Ber om innspill på EUs fremtidige politikk for digital infrastruktur

Europakommisjonen la 21. februar 2024 fram en melding om EUs fremtidige politikk for digital infrastruktur. Meldingen handler om Europas behov for digital infrastruktur, hvilke utfordringer som finnes og foreslår en rekke tiltak for å imøtekomme disse. Europakommisjonen la samtidig også fram en anbefaling om sikkerhet og motstandskraft i sjøkabelinfrastruktur.

– Dette er en viktig mulighet for oss til å spille inn våre synspunkt i en diskusjon om digital infrastruktur. Sikker digital infrastruktur er grunnleggende for oss som samfunn, og det er viktig at vi bruker de mulighetene vi får til å kunne påvirke de prosessene som angår oss, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Pakken fra EU består av en såkalt «hvitbok» som analyserer utfordringene Europa står overfor i tiden framover når det gjelder bredbånd og utbygging av digital infrastruktur. Kommisjonen peker på at investeringsbehovet er enormt og at man trenger et moderne regelverk som stimulerer overgangen fra eldre kobbernett til fibernettverk.

Utvikling av 5G og andre trådløse nettverk og skybaserte infrastrukturer er nødvendig for å sikre at Europa har tilstrekkelig avanserte kommunikasjons- og datainfrastrukturer som kan møte fremtidige behov. Den geopolitiske utviklingen øker viktigheten av at infrastrukturen er motstandsdyktig og er best mulig sikret mot ulike hendelser.

Hvitboken presenterer en rekke ulike tiltak gruppert i tre hovedområder:

  • at det fremmes innovative løsninger gjennom samarbeid,
  • ferdigstilling av det digitale indre markedet
  • sikring av en robust digital infrastruktur for Europa.

Til hver av de tre hovedområdene foreslår Kommisjonen mulige scenario.

Anbefalingen om sikker og robust undervannsinfrastruktur skal bidra til å forbedre sikkerheten og motstandskraften i undersjøiske kabler for elektronisk kommunikasjon gjennom bedre samordning i EU, både når det gjelder styring og finansiering.

Ønsker synspunkter

Forslagene som Kommisjonen legger fram i hvitboken er nå på høring til 30. juni 2024. Innspillene vil bli publisert på Kommisjonens sider og vil danne grunnlag for videre diskusjoner og for framtidige politiske tiltak. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet oppfordrer alle interesserte til å svare på kommisjonens høring, gjerne med kopi til departementet. Departementet ønsker også innspill til norsk posisjon. Innspill kan sendes til postmottak@dfd.dep.no innen 28. juni 2024.

For flere opplysninger om EUs hvitbok

Hvitboken

Europakommisjonens pressemelding

Faktaark

Spørsmål&svar