Forsiden

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 1205 treff.

 • Slik blir EØS-regelverk til

  21.03.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Politikk- og regelverksutformingen i EU tar ofte flere år, fra de første diskusjonene starter til det endelige vedtaket er fattet. Først når EU har gjort sitt vedtak, kan EØS-komiteen fatte beslutning om å innlemme en ny EU-rettsakt i EØS-avtalen.

 • Eftas overvåkingsorgan, Esa

  21.03.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  På samme måte som Kommisjonen har ansvar for å påse at medlemsstatene i EU etterlever sine forpliktelser etter EU-regelverket, har Eftas overvåkingsorgan, Esa (Efta Surveillance Authority) ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/Efta-land.

 • Utenrikspolitisk redegjørelse 21. mars

  21.03.2023 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  - Utenrikspolitikk er ferskvare og ikke frysevare. Når verden endres, så endres også våre handlingsalternativer, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt under redegjørelsen.

  Av: Utenriksminister Anniken Huitfeldt Redegjørelse holdt i Stortinget

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  20.03.2023 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker, inkludert Europakommisjonens høringer og konsultasjoner.

 • Norge signerer rammeavtale for felles anskaffelse av ammunisjon

  20.03.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  20. mars signerer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) en rammeavtale som innebærer at Det europeiske forsvarsbyrået (EDA) kan anskaffe ammunisjon på vegne av de landene som undertegner. EUs forsvarsministre har også signert avtalen.

 • Norge forlenger avtale om medisinsk evakuering fra Ukraina

  20.03.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Norges bistand til medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina til sykehus i Europa er etterspurt av EU og Ukraina. Regjeringen forlenger avtalen med SAS om transport av pasienter fra 1. mai til 31. august.

 • Nett-tv

  Toppmøte på Troll A-plattformen

  17.03.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Equinors konsernsjef Anders Opedal besøkte fredag Troll A-plattformen.

 • Høring: Nye krav til utslippskutt for lastebiler

  17.03.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Skal vi nå klimamålene våre, er vi nødt til å få ned utslippene fra transportsektoren. Jeg har tidligere uttrykt at det bør være en ambisjon om at alle nye tunge kjøretøy bør være nullutslipp fra 2040. Men klimautfordringene er globale, og jeg er glad for at også EU nå foreslår nye ambisiøse mål for å fase ut de tunge fossilbilene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Høring - Forslag fra EU-Kommisjonen om nye CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer

  17.03.2023 Høring Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen presenterte forslag til nye krav til utslipp av CO2 fra tunge kjøretøy den 14. februar 2023. I tråd med utredningsinstruksens punkt 3-3 legger Samferdselsdepartementet nå forslaget på høring.

  Høringsfrist: 21.04.2023 Status: På høring

 • Priv til red: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltar i EU-forumet Schuman Security and Defence Partnership Forum 21. mars i Brussel

  15.03.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Det er første gang dette forumet avholdes. Forumet skal være en arena for dialog mellom EU og hele gruppen av partnere, inkludert stater og sentrale organisasjoner Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og problemstillinger knyttet til

 • Norske aktører i Brussel

  14.03.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel.

 • Nasjonale eksperter

  14.03.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen og bilaterale ordninger har Norge nasjonale eksperter i Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

 • EU/EØS og annet internasjonalt arbeid

  13.03.2023 Artikkel Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regelutviklingen på arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet er påvirket av Norges folkerettslige forpliktelser og internasjonalt samarbeid for øvrig.

 • Lovforslag vil styrke forbrukernes rettigheter

  10.03.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon til Stortinget med forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven. Forslagene styrker forbrukeren og gjør loven mer moderne og tilpasset den teknologiske utviklingen.

 • Mehl i Brussel for justis- og innenriksmøte i EU

  09.03.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP) deltok torsdag 9. mars på justis- og innenriksministermøte i Brussel. På dagsorden sto en orientering om status for Schengen-samarbeidet, prioriteringer og utfordringer, samt viktige asyl- og migrasjonsdiskusjoner.

 • Skråblikk fra Brussel

  09.03.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du alternative rapporter fra Norges delegasjon til EU, som kommer i tillegg til den ordinære innrapporteringen. "Energisogene" er ment som skråblikk på siste halvårs begivenheter.

 • Samferdselsministeren til EU-ministermøte i Stockholm – ønskjer strengare utsleppskrav for tungtransport

  23.02.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Skal vi redusere klimagassutsleppa, er godt samarbeid mellom europeiske land særleg viktig. I samferdselssektoren er potensialet for klimakutt størst i vegtrafikken. Vi er difor positive til at EU no òg tar initiativ til å gjere tungtransporten grøn. Men det er naudsynt med høgare fart i klimakampen. Vi er i verdstoppen i bruk av elbil, og har sjølvsagt høge ambisjonar når det klimavennleg tungtrafikk også, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Svar på spørsmål om utgreiing av erfaringane med EØS-avtalen

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Alfred Jens Bjørlo (Venstre) om på kva måte utvalet som utgreiar erfaringane med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU skal vurdere betydinga av full tilgang til deltaking i EU sine forskingsprogram og EU si stadig meir omfattande satsing på utdanning, innovasjon og forsking som motor for framtidig velferd og verdiskaping.

 • Arbeide i Europa

  17.02.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som norsk EØS-borger kan du i utgangspunktet søke alle stillinger som lyses ut i et EØS-land. Unntaket kan være at det stilles bestemte krav til språkkunnskaper, eller spesielle stillinger i det offentlige. De samme betingelsene skal ellers gjelde for deg som for de andre borgerne i landet.

 • Mottok rapport om EØS-midlene

  16.02.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet tok i dag imot en rapport om effekten av EØS-midlene. Rapporten er laget av forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag fra departementet.