Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3127 treff.

 • Norges EU-eksperter samlet

  18.10.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nesten 50 nordmenn jobber inne i Europakommisjonen og EEAS. 17. oktober var de nasjonale ekspertene samlet til årlig seminar på Norges Hus.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (6/2017)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  16.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets sjette utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at EU med et nytt verktøy byr på inspirasjon til beste praksis i kommunale anskaffelser. I tillegg har EU lagt fram en melding om grensehindringer - hvor de peker på mulige løsninger. Ikke gå glipp av en klassiker for nye lesere: søppel er fremdeles ikke søppel, og rammene for kommunal avfallshåndtering legges også i Brussel.

 • Ukrainas vei mot EU

  16.10.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Snart fire år etter Majdan-opprøret i Kiev har Ukrainas assosieringsavtale med EU tatt landet flere steg i riktig retning når det gjelder reformer og økonomisk vekst.

 • – Sivilsamfunnet er essensielt for demokratiet

  16.10.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvilken rolle har sivilsamfunnet i lokal- og regionalpolitikken? Dette diskuterte representanter fra sivilt samfunn, Europakommisjonen og norske myndigheter på Norges Hus i Brussel 11. oktober. Arrangementet var del av European Week of Regions and Cities.

 • 50 millioner kroner til EUs migrasjonsfond

  10.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil bidra med 50 millioner kroner til EUs flergiverfond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika. - Norge deltar aktivt i det europeiske samarbeidet om migrasjons- og flyktningkriser. Vi vil sammen med EU-landene øke innsatsen for å redusere de grunnleggende årsakene som fattigdom, arbeidsledighet og dårlig styresett, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Økonominytt 10/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  09.10.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonens forslag om å styrke bankenes motstandskraft. I tillegg har forhandlingene mellom Rådet og Europaparlamentet om revisjonen av fjerde hvitvaskingsdirektiv vist seg å være vanskelige.

 • Vil ha plastfritt hav

  09.10.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Verden trenger en nullvisjon for plastavfall i havet, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen på havkonferansen Our Ocean på Malta 6. oktober. På konferansen, som i år var arrangert av EU, deltok også EU-kommissær Karmenu Vella og USAs tidligere utenriksminister John Kerry.

 • UiOs nye rektor: – Forskning og utdanning må kobles tettere

  09.10.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det nye rektoratet ved Universitetet i Oslo mener europeiske universiteter må styrke forsknings- og utdanningssamarbeidet for å heve kvaliteten i utdanningen.

 • Felles internasjonal innsats mot matsvinn og AMR

  06.10.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO og EU har inngått en ny strategisk allianse om innsats mot matsvinn og antimikrobiell resistens (AMR). De to organisasjonene signerte 29. september en Intensjonsavtale (Letter of Intent). Der forplikter de seg til å samarbeide tett om to sentrale områder: Innsats for å nå Bærekraftsmål 12.3 om å halvere matsvinn innen 2030 og Innsats mot ytterligere spredning på gårder og i matsystemer av antimikrobiell resistens (AMR).

 • Signerte EU-deklarasjon om e-forvaltning i Tallinn

  06.10.2017 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Europeisk samarbeid om e-forvaltning var tema på EUs ministermøte i Tallinn 6. oktober. Her signerte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner en deklarasjon om felles prinsipper for digitalisering av forvaltningen frem mot 2023.

 • Skogseminar samlet forskere fra hele Europa

  06.10.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal ønsket forskere fra hele Europa velkommen til vitenskapelig seminar under EFIs årskonferanse. Seminaret hadde tittelen "Emerging forest-based solutions and their implications for forest management".

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (5/17)

  03.10.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrev fra den norske samferdselsråden i Brussel.

 • Søppel, sa du?

  02.10.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sirkulær økonomi er en viktig del av det grønne skiftet og utviklingen av et lavutslippssamfunn. EU-delegasjonens nye miljøråd Hege Rooth Olbergsveen forteller mer om hva som skjer på dette området i Europa, inkludert hvorfor man ikke lenger snakker om søppel.

 • Diskuterte dårlige vilkår og kriminalitet i arbeidslivet

  02.10.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge var 25-26. september vertskap for et europeisk seminar om etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet.

 • Derfor vil EU ha ny finansminister

  02.10.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen vil ha en ny finansminister for å lede samarbeidet mellom eurolandene og avverge potensielle nye økonomiske kriser.

 • Økonominytt 9/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  29.09.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om kommisjonspresident Jean Claude Junckers ambisiøse planer. Han vil opprette ny finansministerstilling og raskt innlemme alle EU-land i eurosamarbeidet.

 • Norden vil ha grønnere tungtransport

  28.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kan tungtransporten bli klimanøytral innen 2050? Over 100 deltakere diskuterte teknologiske og politiske løsninger på seminar arrangert av Nordisk Ministerråd i Brussel 27. september.

 • EU og Canadas handelsavtale har trådt i kraft

  25.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Åtte år etter at forhandlingene startet trådte den mye omtalte handelsavtalen mellom EU og Canada i kraft på midlertidig grunnlag 21. september. Selv om hele avtalen først vil tre endelig i kraft etter ratifisering i EU-landene, kan eksportører i EU og Canada nå dra nytte av bedrede vilkår i hverandres markeder.

 • Norge best i EØS-klassen på gjennomføringen av EU-direktiver

  25.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge er det Efta-landet som gjennomfører flest EU-direktiver i nasjonal rett, viser tall Eftas overvåkingsorgan Esa offentliggjør i dag.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2017

  25.09.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2017 (pr. 25. september).