Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 1096 treff.

 • Departementenes EØS-strategier

  03.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden har vi samlet EØS-strategiene til departementer og etater.

 • Norsk deltakelse i ekspertgrupper og komiteer

  03.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norsk deltakelse i EUs komiteer, rådgivende grupper, arbeidsgrupper og ekspertgrupper er viktig for å kunne følge med på og bidra til å utvikle EUs regelverk og politikk slik at norske interesser ivaretas.

 • Nasjonale eksperter

  03.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen og bilaterale ordninger har Norge nasjonale eksperter i Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

 • EU-byråer Norge deltar i

  03.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge deltar i 31 av EUs byråer. Her finner du kort omtale av hvert byrå.

 • Ny dynamikk for karbonfangst og -lagring i EU

  02.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rapport av Ragnar Semundseth, energiråd ved Norges delegasjon til EU.

 • Norske nyhetsbrev fra Brussel

  02.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Mange av de norske aktørene i Brussel sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine abonnenter. Vi gir deg oversikten over de norske nyhetsbrevene fra Brussel.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  02.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Finansrådene ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om de nyeste hendelsene innen økonomi, finansmarkedene og skatt i EU. De nåværende finansrådene er Inge Skeie og Astrid Elisabeth Erlingsen.

 • EU- og EØS-relevante nettsider

  02.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du lenker til EØS- og EU-relevante nettsteder.

 • Nyhetsbrev om Norges samarbeid med EU

  30.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrevet om Norges samarbeid med EU inneholder nyheter, fakta- og bakgrunnsinformasjon, intervjuer og rapporter fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  26.11.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021.

 • Utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid

  25.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge og EU har et tett samarbeid om utenrikspolitiske spørsmål. Felles innsats øker vårt gjennomslag for felles verdier og interesser.

 • Utenriksministeren deltok i EØS-rådsmøte

  24.11.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs industristrategi og utviklingen av EØS-samarbeidet var hovedtemaene da utenriksminister Anniken Huitfeldt deltok i det halvårlige møtet i EØS-rådet onsdag 24. november.

 • EU, EØS og internasjonalt samarbeid om transport og kommunikasjon

  24.11.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementets ansvarsområder har en rekke internasjonale aspekter. EU- og EØS-relaterte saker utgjør den største delen av det internasjonale arbeidet til departementet.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  24.11.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Aktuelle EU-høringer på samferdselsområdet

  24.11.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen gjennomfører en rekke høringer på samferdselsområdet. Norske aktører og interessenter har mulighet til å svare på disse høringene. Her finner du noen av de aktuelle høringene.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål

  23.11.2021 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-spørsmål.

  Av: Utenriksminister Anniken Huitfeldt Stortinget, 23. november

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (03/2021)

  23.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • Nyttig for media

  22.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen skal være åpen og tilgjengelig, også overfor journalister. Vår offentlige journal er hos oss på Norges Hus, og vi svarer gjerne på spørsmål fra media.

 • Rapport fra EUs landbruksministermøte den 15. november 2021

  19.11.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kommisjonen presenterte i juli EUs skogstrategi fram mot 2030. Ministrene vedtok på ministermøtet enstemmig rådskonklusjoner der det understrekes at skogen kan spille en viktig rolle i EUs overgang til en grønn, klimanøytral og konkurransedyktig sirkulær bio-økonomi. Medlemslandene må imidlertid få ansvaret for å forvalte og utvikle skogpolitikken.

 • Skråblikk fra Brussel

  19.11.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du alternative rapporter fra Norges delegasjon til EU, som kommer i tillegg til den ordinære innrapporteringen. "Energisogene" er ment som humoristiske skråblikk på siste halvårs begivenheter.