EØS-komiteens beslutninger i 2023

Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2023.

Liste over beslutninger som EØS-komiteen har fattet per 3. februar 2023.