Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3222 treff.

 • Ser store fordeler ved innovative offentlige anskaffelser

  16.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Daniel Bjarmann-Simonsen, representanter fra Europakommisjonen samt norske organisasjoner var samlet  da Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterte til seminar om innovative anskaffelser på Norges hus 13. februar.

 • Dialog om borgernes rettigheter etter brexit

  16.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge, Island og Liechtenstein diskuterte denne uken med Storbritannia hvordan den politiske enigheten mellom EU og Storbritannia om borgernes rettigheter kan utvides til også å omfatte EØS/EFTA-landene.

 • Bedre kriminalitetsbekjempelse med ny hvitvaskingslov

  16.02.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. - Jeg er glad for at vi i dag kan legge frem forslag til nye og oppdaterte regler som skal forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og tilknyttet kriminalitet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

 • Norske nyhetsbrev fra Brussel

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Mange av de norske aktørene i Brussel sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine abonnenter. Vi gir deg oversikten over de norske nyhetsbrevene fra Brussel.

 • Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

  12.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen og ambassaden i Brussel søker nå studentpraktikanter for høsten 2018. Søknadsfrist: Fredag 23. februar 2018.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2018

  09.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2018 (pr. 9. februar).

 • 51 rettsakter inn i EØS-avtalen

  09.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 9. februar ble 51 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Disse omfatter blant annet krisehåndtering av banker og andre kredittinstitusjoner, etablering av infrastruktur for miljøvennlig drivstoff og gratis trådløst internett på offentlige steder.

 • Redegjørelser og innlegg i Stortinget

  08.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt overregjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

 • Innlegg i Stortingets europautvalg 7. februar

  07.02.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på møtet i Stortingets europautvalg 7. februar 2018.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

 • Departementenes EØS-strategier

  06.02.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater. Nederst på siden finner du regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017 og det årlige arbeidsprogrammet.

 • Feil om brexit og EØS-avtalen

  06.02.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Senterpartiets politikk tjener ikke Norges interesser.

  Av: Statssekretær Audun Halvorsen innlegg i Dagbladet, 6. februar

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2018

  05.02.2018 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  KLD utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og forutsetninger for å bidra.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 9. februar 2018

  05.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 9. februar 2018.

 • EU-landene enige om klimapolitikken fram mot 2030

  02.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU er nå i ferd med å vedta en ny klimapolitikk som skal redusere utslippene av klimagasser i alle sektorer. Her forklarer miljøråd ved EU-delegasjonen, Stine Svarva, hva de nye regelverkene betyr - også for Norge.

 • Landbruks- og matminister Jon Georg Dale diskuterte skrantesjuke med EU-kommissær Andriukaitis

  02.02.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag hatt møte med EU-kommissær for helse og mattrygghet Vytenus Andriukaitis.

 • Fikk innspill til regjeringens EU-strategi

  29.01.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen har møtt norske regionkontorer, KS, næringslivsaktører og kunnskapsmiljøet i Brussel for å få innspill til regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU.

 • Norsk ekspert jobber med regional utvikling i EU

  29.01.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Astrid Solhaug med hvordan penger fra Norge og EU best bidrar til god utvikling i regionene i Europa.

 • Energipolitisk kortslutning

  27.01.2018 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Innlegg om ACER og tredje energimarkedspakke første gang på trykk i Klassekampen 25. januar 2018.

  Av: Olje- og energiminister Terje Søviknes

 • Norges samarbeid med EU

  24.01.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  De europeiske landene og EU er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Tilgangen til det indre markedet gjennom EØS-avtalen gir norsk næringsliv forutsigbarhet og mulighet til å selge sine varer og tjenester. Det er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og velferd i Norge. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen er grunnleggende positiv til forpliktende internasjonalt samarbeid.

 • 146 millioner til regionalt samarbeid i Europa

  24.01.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge og de øvrige EØS-landene stiller 146 millioner til disposisjon for å fremme samarbeid på tvers av landegrensene i Europa.