Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 21-40 av 3487 treff.

 • European Universities: UiO, NTNU og NHH valgt ut til europeisk storsatsing

  09.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Europakommisjonen har i dag annonsert 24 nye europeiske universitetsnettverk, såkalte "European Universities". I hard konkurranse med europeiske utdanningsinstitusjoner har Universitetet i Oslo, NTNU og Norges Handelshøyskole blitt valgt ut til å delta. - En stor anerkjennelse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

 • Nyttig for media

  08.07.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen skal være åpen og tilgjengelig, også overfor journalister. Vår offentlige journal er hos oss på Norges Hus, og vi svarer gjerne på spørsmål fra media.

 • Her finner du oss

  08.07.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-delegasjonen holder til ved Schuman-rundkjøringen, nær Europakommisjonens bygg Berlaymont og Rådssekretariatet midt i EU-kvarteret i Brussel.

 • Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU

  08.07.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU og ambassaden i Brussel får man en unik mulighet til å lære mer om Norges samarbeid med EU og Belgia samt et innblikk i hvordan det er å jobbe ved Norges største utenriksstasjon.

 • Svar på spørsmål om kostnadene ved oppfølgjing av EU-direktiv og forordningar

  07.07.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide sitt svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om kva som er den årlege kostnaden for Noreg og kor mange årsverk i offentleg verksemd som går med til å følgje opp EU-direktiv og forordningar inn i lovverket.

 • Tyskland er vår viktigste partner i Europa

  07.07.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Det nære samarbeidet mellom Norge og Tyskland er klart i Norges interesse.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innlegg i Dagens Næringsliv, 7. juli

 • Minner om nye regler for britiske borgere i Norge etter nyttår

  02.07.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Brexit blir en realitet - britiske borgere må søke om oppholdstillatelse etter 1. januar 2021 for å bo, arbeide eller studere i Norge.

 • Svar på spørsmål om Polens menneskerettslige forpliktelser

  02.07.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra representanten Kari Henriksen (Ap) om hva som er gjort for å be Polen ivareta sine menneskerettslige forpliktelser, hvordan vil Norge forholde seg Polen i lys av den politikken Polen nå fører, og vil det bli tatt opp av Norge i OSSEs ministerråd?

 • Det tyske formannskapets EU-prioriteringer

  01.07.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  1. juli overtar Tyskland formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Gjenreising etter covid-19, klima, digitalisering, rettsstatsprinsipper og Europas rolle i verden er blant formannskapets hovedprioriteringer.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  01.07.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om tiltak mot dagens krise, foran en ny programperiode, det tyske formannskapet, bypolitikk, territoriell utvikling og Housing Europe. I tillegg får du en oversikt over kilder til informasjon, samt kommende begivenheter og tidsfrister.

 • Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen

  26.06.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

 • Regelendringer for en bedre og moderne jernbane

  26.06.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen har som mål å gjøre jernbanetransport mer attraktivt for både reisende og vareeiere. Det er i den sammenheng viktig at vårt høye sikkerhetsnivå opprettholdes, og at aktørene i markedet kan konkurrere på likeverdige vilkår. Forutsatt at et flertall på Stortinget vedtar å innføre EUs fjerde jernbanepakke, vil regelverksendringene som vi nå foreslår, sørge for å ivareta begge disse hensynene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Svar på spørsmål om Re-Open EU

  23.06.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Svein Roald Hansen (Ap) om nettsiden Re-open EU.

 • Norskledet forskningsprosjekt med millionstøtte fra EU: Kan revolusjonere gjenvinningssamfunnet

  22.06.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Et europeisk forskningsprosjekt ledet av professor Unni Olsbye ved Universitetet i Oslo fikk 10 millioner euro i støtte fra Det europeiske forskningsrådet. I mai gikk startskuddet for prosjektet, som kan bidra til å få fart på gjenvinningssamfunnet.

 • Jobber for lette på innreiserestriksjonene i Europa

  05.06.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har i dag deltatt på uformelt innenriksministermøte i EU. Tema for møtet var Covid-19 og Europas vei ut av indre grensekontroll og reiserestriksjoner mellom Schengen-landene.

 • EØS er vårt viktigste marked

  05.06.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Nei til EU forsøker i et innlegg 15. mai å redusere omfanget og betydningen av norsk eksport til EU.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innlegg i Dagsavisen, 5. juni

 • Redegjørelser og innlegg i Stortinget

  20.05.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over regjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

 • Innenriksministermøte i EU om fortsatte koronatiltak

  15.05.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet deltok fredag 15. mai på et koordineringsmøte med innenriksministrene i EU om Covid-19.

 • Flere kan reise inn i Norge

  13.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt at flere grupper med utlendinger som normalt kan reise inn i Norge, nå kan reise hit igjen. Det innebærer blant annet at flere EØS-borgere kan komme til Norge.

 • EUs fjerde jernbanepakke: Regjeringen vil legge til rette for en moderne jernbane

  07.05.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen ønsker en effektiv og moderne jernbane, der flere og mer fornøyde passasjerer og mer gods kan transporteres. Formålet med EUs fjerde jernbanepakke er også å styrke sikkerhetsarbeidet i sektoren og gjøre jernbanetransport mer attraktivt. Det skal bli enklere og mindre byråkratisk å utvikle togtilbudet både nasjonalt og med tanke på de internasjonale tjenestene. Vi skal fortsette med å styre og utvikle den norske jernbanen i tråd med vår offensive politikk, og norske myndigheter skal kontrollere og ha siste ord når det gjelder å kjøre tog i Norge på en sikker måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.