked for alle transportsektorene: luftfart, jernbane, sjø- og veitransport. Dette innebærer at det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og tas inn i norsk rett.

 • EUs landbrukspolitikk frem til 2027

  14.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  På EUs landbruksministermøte i juni ble det enighet om målsettingene og virkemidlene i den nye landbrukspolitikken fram til 2027.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  14.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 14. juli).

 • Norge innfører ytterligere restriktive tiltak mot Hviterussland

  12.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norge har i dag sluttet opp om EUs nye sektorsanksjoner mot Hviterussland. Disse tiltakene er et nødvendig svar på de omfattende menneskerettighetsbruddene som begås av hviterussiske myndigheter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Slovenia tar over formannskapet i Rådet for Den europeiske union

  07.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  1. juli gikk stafettpinnen fra Portugal til Slovenia. Det slovenske formannskapet i Rådet for Den europeiske union vil under slagordet «Together. Resilient. Europe» jobbe for Europas økonomiske gjenoppbygging etter covid-19-pandemien, det grønne skiftet og digital omstilling; reflektere over Europas framtid; styrke rettssikkerhet og europeiske verdier; og øke sikkerhet og stabilitet i Europas nabolag.

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til London 8. og 9. juli

  05.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø (V) reiser til London for å undertegne den historiske frihandelsavtalen med Storbritannia.

 • Melkeproduksjonen i EU øker

  02.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Melkeproduksjonen i EU har økt de ti siste årene, og var i EU28 på 171 mill. tonn i 2019. Det er forventet en liten økning i melkeproduksjonen fram mot 2030. Samtidig foregår det en kraftig strukturrasjonalisering i de aller fleste land i EU, rapporterer landbruksråd ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel, Magnar Sundfør .

 • Signerte nytt strategidokument for Joint Expeditionary Force

  01.07.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministrene fra de ti landene som deltar i Joint Expeditionary Force (JEF) har signert et nytt strategidokument for den multinasjonale styrken.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 9. juli 2021

  29.06.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 9. juli 2021.

 • Finland og Norge signerte samarbeidsavtale

  29.06.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og hans finske kollega Antti Kaikkonen signerte en oppdatert versjon av den bilaterale samarbeidsavtalen som Finland og Norge inngikk i 2018.

 • Forsvarsministeren til møte i Joint Expeditionary Force

  29.06.2021 Nyheit Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møter 30. juni - 1. juli sine kollegaer frå Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Storbritannia og Sverige for å diskutera det vidare samarbeidet i Joint Expeditionary Force. Dei vil også gjennomføre ei skrivebordsøving.

 • Blå økonomi i det grønne skiftet

  28.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fredag 25. juni arrangerte EU-delegasjonen et webinar om bærekraftig havforvaltning i samarbeid med det portugisiske EU-formannskapet.

 • Lanserte norsk deltakelse i det europeiske forsvarsfondet

  24.06.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Torsdag 24. juni lanserte Norge sin deltakelse i det europeiske forsvarsfondet (EDF) med et digitalt seminar.