Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3620 treff.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  11.05.2021 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Jobber med EUs grønne digitale skifte

  11.05.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU har ambisjoner om å bli en global leder på det digitale feltet. I Europakommisjonen jobber Timothy Szlachetko fra Norge med å følge opp EUs digitale strategi.

 • Foreslår å innlemme fire forordninger (retningslinjer) om kraftmarkedet i EØS-avtalen

  11.05.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon med forslag til at Stortinget vedtar samtykke til å innlemme fire retningslinjer om kraftmarkedet i EØS-avtalen og endringer i energiloven. Bakgrunnen er beslutninger i EØS-komiteen 11. desember 2020 om å innlemme retningslinjene i EØS-avtalen, gitt Stortingets samtykke.

 • Norsk høringsuttalelse om TEN-T-nettverket sendt til EU-Kommisjonen

  10.05.2021 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har sendt inn Norges uttalelse til EU-Kommisjonens høring om endringer i retningslinjene for det transeuropeiske transportnettet (TEN-T). I arbeidet med uttalelsen har departementet fått innspill fra norske aktører.

 • Søk støtte til gjennomføring av klima- og energiplaner

  07.05.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norske kommuner som har en politisk godkjent klima- og energiplan kan søke EU City Facility om opp til 60 000 Euro i støtte.

 • Norsk oljepolitikk sett i lys av EUs fremtidige energisystem

  04.05.2021 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru holdt dette innlegget digitalt på Oljeindustripolitisk Seminar i regi av Norsk Petroleumsforening 4. mai 2021.

  Av: Olje- og energiminister Tina Bru

 • EU – vårt viktigste energimarked

  04.05.2021 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Europa er vår største og viktigste handelspartner på energiområdet. Rundt 60 prosent av den norske oljeproduksjonen selges til EU-markedet. Samtidig leveres nesten all norsk gass gjennom gassrørledninger til Europa og dekker over 20 prosent av EUs totale gassetterspørsel. I tillegg er Norge en del av både det nordiske og det europeiske markedet for elektrisitet.

 • Prisbelønt kampanje motvirker sosial dumping

  30.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

  Mange jobbpendlere fra Øst-Europa mangler informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere i Norge. Dette vil en informasjonskampanje støttet av EØS-midler endre.

 • Tina Bru møtte den belgiske energiministeren

  30.04.2021 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru møtte torsdag den belgiske energiministeren Tinne van der Straeten for samtalar om karbonfangst, havvind og hydrogen.

 • Norge og Storbritannia avslutter fiskeriforhandlinger

  30.04.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og Storbritannia avslutter forhandlingene om en bilateral fiskeriavtale for 2021 uten at partene kom i mål med en avtale.

 • EU-ministre diskuterer fremtidens landbruk

  29.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rapport fra matråden og landbruksråden ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel, Stein Ivar Ormsettrø og Magnar Sundfør.

 • EU med nye regler for bærekraftig finans

  26.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen fastsatte 21. april nye regler om hvordan økonomiske aktiviteter skal klassifiseres for bærekraft. Målet er å bidra til økt privat investering i økonomiske aktiviteter som bidrar til det grønne skiftet i Europa.

 • Regjeringen ønsker norsk deltakelse i InvestEU

  23.04.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ønsker at Norge skal delta i InvestEU i perioden 2021 til 2027. Programmet vil gi norsk næringsliv tilgang til lån, garantier og egenkapital fra blant andre Den europeiske investeringsbanken og Det europeiske investeringsfondet.

 • Regjeringen vil videreføre EU-samarbeid om sivil beredskap

  23.04.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen ønsker å videreføre sitt lange samarbeid med EU innenfor sivil beredskap. I en verden med stadig økende naturkatastrofer, ny teknologi, cyber-trusler og helseutfordringer, settes den nasjonale evnen til håndtering på prøve.

 • Går inn for at Norge skal delta i EU-programmet DIGITAL

  23.04.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En samtykkeproposisjon om deltakelse i DIGITAL - programmet for et digitalt Europa 2021-2027 - legges denne våren frem for Stortinget. Proposisjonen ble behandlet i fredagens statsråd.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  23.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 23. april).

 • Podkast fra EU-delegasjonen i Brussel

  22.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vil du lære mer om Norges samarbeid med EU? Norges EU-delegasjon har lansert sin egen podkast hvor du får et unikt innblikk i deres arbeid på ulike politikkområder.

 • Kriterier for bærekraftige investeringer i landbruket i EU

  22.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU Kommisjonen vedtok nytt regelverk knyttet til bærekraftige finansieringer (taksonomi) for nye sektorer på gårsdagens Kommisjonsmøte, men dette gjelder ikke jordbrukssektoren.

 • Norges posisjonsnotat om Europas grønne giv

  20.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  I dag presenterte Norge sitt posisjonsnotat om Europas grønne giv i et webinar med europeiske ambassadører til Norge.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2021)

  20.04.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved den norske EU-delegasjonen