Rapporter fra EU-delegasjonen

EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker våren 2024

Arbeids- og sosialråd ved EU-delegasjonen, Kristina Jullum Hagen, oppsummerer den siste utviklingen på arbeids- og sosialsaker i EU i sin rapport for 1. halvår 2024. Hva skal være de viktigste prioriteringene for en ny Kommisjon fra høsten 2024? Hvordan skal EUs sosiale søyle tas videre i en ny lovgivningsperiode?

 

EU-delegasjonens halvårsrapport forbruker-, oppvekst- og likestillingssaker våren 2024

Rapporten gir en detaljert oversikt over hva EUs medlemsland, Europaparlamentet og Europakommisjonen har fått til denne våren innenfor forbrukerpolitikk-, familie- og oppvekst, samt likestilling og ikke-diskriminering. Det er EU-delegasjonens spesialutsending for disse politikkområdene, Marie Osnes, som rapporterer.