Norge og Polen – europeiske partnere

Polen er et europeisk tyngdepunkt, et land Norge er kommet mye nærmere de siste tre tiårene. Nå skal vi utvikle samarbeidet videre.

I dag reiser jeg til Polen for å møte min kollega Donald Tusk. Jeg husker en samtale med ham under Kongeparets statsbesøk tilbake i 2012. – Norge er det landet som har tatt best imot oss fra Polen etter at vi fikk muligheten til å reise ut. Jeg vet det selv fordi jeg jobbet seks måneder med å sette inn vinduer i nye hus i Troms i 1989. Da tjente jeg nok penger til å starte min første bedrift hjemme i Polen, sa Tusk.

Resten er historie, som det heter. I midten av desember i 2023 ble Donald Tusk valgt til statsminister, for tredje gang. I mellomtiden har han vært president for Det europeiske råd i EU, før han vendte tilbake til Polen for å lede opposisjonen mot den sittende regjeringen. Få kjenner Europa bedre enn ham. Tusk har bakgrunn fra fagbevegelsen Solidaritet, som spilte en så stor rolle for de kommunistiske regimenes sammenbrudd. Studentbevegelsen som Tusk var aktiv i på 1980-tallet, smeltet gradvis sammen med Solidaritet.

De siste tiårene har Polen vært gjennom en stor forvandling, med formidabel økonomisk vekst og utvikling. Landet er i dag et politisk, økonomisk og kulturelt tyngdepunkt midt i Europa. Polen har også blitt en viktig samarbeidspartner for Norge – ja, en av de aller viktigste.

Nå vil vi styrke Norges forhold til Polen ytterligere. Vi har mye å bygge på:

For det første, Polen er en viktig handelspartner og vårt aller største eksportmarked for sjømat. Gassrørledningen Baltic Pipe ble åpnet i 2022 og sikrer leveranser av norsk gass direkte til Polen og bidrar til å styrke energisikkerheten i Europa. Nå skriver vi nye energikapitler sammen, som når Equinor engasjerer seg i utvikling av både havvind og solkraft. EØS-avtalen, som nettopp fylte 30 år, legger rammene for eksporten vår til Europa. Ingen annen avtale er viktigere for norsk eksport, den sikrer oss like spilleregler.

For det andre, Norge og Polen har i 20 år samarbeidet bredt innenfor rammen av EØS-midlene, som er Norges støtte til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Norge er i dag en sentral bidragsyter til prosjekter innen klima, forskning, innovasjon, kultur, sivilt samfunn og mye annet, og aller mest omfattende er samarbeidet med Polen. Aldri har denne typen aktivitet vært viktigere. Det handler også om å bidra til å bygge robuste og motstandsdyktige samfunn som kan stå imot populistiske og udemokratiske tendenser.

For det tredje, et forhold mellom to land handler alltid om mennesker: arbeidskolleger, studenter, turister og kjærester. Våre venner fra Polen utgjør den største innvandringsgruppen i Norge, med godt over 100 000 innbyggere. De første som kom hit var med og bygde landet, som Donald Tusk i sin ungdom. Nå er de representert i alle yrker. De er integrerte, viktige bidragsytere i norsk økonomi, kultur og samfunnsliv, takket være det felles arbeidsmarkedet i EØS. Vi nordmenn reiser til Polen i mange ærender, blant annet studerer mer enn 1 500 nordmenn ved polske læresteder.  

For det fjerde, vi deler syn på store europeiske utfordringer. Vi er partnere i EØS, del av et felles marked i Europa, og vi er allierte i NATO. Krigen i Ukraina står øverst på dagsorden når jeg møter Tusk. Polen har vært en sterk pådriver for europeisk støtte til Ukraina, kanskje den aller viktigste. Landet vet hva det vil si å bli invadert og omgjort til en slagmark. Polen har i dag om lag én million ukrainske flyktninger. Vekslende polske regjeringer har rustet opp forsvaret til å bli en av NATOs sterkeste forsvarsmakter. Nylig ble kontrakter signert for kjøp av norske kystforsvarssystemer fra Kongsberg Gruppen.

Statsminister Tusk har en krevende jobb foran seg. Innenrikspolitikken har vært fylt av store spenninger og motsetninger de siste årene. Ved valget i fjor viste demokratiet seg sterkt med rekordstor valgdeltakelse. Tusk vant flertall for å gjennomføre reformer som styrker demokratiet og uavhengigheten til medier og domstoler. Det sender viktige signaler til resten av Europa i en tid da falske nyheter og autoritære tankesett er på offensiven.

Derfor er sterkere samarbeid med Polen akkurat nå et viktig uttrykk for at vi deler disse verdiene og står sammen om dem: Støtte til Ukrainas kamp for frihet og selvstendighet og støtte til demokrati og internasjonalt samarbeid. Og et nytt løft for samarbeid mellom Norge og Polen.