Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 2717 treff.

 • Bedre samordning av skog- og jordbruk for å sikre matsikkerheten

  22.07.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO krever bedre samordning mellom skog- og jordbruk for å sikre bærekraftige landbrukssystemer og skogforvaltning. Denne uken deltok statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet på det 23. møtet i FAOs skogkomite.

 • The EU proposes climate targets for Norway

  20.07.2016 News story Ministry of Climate and Environment

  The European Commission has proposed a preliminary 2030 emissions reduction target for Norway. Efforts are shared among European countries and Norway’s target for reductions in sectors outside the EU Emissions Trading System (ETS) is a reduction of 40% by 2030, over 2005 levels. Final target figures are subject to further calculations by the Commission.

 • Bønder og skogeiere sentrale for klima

  20.07.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Terje Halleland deltar denne uken på det 23. møte i komiteen for skogbruk i FNs landbruks- og ernæringsorganisasjon, FAO. I sammenheng med dette møtet arrangerer FAO "World Forest Week", der ulike aktører i skogsektoren møtes for å utveksle kunnskap om skogforvaltning.

 • EU foreslår klimamål for Noreg

  20.07.2016 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  EU-kommisjonen foreslår eit førebels norsk utsleppsmål for 2030. I den europeiske innsatsfordelinga blir det lagt opp til at Noreg skal kutte utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor med 40 prosent frå 2005 til 2030. Eit endeleg forslag til måltall vil vere på plass etter nærare berekningar frå Kommisjonen.

 • Skog, klima og matsikkerhet diskuteres i FAOs skogkomite i Roma

  20.07.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet er på det 23. møtet i FAOs skogkomite invitert til å innlede under et seminar om bønder og skogeieres sentrale rolle i arbeidet med å redusere klimaendringene.

 • EØS-midlene i Spania avsluttet: Solidaritet og samarbeid gjennom 20 år

  18.07.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Siden 1994 har Spania mottatt om lag 375 millioner kroner i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Det har resultert i 460 ulike prosjekter. Her kan du lese om prosjektene og betydningen de har hatt for mange hundre tusen mennesker.

 • Norge gjennomfører direktiver effektivt

  15.07.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  – Det er svært gledelig at Norge fortsetter å gjennomføre EU-direktiver i norsk rett på en effektiv måte, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker. ESAs resultattavle viser fortsatt gode tall for Norge.

 • FAO: største månedlige matprisindekshopp på fire år

  15.07.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Internasjonale råvarepriser har økt med 4,2 prosent i juni. Det er den sterkeste månedlige økningen som har vært i løpet av de siste fire årene.

 • Europaparlamentets plenumssesjon, 4-7. juli

  Av ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  12.07.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  Støyende Brexit-debatt preget av personangrep kastet lite lys over videre utvikling. Flertallet i EP mener migrasjon, sosiale rettigheter og arbeidplasser bør stå sentralt i Kommisjonens arbeidsprogram for neste år. EUs sluttet seg til lovpakken som skal gi bedre beskyttelse av EUs ytre grenser.

 • Tiltak mot sjukdommen Chronic Wasting Disease blant hjortedyr

  12.07.2016 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

 • Norway and the EU single market

  08.07.2016 News story Ministry of Foreign Affairs

  The European Economic Area (EEA) Agreement ensures that Norway can take part in the EU single market, and thus benefit from the free movement of persons, goods, services and capital. It guarantees non-discrimination and equal rules and competition throughout the EEA.

 • 38 rettsakter inn i EØS-avtalen

  08.07.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 8. juli ble 38 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er beslutning om å delta i et EU-program som skal bidra til å modernisere offentlig sektor.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (4/2016)

  08.07.2016 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrev fra den norske samferdselsråden i Brussel.

 • "Roam like at home": EU foreslår nye regler om grossistpriser for internasjonal gjesting

  06.07.2016 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen foreslår nye pristak på grossistnivå for tale, SMS og data som skal legge til rette for at reglene om at det ikke skal koste mer å bruke mobiltelefon, PC eller nettbrett på reise innenfor EØS-området enn i hjemlandet skal kunne tre i kraft fra sommeren 2017.

 • Italiensk Gorgonzola har fått norsk Beskyttet betegnelse

  05.07.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Blåmuggosten Gorgonzola er i selskap med Parmesanost og Parmaskinke den tredje italienske matvaren som har fått beskyttelse i Norge. – Italienerne ser verdien av å verne matskattene sine mot juks og etterlikninger, ikke bare i EU, men også her i Norge, sa fungerende departementsråd Anne Marie Glosli da hun gav Gorgonzola det synlige beviset på at de nå har fått en Beskyttet betegnelse.

 • Ambassadør Sletnes om hvor EU står

  04.07.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det går mot ferietid også i Europa, til tross for "brexit" og andre utfordringer for det europeiske samarbeidet. Vi har spurt EU-ambassadør Oda Helen Sletnes om hvor EU står og hvordan norsk dagsorden i Brussel påvirkes av utfordringene.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, juli 2016

  Av finansrådene Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen

  04.07.2016 Rapport Utenriksdepartementet

  I juliutgaven av Økonominytt kan du lese om junimøtene i Eurogruppen og ECOFIN, hvor det bl.a. ble politisk enighet om direktivet mot skatteomgåelse. Her presenteres også Slovakias arbeidsprogram for ECOFIN kommende halvår, oppdatert konjunkturstatistikk og nye dokumenter om statsstøtte og skatt.

 • EØS-midlene drøftet i Europaparlamentet

  01.07.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  EØS-midlene ønskes velkommen som et betydelig bidrag til bærekraftig og inkluderende vekst i Europa.

 • EU ønsker innspill til evaluering av forordning om godstransport på bane

  01.07.2016 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Kommisjonen har i forbindelse med sin gjennomgang og evaluering av forordning (EU) 913/2010 om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport besluttet å gjennomføre en offentlig høring i perioden 27. mai–21. august 2016. Alle interessenter kan gi høringsinnspill.

 • Høringssvar fra de nordiske landene til EU-kommisjonen om kapasitetsmekanismer

  30.06.2016 Nyhet Olje- og energidepartementet

  I dag har landene i det nordiske kraftmarkedet, Danmark, Finland, Norge og Sverige, sendt inn et felles høringssvar til EU-Kommisjonen om kapasitetsmekanismer.