Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 1134 treff.

 • Bred dialog i Brussel

  23.05.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt deltok i dag på møte i EØS-rådet i Brussel. Europeisk samarbeid, Ukraina og industripartnerskap var blant hovedtemaene.

 • Svar på spørsmål om EUs havneforbud

  12.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Guri Melby (V) om hvilke andre europeiske land som har innført et generelt unntak for russiske fiskefartøy som en del av gjennomføringen av EUs havneforbud.

 • Svar på spørsmål om innsyn i hvordan EØS-lover blir til

  09.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) om den kommende EU/EØS-utredningen vil se på hvordan man kan åpne EØS-prosessene slik at media og folk kan få mer innsyn i hvordan EØS-lover blir til.

 • Welcome address at Nordic youth camp

  06.05.2022 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Welcome address by Minister for Nordic Co-operation, Anne Beathe Tvinnereim, at Nordic youth camp at Utøya arranged by Nordic Youth in Sustainable Communities (NUBF).

  Av: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim Utøya 6 May

 • Utvalg skal vurdere erfaringene med EØS-avtalen

  06.05.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  I statsråd i dag er det oppnevnt et uavhengig utvalg som skal vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene.

 • Norsk høringsinnspill til EU om sertifisering av karbonopptak

  04.05.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har foreslått å utarbeide felles EU-regler for sertifiseringen av karbonopptak. Initiativet ble nylig lagt ut på høring, og Norge leverte et høringssvar.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål

  03.05.2022 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren holdt 3. mai sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

  Av: Utenriksminister Anniken Huitfeldt Stortinget, 3. mai

 • Norwegian preliminary approach. Delegated act on rules for the production of renewable hydrogen from electricity

  02.05.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norske myndigheter har spilt inn følgende synspunkter i forbindelse med Europakommisjonens arbeid med regler for produksjon av grønt hydrogen.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2022

  01.05.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2022.

 • EUs nye dyrehelseregler er gjennomført i norsk rett

  29.04.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  EUs nye dyrehelseregler er nå gjennomført i norsk rett. De nye dyrehelsereglene legger større vekt på å forebygge smittespredning. Regelverket gjelder for landdyr og akvatiske dyr, både ville og holdte dyr, samt avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  28.04.2022 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Aktuelle EU-høringer på samferdselsområdet

  28.04.2022 Artikkel Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen gjennomfører en rekke høringer på samferdselsområdet. Norske aktører og interessenter har mulighet til å svare på disse høringene. Her finner du noen av de aktuelle høringene.

 • Norsk deltakelse i EUs helseorgan

  27.04.2022 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  EØS-avtalen er en av Norges viktigste internasjonale avtaler, og samarbeidet med EU av stor betydning for Norge. Gjennom EØS-avtalen er Norge fullt integrert i EUs indre marked gjennom regelverk for blant annet næringsmidler, drikkevann, legemidler og medisinsk utstyr.

 • EU-kommisjonen anbefaler reforhandling av avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel

  27.04.2022 Nyhet Finansdepartementet

  EU-kommisjonen vedtok den 26. april 2022 en anbefaling til Rådet om å starte reforhandling av avtalen om administrativt samarbeid på mva-området mellom Norge og EU. Hensikten med avtalen er å motvirke internasjonal merverdiavgiftsvindel.

 • Besøk til EU-delegasjonen

  21.04.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Delegasjonen mottar hvert år flere tusen besøkende, alt fra statsråder til skoleklasser. Vi kan tilby foredrag om Norges forhold til EU, møter med våre spesialutsendinger og lån av konferansesalen vår i Brussel.

 • EU vil gjøre bærekraftige produkter til normen

  05.04.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen presenterte 30. mars 2022 en pakke med lovforslag og initiativer for å fremme bærekraftige produkter og bærekraftige produktvalg.

 • Ny norsk ekspert på arbeidsrett i Europakommisjonen

  04.04.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  I dag står arbeidslivssaker høyt på agendaen i EU-institusjonene. I februar startet Kajsa Normannseth (31) i ny jobb som nasjonal ekspert på arbeidsliv i generaldirektoratet for sysselsetting og sosialpolitikk (DG EMPL) i Europakommisjonen.

 • Redegjørelse om nordisk samarbeid

  31.03.2022 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Anne Beathe Tvinnereims redegjørelse for Stortinget om nordisk samarbeid (i egenskap av nordisk samarbeidsminister).

  Av: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim Stortinget, 31. mars

 • Skråblikk fra Brussel

  30.03.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du alternative rapporter fra Norges delegasjon til EU, som kommer i tillegg til den ordinære innrapporteringen. "Energisogene" er ment som skråblikk på siste halvårs begivenheter.

 • Mehl: – Norge ønsker rask overføring av flyktninger fra Moldova

  28.03.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - For Norge er det viktig å kunne starte overføringene av flyktninger fra Moldova raskt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).