Statsministeren i Polen: – Polen og Norge er gode partnere

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte sin kollega Donald Tusk i Warszawa i dag. På møtet ble en rekke viktige saker drøftet, som Ukraina, energi og handel. – Polen og Norge er kommet mye nærmere de siste tre tiårene. Nå skal vi utvikle samarbeidet videre, sier Støre.

Donald Tusk tar imot Jonas Gahr Støre i et inngangsparti.
Statsminister Donald Tusk ønsker velkommen. Foto: Marita I. Wangberg / Statsministerens kontor

I desember i 2023 ble Donald Tusk valgt til statsminister i Polen for tredje gang. Støre ønsket å besøke ham raskt etter overtakelsen. Støre uttrykte støtte til den polske regjeringens arbeid for en ny giv i polsk europa- og sikkerhetspolitikk.

– Polen er i dag et politisk, økonomisk og kulturelt tyngdepunkt midt i Europa. Polen har også blitt en av de aller viktigste samarbeidspartnerne for Norge. Polen er en viktig handelspartner og vårt aller største eksportmarked for sjømat. Polen er også det landet Norge har det mest omfattende samarbeidet med om EØS-midler. Vi deler syn på store europeiske utfordringer. Vi er partnere i EØS, del av et felles marked i Europa, og vi er allierte i NATO, sier Støre.

Krigen i Ukraina og den europeiske sikkerhetssituasjonen var en naturlig hovedsak under møtet. Både Polen og Norge bidrar tungt både militært og humanitært til Ukraina.

– Polen er et viktig samarbeidsland når det gjelder støtte til Ukraina. De har en nøkkelrolle for å tilrettelegge for allierte lands bidrag til Ukraina. Polen er en av Kyivs aller fremste støttespillere. Måten Polen har tatt imot ukrainske flyktninger er imponerende, sier Støre.

Energisikkerhet sto også på agendaen. Gassrørledningen Baltic Pipe ble åpnet i 2022 og sikrer leveranser av norsk gass direkte til Polen.

– Dette bidrar til å styrke energisikkerheten i Europa. Norge har en viktig rolle som energileverandør til det europeiske markedet. Eksporten til Polen har økt stort etter åpningen av Baltic Pipe. Dette bidrar ikke bare til en kraftig økning av samhandelen, men også til energisikkerheten i regionen, sier statsminister Støre.

Støre og Tusk i samtale foran fire flagg, to norske og to polske. De to sitter i hver sin stol.
Støre og Tusk i Tête-à-tête. Foto: Krystian Maj / Chancellery of PM of Poland