Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 21-40 av 1211 treff.

 • Mehl i Brussel for justis- og innenriksmøte i EU

  09.03.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP) deltok torsdag 9. mars på justis- og innenriksministermøte i Brussel. På dagsorden sto en orientering om status for Schengen-samarbeidet, prioriteringer og utfordringer, samt viktige asyl- og migrasjonsdiskusjoner.

 • Skråblikk fra Brussel

  09.03.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du alternative rapporter fra Norges delegasjon til EU, som kommer i tillegg til den ordinære innrapporteringen. "Energisogene" er ment som skråblikk på siste halvårs begivenheter.

 • Samferdselsministeren til EU-ministermøte i Stockholm – ønskjer strengare utsleppskrav for tungtransport

  23.02.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Skal vi redusere klimagassutsleppa, er godt samarbeid mellom europeiske land særleg viktig. I samferdselssektoren er potensialet for klimakutt størst i vegtrafikken. Vi er difor positive til at EU no òg tar initiativ til å gjere tungtransporten grøn. Men det er naudsynt med høgare fart i klimakampen. Vi er i verdstoppen i bruk av elbil, og har sjølvsagt høge ambisjonar når det klimavennleg tungtrafikk også, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Svar på spørsmål om utgreiing av erfaringane med EØS-avtalen

  20.02.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Anniken Huitfeldts svar på eit spørsmål frå Alfred Jens Bjørlo (Venstre) om på kva måte utvalet som utgreiar erfaringane med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU skal vurdere betydinga av full tilgang til deltaking i EU sine forskingsprogram og EU si stadig meir omfattande satsing på utdanning, innovasjon og forsking som motor for framtidig velferd og verdiskaping.

 • Arbeide i Europa

  17.02.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som norsk EØS-borger kan du i utgangspunktet søke alle stillinger som lyses ut i et EØS-land. Unntaket kan være at det stilles bestemte krav til språkkunnskaper, eller spesielle stillinger i det offentlige. De samme betingelsene skal ellers gjelde for deg som for de andre borgerne i landet.

 • Mottok rapport om EØS-midlene

  16.02.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet tok i dag imot en rapport om effekten av EØS-midlene. Rapporten er laget av forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag fra departementet.

 • Hva er status på EUs klimapakke "Klar for 55"?

  15.02.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU er akkurat nå i ferd med å vedta en pakke med klimapolitikk som skal kutte utslippene i EU med 55 prosent innen 2030. I denne artikkelen får du et raskt overblikk over de ulike forslagene og hvor de er i lovgivningsprosessen.

 • Vil ha mer debatt om utenrikspolitikk

  07.02.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet lanserer konferanseserien “Respons - norsk utenrikspolitikk for en ny tid”.  Målet er å skape debatt om Norges utenrikspolitiske orientering.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2023

  03.02.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2023.

 • EU-nytt: Utdanning, forskning og innovasjon 2023

  31.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen i Brussel lager månedlig nyhetsbrev om det siste og viktigste som skjer på utdanning-, forskning- og innovasjonsfeltet i EU. Nyhetsbrevet skrives av utdanningsråd Mads Gravås og forskningsråd Geir Arnulf.

 • Svar på spørsmål om Iran

  27.01.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan redegjøre for hva som er Norges syn på Irans revolusjonsgarde (IRGC), og om ytterligere sanksjoner vurderes.

 • Mehl i Sverige for justis- og innenriksmøte i EU

  26.01.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP) deltok torsdag på uformelt justis- og innenriksministermøte i Stockholm.

 • EUs arbeid med reform av elektrisitetsmarkedet

  26.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Det er ventet at Europakommisjonen vil legge frem forslag til endringer i EUs elektrisitetsmarked (elmarked-design) i løpet av første kvartal 2023. I forkant gjennomføres det en høring om temaet. Her finner du et notat med oversikt over status.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk

  25.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2023

  24.01.2023 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en strategi for sitt EU/EØS-arbeid. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker som blir viktige for norsk klima- og miljøpolitikk.

 • Mehl til Stockholm for EU-møte

  23.01.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl (SP) deltar onsdag og torsdag i EUs uformelle justis- og innenriksministermøte i Stockholm.

 • Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen

  19.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert. Merk at sida er under oppdatering.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  11.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Finansrådene ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om de nyeste hendelsene innen økonomi, finansmarkedene og skatt i EU. De nåværende finansrådene er Inge Skeie og Astrid Elisabeth Erlingsen.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om utdanning høsten 2022

  10.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Russlands invasjon av Ukraina preger fortsatt alt arbeid i EU, i tillegg til blant annet energikrise og økte levekostnader. Dette påvirker også utdanningsområdet i EU.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport for klima og miljø – høsten 2022

  10.01.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljørådene Tom O. Johnsen og Birthe Ivars.