Rapporter fra EU-delegasjonen 2023

 • EU-delegasjonens rapport om klima og miljø høsten 2023

  Høsten 2023 var det Spania som hadde formannskapet i EU. Det spanske formannskapet har arbeidet målrettet og effektivt på miljø- og klimaområdet og tempoet har vært større enn ventet. På klimaområdet har man blant annet ferdigforhandlet «Klar for 55»-pakken (klimapakken). På miljøområdet er det fortsatt en del regelverk i prosess. Høsten 2023 ble det oppnådd politisk enighet om blant annet forordning om restaurering av natur, økodesignforordningen og revidert industriutslippsdirektiv. I det kommende halvåret vil det belgiske formannskapet prioritere gjenstående lovarbeid.

 • EU-nytt: Utdanning, forskning og innovasjon 2023

  Den norske EU-delegasjonen i Brussel lager månedlig nyhetsbrev om det siste og viktigste som skjer på utdanning-, forskning- og innovasjonsfeltet i EU. Nyhetsbrevet skrives av utdanningsråd Mads Gravås og forskningsråd Geir Arnulf.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport forbruker-, oppvekst- og likestillingssaker

  Denne halvårsrapporten omtaler saker som har vært på dagsorden på forbruker-, oppvekst- og likestillingsfeltet det siste halvåret og hva vi kan vente oss de neste seks månedene.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker 2. halvår

  Er det behov for å beskytte Europas arbeidstakere bedre, nå som kunstig intelligens gjør sitt inntog i arbeidslivet?

 • EU-delegasjonens årsrapport om forskning 2023

  Denne årsrapporten omtaler saker som har vært på dagsorden på forskningsfeltet i 2023 og hva vi kan vente oss de neste seks månedene.

 • EU delegasjonens halvårsrapport om utdanning for høsten 2023

  Denne halvårsrapporten omtaler saker som har vært på dagsorden på utdanningsfeltet høst 2023 og hva vi kan vente oss de neste seks månedene.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Olav Mydland ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker 1. halvår

  Europa har stort behov for arbeidskraft og kompetanse for det grønne og digitale skiftet. Et eget europeisk kompetanseår og aktiv rekruttering fra tredjeland skal sikre flere kompetente arbeidstakere i unionen.

 • EU-delegasjonens rapport om klima og miljø våren 2023

  Da vi gikk inn i 2023 tok Sverige over EU-formannskapet fra Tsjekkia. Store deler av politikkutformingen på klimaområdet i EUs grønne giv ble sluttført under det tsjekkiske formannskapet. Sentrale deler av Klar for 55 (klimapakken) ble ferdig før jul og skal nå gjennomføres av medlemslandene. På miljøsiden gjenstår det fortsatt store lovpakker. Under det svenske EU-formannskapet har Rådet og Europaparlamentet blitt enige om sine forhandlings-posisjoner til høstens mange trilogforhandlinger på miljøsiden.

 • EU delegasjonens halvårsrapport om utdanning for våren 2023

  Utdanning og kompetanse er helt sentralt for å løse de utfordringene Europa nå står overfor. Derfor har EU lansert Det europeiske kompetanseåret. Det skal styrke Europas konkurransekraft, øke deltakelse i arbeidslivet og bedre folks ferdigheter og kompetanse. Les mer om dette i EU delegasjonens halvårsrapport om utdanning for første halvår 2023.