Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3068 treff.

 • Nordisk Ministermøte i Ålesund

  28.06.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Antibiotikaresistens, jordbruk og klima og bærekraftig skogbruk har vært sentrale temaer på fagseminarer og i de politiske diskusjonene på ministermøtet i dag, onsdag 28. juni. Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2017. Det årlige sommermøtet har i år vært lagt til Ålesund fra 27.-28. Juni .

 • EU-høring om veginfrastruktur og tunnelsikkerhet

  28.06.2017 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Kommisjonen publiserte 14. juni en høring om veginfrastrukturdirektivet  og tunnelsikkerhetsdirektivet.

 • Energieksperter fra EU på norgesbesøk

  27.06.2017 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Representanter fra EUs medlemsland kommer denne uka til Norge, for å lære mer om norsk energisektor.

 • Deltok på nordisk-baltisk EU-møte

  27.06.2017 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde møtte nordiske og baltiske kolleger i forkant av EUs energirådsmøte i Luxemburg. Tema for møtet var utviklingen av EUs energiregelverk, med særlig oppmerksomhet rettet mot energieffektivisering.

 • Nett-tv

  Nordisk ministerråd 2017: Toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

  27.06.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Toppmøtet i Ålesund sendes direkte på Nett-TV tirsdag 27. fra kl. 10:00.

 • EØS-midlene: Homofiles rettigheter i Litauen

  26.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norges støtte har vært avgjørende. For å være helt ærlig ville fremgangen for LHBT-personers rettigheter aldri skjedd uten støtte gjennom EØS-midlene, sier Tomas Vytautas Raskevičius i Litauens største LHBT-interesseorganisasjon, LGL.

 • Europa-quiz: Svar og vinnere

  26.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Her er svar og navn på vinnere fra tidligere Europa-quizer. Alle vinnerne får to porselenskrus designet av Tias Eckhoff.

 • Godstransport: Norge tar opp kampen for mer rettferdig konkurranse på veien

  23.06.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Konkurranse er positivt, men den må være rettferdig. Derfor ønsker vi både strengere regler og lik praktisering regelverket for transportører i Europa. For å få dette til, må vi samarbeide med andre europeiske land som ønsker det samme, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Norske aktører har mottatt 392 millioner euro i forskningsstøtte

  22.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Over 250 norske aktører har siden 2014 sikret seg midler fra EUs åttende forsknings- og innovasjonsprogram - Horisont 2020. Når det niende rammeprogrammet for forskning og innovasjon starter opp i 2021 ønsker Norge et større fokus på omstilling og grønt skifte.

 • Norske innspill til fremtiden for europeisk utdanning og forskning

  22.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvilken betydning den digitale revolusjonen har for fremtidens utdanning, forskning og innovasjon var tema under Norway Day i Brussel 21. juni.

 • Nye EU-regler gir økt tillit på nett

  21.06.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge skal ta del i EUs forordning om eID og elektroniske tillitstjenester.

 • Meld. St. 45 (2016–2017) - Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

  21.06.2017 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Stortingsmeldingen presenterer avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi. Meldingen vektlegger avfallsforebygging, økt ombruk og materialgjenvinning. Meldingen inneholder også en samlet plaststrategi, som gjennomgår alle planlagte og igangsatte tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt.

 • Prop. 159 L (2016–2017) - Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)

  21.06.2017 Proposisjon Finansdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til nye lovregler om innskuddsgaranti og håndtering av kriser og andre økonomiske vansker i banker. De foreslåtte lovreglene vil gjennomføre EUs innskuddsgarantidirektiv og krisehåndteringsdirektiv.

 • Nordisk ministerråd 2017: Regjeringen inviterer til toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

  20.06.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Utfordringen må møtes globalt og Norge skal være en pådriver i dette arbeidet.

 • Kultursamarbeid for utvikling

  20.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Gjennom kultursamarbeid bidrar vi til lokal utvikling, og det er en effektiv måte å nå målene om sosial og økonomisk utjevning i Europa på, sa Karen Varden fra Kulturrådet da de i samarbeid med Riksantikvaren inviterte til informasjonsmøte om kultursamarbeid under EØS-midlene 14. juni.

 • Bakke-Jensens europeiske halvår

  20.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  20. juni er det seks måneder siden Frank Bakke-Jensen tok over som EØS- og EU-minister. Med 13 utenlandsturer til 11 europeiske land har statsråden ennå ikke hatt en kjedelig dag på jobben.

 • EØS-midlene: Årsrapport 2016-17

  19.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Resultater fra over 6000 prosjekter er i ferd med å komme inn. Millioner av mennesker i 16 samarbeidsland har vært omfattet, viser årsrapporten for 2016-17.

 • Europa-quiz

  19.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementets ukentlige quiz om Norge og Europa har tatt sommerferie. Vi er tilbake i slutten av august.

 • På innsiden av EUs justisrådsmøte

  15.06.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge deltok på rådsmøte for justis- og innenrikssaker i Luxembourg 9. juni. For to av EU-delegasjonens justisråder var det siste møte for denne gang.

 • Regjeringen vil endre foreslått EU-krav for å skjerme norske nummeropplysningstjenester

  15.06.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi har velfungerende nummeropplysningstjenester i Norge. Regjeringen vil derfor arbeide for å endre Europakommisjonens forslag om at personer aktivt må gi samtykke til å stå oppført i databasene til nummeropplysningstjenestene. Vi vil ha muligheten til å beholde dagens system, der personer i utgangspunktet må reservere seg for ikke å bli oppført i databasene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.