Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 3405 treff.

 • Ministerrådsmøte i OECD: Finansministeren til OECD for å diskutere skatt og konkurransepolitikk i en digitalisert økonomi

  23.05.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (FrP) deltok i det årlige ministerrådsmøtet i OECD i Paris onsdag 22. mai. Spesialtema i år var den digitale revolusjonen verden gjennomgår, og hvordan vi kan sikre at utviklingen kommer innbyggerne til gode. Både effektiv skattlegging og effektiv konkurransepolitikk sto høyt på agendaen.

 • Hva betyr brexit for britiske statsborgere som oppholder seg i Norge?

  21.05.2019 Artikkel Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Storbritannias beslutning om å tre ut av EU har skapt usikkerhet og bekymring blant britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge.

 • Markerte 25 år med EØS-avtalen i Brussel

  21.05.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  - EØS-avtalen er avgjørende for vår trygghet, velferd og verdiskaping. Den sikrer at vi - et land på litt mer enn fem millioner mennesker - får tilgang til et hjemmemarked på 500 millioner mennesker, og bidrar til velferd og sysselsetting. Den er samtidig viktig for europeisk integrasjon på mange områder. Vi er ikke bare en likesinnet partner, men en integrert del av Europa. Europa er vårt kontinent, og vi tar naturligvis del i utviklingen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Norske forberedelser til brexit

  15.05.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Storbritannia har besluttet å trekke seg ut av EU. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit, uansett om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale dem imellom. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side, for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  14.05.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Finansrådene ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om de nyeste hendelsene innen økonomi i EU. De nåværende finansrådene er Inger Johanne Rygh og Erik Mæhlen Larsen.

 • EU. Strategisk tilnærming til legemidler i miljøet

  10.05.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra EU-delegasjonens miljøråd Hege Rooth Olbergsveen og praktikant Stine Lise Wannebo, med innspill fra Gisken Thoen (matråd) og Maren Ringstad Widme (råd for helse og mattrygghet).

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2019)

  09.05.2019 Rapport Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

 • Norway and electric vehicles – a successful combination

  09.05.2019 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  This text by the Minister of Transport, Jon Georg Dale, was published in Euractiv 11 April 2019.

  Av: Samferdselsminister Jon Georg Dale

 • Spesialutvalg

  09.05.2019 Artikkel EØS-notatbasen

  Spesialutvalgene skal bidra til samordning mellom departementene i saker som berører flere departementer. Ledelse og sekretariatsansvar for det enkelte utvalg ligger i det departementet som har forvaltningsmessig hoved­ansvar, for eksempel leder Olje- og energidepartementet spesialutvalget for energi.

 • Redegjørelser og innlegg i Stortinget

  09.05.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over regjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

 • Redegjørelse om viktige EU/EØS-saker 9. mai

  09.05.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker 9. mai 2019.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo, 9. mai

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 8. mai

  09.05.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 8. mai 2019.

 • Stortingets mann i Brussel

  06.05.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Mellom 23. og 26. mai holdes det i alle EU-landene valg til Europaparlamentet. En som vil følge valget nøye er Per S. Nestande. Fra Stortingets Brussel-kontor jobber han som bindeledd mellom Norges nasjonalforsamling og EUs folkevalgte.

 • Hva betyr brexit for deg?

  03.05.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Denne artikkelen tar opp en del spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå i tilfelle det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU. Lista er ikke uttømmende. Dersom du har spørsmål som ikke er omtalt her, kan du kontakte det ansvarlige departementet.

 • Mulighet for norske aktører til å komme med synspunkter på EU-Kommisjonens transportprogram TEN-T

  02.05.2019 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-Kommisjonen ønsker å utvikle et effektivt og bærekraftig transportnettverk i Europa. Sett i lys av rask teknologisk utvikling og endringer i bruksmønstrene vil EU-Kommisjonen nå ha tilbakemelding på hvordan det transportprogrammet TEN-T fungerer.

 • Reform av landbrukspolitikken i EU

  30.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Snart ett år har gått siden Kommisjonen fremmet sitt forslag til reform av EUs landbrukspolitikk etter 2020, men ennå gjenstår det vanskelige forhandlinger og en lang prosess, rapporterer vår landbruksråd i Brüssel, Kjetil Tysdal. Før den nye politikken er endelig bestemt, vil EU ha valgt et nytt parlament, utnevnt en ny kommisjon og trolig besluttet et nytt langtidsbudsjett. Hvor er EUs landbrukspolitikk på vei, og hva er hovedlinjene i forslaget fra Kommisjonen?

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (1/2019)

  18.04.2019 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Ny utgave av nyhetsbrevet som dekker saker innen transport og e-kom i EUs organer.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  18.04.2019 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Samferdselsråden ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om det som rører seg i EU innen samferdselsområdet.

 • Norges migrasjonspolitiske samarbeid med EU

  16.04.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Migrasjonspolitikk har stått høyt på EUs agenda de siste årene. Særlig resulterte de store ankomstene av migranter i 2015 og 2016, i krav om en samlet EU respons fra EU. Det har resultert iført til en rekke tiltak og regelverksendringer. EU-byråene har fått styrket mandat og økte ressurser, felles it-system utvikles og samarbeidet med tredjeland styrkes.

 • Åpnet havvindpark med forbundskansler Merkel

  16.04.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltok tirsdag under åpningen av havvindparken Arkona sammen med Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

Til toppen