Utenriksministeren deltok på EØS-rådsmøte i Brussel

- EØS-avtalen er Norges viktigste avtale og den krever god og jevnlig dialog mellom Norge, Island, Liechtenstein og EU. EØS-rådet er arenaen for dette arbeidet. Her diskuterer vi hvordan EØS-samarbeidet kan utvikle seg og bli bedre, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Utenriksministeren deltok på EØS-rådsmøtet i Brussel tirsdag 28. mai. På agendaen stod blant annet grønn omstilling og arbeidet med gjennomføringen av EØS-avtalen, inkludert etterslepet av rettsakter i EØS-avtalen.  

EØS-rådet er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og de tre EØS/EFTA-landene. Rådet består av representanter fra EUs organ og utenriksministrene fra Norge, Island og Liechtenstein. Rådet møtes to ganger i året, i mai og november, for å diskutere aktuelle saker i EØS-samarbeidet.   

Utenriksministeren hadde i tillegg et eget møte med Kommisjonens visepresident, Maroš Šefčovič, samt et eget møte mellom utenriksministrene fra Norge, Island og Liechtenstein.  

Etter EØS-rådsmøtet feiret EØS/EFTA-landene og EU 30-årsjubileet til EØS-avtalen.  

– Norge, Europa og EU har endret seg mye i EØS-avtalens 30-årige levetid. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, ulike internasjonale utfordringer og grønn omstilling krever styrket europeisk samarbeid. EØS-avtalen gir Norge et viktig ankerfeste i en urolig verden samtidig som den gjør det lettere for oss å løse de store oppgavene sammen, sier utenriksministeren.  

Etter møtet undertegnet utenriksministeren, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og EUs utenrikssjef Josep Borrell en avtale om sikkerhets- og forsvarssamarbeid mellom EU og Norge

EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs indre marked. Avtalen gir oss retten til fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital. Dermed har nordmenn samme muligheter som EU borgere når det gjelder handel med varer og tjenester og rett til å arbeide, studere og bo i andre EØS-land.  

Familiebilde EOS
Utenriksministrene fra EØS/EFTA-landene, Belgias utenriksminister og EUs visepresident Maroš Šefčovič. Foto: EU