Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3207 treff.

 • Ny rapport: Kartlegging av handelshindringer mellom Norge og de nordiske landene

  15.01.2018 Nyhet Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Handel og mobilitet over den norsk-svenske grensen fungerer i all hovedsak effektivt, og beskrives som EUs mest smidige yttergrense.

 • Kartlegging av handelshindringer mellom norske og nordiske handelspartnere

  15.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  På oppdrag fra Utenriksdepartementet har handelshindringene mellom Norge og andre nordiske land blitt kartlagt.

 • Norske forskere gjør det stadig bedre i EUs forskningsprogrammer

  12.01.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norske forskningsmiljøer hevder seg godt internasjonalt og mottar betydelige midler fra EUs forskningsprogram Horisont 2020. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020.

 • Valgekspert i EUs utenrikstjeneste

  10.01.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Som norsk nasjonal ekspert bidrar Nicolay Paus til EUs demokratibygging i Asia og Afrika.

 • Flere gratis wifi-soner i kommunene

  10.01.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet

  Som en del av EØS-avtalen får norske kommuner mulighet til å søke om støtte til etablering av soner med gratis trådløst internett. Ordningen, kalt Wifi4EU, skal gi flere gratis wifi-soner på offentlige steder som parker, torg, havner og bibliotek.

 • Nye prosjekter for 120 millioner kroner

  09.01.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nofima runder 10 år og fikk en meget god inngang på jubileumsåret. 15 nye forskningsprosjekt på til sammen 120 millioner kroner kom på plass de siste dagene før jul. Flesteparten av de nye prosjektene er for norsk næringsliv, men gleden var ekstra stor for et nytt EU-prosjekt til over 40 millioner kroner.

 • Bulgaria debuterer som formannskapsland i EU

  08.01.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  1. januar gjorde Bulgaria sin debut som formannskapsland i EUs ministerråd. Reformarbeid på Vest-Balkan står høyt på agendaen når landet skal lede Rådet de neste seks månedene.

 • Reduserte satser for transport og energi gjeninnføres

  05.01.2018 Nyhet Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har fått gjennomslag for nye EU-regler og fra 1. januar 2018 vil transport- og energiforetak igjen kunne beregne arbeidsgiveravgift med reduserte satser.

 • Departementenes EØS-strategier

  03.01.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater. Nederst på siden finner du regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017 og det årlige arbeidsprogrammet.

 • EU- og EØS-relevante nettsider

  02.01.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du lenker til EØS- og EU-relevante nettsteder.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (8/2017)

  21.12.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrev fra den norske samferdselsråden i Brussel.

 • Mattilsynets internrevisjon innfrir EØS-kravene

  21.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  ESA har gjennomført en inspeksjon av Mattilsynets internkontroll knyttet til oppfølging av EØS-regelverket for kontroll av mat og fôr, dyrehelse og dyrevelferd (Regulation (EC) No 882/2004).

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (8/2017)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  20.12.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I julenummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk - nr. 8-17 - kan du bl.a. lese om Europakommisjonens siste satsing på interregional innovasjon, høydepunktene fra Cities Forum 2017, hva det nye personvern-regelverket betyr for din kommune og mye mer. Vi kan også by på Europas beste juletrær og julemarkeder, kalenderluker og relevante rapporter som den perfekte julelektyre.

 • Svar på spørsmål om EØS-avtalen

  20.12.2017 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røslands svar på spørsmål fra representanten Per Olaf Lundteigen (Sp) om EØS-avtalen.

 • Svar på spørsmål om EØS-avtalen og tjenestemarkedet

  20.12.2017 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røslands svar på spørsmål fra representanten Per Olaf Lundteigen (Sp) om EØS-avtalen og tjenestemarkedet.

 • Enighet om EØS-midler til Polen

  20.12.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge har i dag inngått nye omfattende samarbeidsavtaler om EØS-midler til Polen på 809,3 millioner euro. Næringsliv og innovasjon blir kraftig styrket. Viktige satsinger på justissektoren, energi- og klimatiltak, samt sivilt samfunn videreføres .

 • Møte i OEDs kontaktutvalg for EU/EØS-saker

  20.12.2017 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet arrangerer 17. januar et møte med departementets kontaktutvalg for EU/EØS-saker.

 • Europaparlamentets plenumssesjon 11.-14. desember

  Rapport fra Eli Jonsvik, forsvarsråd Erik Breidlid, finansråd Bjarne Stakkestad og råd for helse- og mattrygghet Maren Ringstad Widme.

  18.12.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet avholdt plenumssesjon 11.-14. desember.

 • Ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 2035

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

  18.12.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Foreløpig avtale i 18. time i trilogforhandlinger om ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 2035.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2017

  18.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2017 (pr. 15. desember).