NOU 2024: 7

Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

I januar 2024 var det tretti år siden EØS-avtalen trådte i kraft. I 2022 ble det utnevnt et uavhengig utvalg som skulle vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene. Forrige utredning ble publisert i 2012, og EU har endret seg siden den gang. Utvalget har hatt et bredt mandat til å utrede EØS-samarbeidet det siste tiåret, andre relevante avtaler Norge har med EU, og å gi råd om hvordan norske interesser best kan ivaretas i samarbeidet med EU. Utvalget har også sett på erfaringene Storbritannia, Sveits og Canada har fra sine former for samarbeid med EU. I rapporten gis det konkrete råd om hvordan norske interesser kan ivaretas best mulig gjennom EØS-avtalen, på en rekke områder inkludert nærings- og arbeidsliv; energi, klima og miljø; og utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Les dokumentet

Digitale vedlegg – interne rapporter

Digitale vedlegg – eksterne rapporter