Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 1151 treff.

 • EØS-komiteen

  03.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om utdanning våren 2022

  02.08.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Halvårsrapport fra Hege Landmark Høyvik, utdanningsråd ved Norges delegasjon til EU.

 • Aktuelle EU-høringer på samferdselsområdet

  01.08.2022 Artikkel Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen gjennomfører en rekke høringer på samferdselsområdet. Norske aktører og interessenter har mulighet til å svare på disse høringene. Her finner du noen av de aktuelle høringene.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  01.08.2022 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker og møter fra uken som var og uken som kommer.

 • Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

  18.07.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU og ambassaden i Brussel får man en unik mulighet til å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia, samt et innblikk i hvordan det er å jobbe ved Norges største utenriksstasjon.

 • Slik finner du oss

  18.07.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen holder til ved Schuman-rundkjøringen, over gaten fra Europakommisjonens hovedbygning "Berlaymont", midt i EU-kvarteret i Brussel. På denne siden finner du noen transportalternativer.

 • Nyttig for media

  18.07.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen skal være åpen og tilgjengelig, også overfor journalister. Vår offentlige journal er tilgjengelig hos oss på Norges Hus, og både pressekontakter og utsendinger svarer gjerne på spørsmål fra media.

 • EU-delegasjonens oppgaver

  18.07.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Velkommen til den norske EU-delegasjonen i Brussel. Vår oppgave er å representere regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker

  18.07.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Russlands krig mot Ukraina dominerte arbeidet i EU vinteren og våren 2022, også på arbeidslivs- og sosialområdet.

 • Arbeidsprogram for EU- og EØS-saker for 2022-2023 lagt fram

  11.07.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen har lagt fram sitt arbeidsprogram for EU- og EØS-saker for 2022-2023.

 • Arbeidsprogrammet for EU- og EØS-saker 2022–2023

  11.07.2022 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Utviklingen i EU skaper nye og store muligheter for norsk næringsliv og norsk påvirkning. Dette arbeidsprogrammet for EU- og EØS-saker konkretiserer ambisjonene i Hurdalsplattformen og viser hvordan regjeringen vil fremme norske interesser i samarbeidet med EU i tiden fremover, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt i programmets forord.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2022

  08.07.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2022.

 • OECD og FAO: Global matproduksjon fram mot 2031

  07.07.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  OECD og FAO har lagt fram nye prognoser for verdens matproduksjonen fram mot 2031. Landbruksråd Magnar Sundfør i Brussel har sammenstillt rapporten.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om forbruker-, likestilling- og oppvekstpolitikk våren 2022

  06.07.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rapport av Joachim Nilsen Frislid, forbrukerråd ved Norges delegasjon til EU.

 • Svar på skriftlig spørsmål om holdbarhetsdato på egg

  04.07.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om EUs forslag til endret holdbarhetsdato på egg.

 • Høring av EU-kommisjonens forslag til direktiv om styrket forbrukervern i det grønne skiftet

  29.06.2022 Høring Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til direktiv om styrket forbrukervern i det grønne skiftet. Forslaget endrer forbrukerrettighetsdirektivet (2011/83/EU) og direktiv om urimelig handelspraksis (2005/29/EU).

  Høringsfrist: 01.09.2022 Status: På høring

 • Varigheten for EUs digitale koronasertifikater forlenget til 2023

  29.06.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  28. juni kom Europaparlamentet og Rådet til enighet om å utvide reglene for bruk av det digitale koronasertifikatet i forbindelser med reiser i EU med ett år fra og med 30. juni 2022.

 • Europakommisjonen: Forslag til nytt regelverk for bærekraftig bruk av plantevernmidler

  28.06.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Europakommisjonen har presentert et forslag til nytt regelverk for bruk av plantevernmidler. Kommisjonen foreslår rettslig bindende reduksjonsmål på EU-nivå for å redusere bruken og risikoen ved bruk med 50%, samt redusere bruken av plantevernmidler med høyest risiko innen 2030.

 • Noreg og EU samde om å forsterke energisamarbeidet

  23.06.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Noreg og EU forsterkar samarbeidet på energiområdet. Det kom fram i eit møte mellom olje- og energiminister Terje Aasland og EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans i Brussel i dag.

 • How can Europe and Norway cooperate to scale up the CCS market?

  23.06.2022 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Minister of Petroleum and Energy held this keynote speech at the Northern Lights Summit in Brussels on 23th June 2022.

  Av: Olje- og energiminister Terje Aasland