Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3473 treff.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2020

  06.04.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2020 (pr. 3. april.

 • Foreløpig norsk innspill til EU og European Green Deal

  01.04.2020 Brev Klima- og miljødepartementet

  Brev fra statsminister Erna Solberg til kommisjonspresident Ursula von der Leyen, med foreløpige norske innspill til Kommisjonens melding fra 11. desember 2019 om European Green Deal. Det norske innspillet ble også formidlet 5. mars 2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Kommisjonens visepresident Frans Timmermans, i en samtale mellom de to i tilknytning til møter i Green Growth Group og i EUs miljøråd i Brussel.

 • Ja takk til europeisk samarbeid - også i krisetider

  01.04.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Det er en illusjon å tro at Norge i en global pandemisk krise ville være bedre tjent med å håndtere krisen alene. Kampen mot viruset krever internasjonal dugnadsånd og felles kjøreregler. For Norges del begynner dugnaden i Europa.

  Av: Statssekretær Audun Halvorsen kronikk i Nationen, 1. april

 • Besøk til EU-delegasjonen

  31.03.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen mottar hvert år flere tusen besøkende, fra statsråder til lokale myndigheter, næringsorganisasjoner og studenter.

 • Norge slutter seg til EUs internasjonale nettverk for bærekraftig finans

  26.03.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Etter invitasjon fra Europakommisjonen har Norge sluttet seg til nettverket International Platform on Sustainable Finance (IPSF).

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 20. mars 2020

  23.03.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 20. mars 2020.

 • Diskuterte korona-tiltak med europeiske forsvarsministre

  20.03.2020 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministrene fra land som deltar i det europeiske forsvarsinitiativet EI2 gjennomførte 19. mars en telefonkonferanse for å utveksle informasjon og erfaringer om korona-pandemien. Til sammen 13 europeiske land deltar i EI2-samarbeidet.

 • EU kan eksportere smittevernutstyr til Norge

  19.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  - EU-kommisjonen har i dag besluttet at de nye restriksjonene på eksport av smittevernutstyr ikke vil gjelde Norge og øvrige EFTA/EØS-land. Det er gode nyheter og betyr at Norge vil bli behandlet på lik linje med EUs medlemsland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  13.03.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om kommisjonens plan for et grønnere og mer bærekraftig EU, den digitale agenda, det kroatiske formannskapsprogrammet, foran en ny programperiode, bypolitikk, territoriell utvikling og Housing Europe. I tillegg får du en oversikt over regionale og tematiske EU-nettverk.

 • Forbereder frihandelsforhandlingene med Storbritannia

  11.03.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø hadde tirsdag sin første samtale med kollega Conor Burns i det britiske handelsdepartementet.

 • Ett skritt nærmere et CO2-lager i Nordsjøen

  05.03.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Equinor har sammen med partnerne Shell og Total fullført boringen av en CO2-brønn sør for Troll-feltet i Nordsjøen. Formålet med brønnen var å undersøke om området egner seg for å lagre CO2. De foreløpige resultatene er oppløftende.

 • Utenrikspolitisk redegjørelse 5. mars

  05.03.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 5. mars.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 5. mars

 • Norske forberedelser til brexit

  05.03.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser som følge av at Storbritannia har forlatt EU.

 • Bidrag til migrasjonssituasjonen i Hellas

  04.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  For å bistå sårbare migranter og avhjelpe situasjonen på grensen til Tyrkia har Norge tilbudt å sende senger, madrasser og telt til greske myndigheter. Dette kommer i tillegg til betydelig norsk støtte på andre områder knyttet til denne situasjonen.

 • Grønt skifte toppsak under europeisk skipsfartsuke

  01.03.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norske og europeiske aktører diskuterte klima, konkurransekraft og European Green Deal under European Shipping Week i Brussel 17.-20. februar.

 • Norge, Island og Liechtenstein styrker det greske asylsystemet

  27.02.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Tirsdag var statssekretær Hilde J. Barstad i Hellas for å være med på lanseringen av det greskstyrte asyl- og migrasjonsprogrammet finansiert av EØS-midlene. Et giverstyrt asyl- og migrasjonsprogram startet opp i fjor. Sammenlagt bidrar EØS-landene med 33 millioner euro gjennom EØS-midlene til asyl og migrasjon i Hellas fra 2019-2024.

 • Norge revurderer EØS-finansiert justissamarbeid med Polen

  27.02.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge er bekymret for utviklingen av rettsstaten i Polen. Uavhengige domstoler er en forutsetning for et velfungerende demokrati og forsvar av grunnleggende menneskerettigheter. Utenriksdepartementet er også blitt gjort kjent med at Domstolsadministrasjonen har valgt å trekke seg fra sin del av det planlagte samarbeidet i justisprogrammet med Polen.

 • Avslutta saker for Efta-domstolen og EU-domstolen

  25.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversyn over saker som Noreg har vore involvert i sidan 2003. (Merk at oversikten ikke er helt komplett.)

 • Vedlegg: Sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020

  20.02.2020 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Oversikten over sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020 er et vedlegg til regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020.

 • Olaug Bollestad møtte EU-ambassadør Thierry Béchet

  14.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, inviterer til et tettere landbrukssamarbeid mellom Norge og Europakommisjonen. Béchet peker på at Norge og EU har flere utfordringer og fortrinn til felles.

Til toppen