EU-delegasjonens halvårsrapport forbruker-, oppvekst- og likestillingssaker

Denne halvårsrapporten omtaler saker som har vært på dagsorden på forbruker-, oppvekst- og likestillingsfeltet det siste halvåret og hva vi kan vente oss de neste seks månedene.

Halvårsrapport fra spesialutsending for forbruker, oppvekst og likestilling Marie Osnes ved Norges delegasjon til EU

Grønn og digital omstilling var høyt på dagsorden også siste halvdel av 2023. Blant sakene Spania loset i havn under sitt formannskap i Rådet for Den europeiske union var foreløpig politisk enighet om Aktsomhetsdirektivet, foreløpig politisk enighet om direktivet om forbrukervern i det grønne skiftet, foreløpig politisk enighet om direktivet om likestillingsorganer, og rådsposisjon om direktivet om et kort for personer med nedsatt funksjonsevne.

I oktober vedtok Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2024. Det er siste arbeidsprogram for inneværende mandat. 90 prosent av Europakommisjonens forpliktelser har blitt oppfylt. 2024-planen skal følge opp de resterende politiske forpliktelsene, og Ursula von der Leyens linjetale. Planen er strukturert rundt hovedprioriteringene som ble fastlagt i 2019: grønn omstilling, et Europa tilpasset den digitale tidsalder, en økonomi som fungerer for folk, et sterkere Europa i verden, fremme europeisk livsstil, og et nytt krafttak for europeisk demokrati. I halvårsrapporten kan du lese mer om sakene tilknyttet forbruker-, oppvekst- og likestillingssaker.

Halvårsrapporten inneholder også oversikt over saker på dagsorden det neste halvåret med Belgia i førersetet for Rådet for Den europeiske union. Fra 1. januar tok Belgia over stafettpinnen fra Spania i Rådet, og vil fullføre det gjenstående lovgivningsarbeidet innenfor den nåværende mandatperioden. På forbruker-, oppvekst- og likestillingsfeltet vil det belgiske formannskapet blant annet prioritere å

  • ferdigstille lovarbeidet med direktivet «Retten til å reparere»,
  • arbeide frem et forhandlingsmandat for direktivet «Green Claims»,
  • bidra til oppfølging av Rådsanbefalingen på den europeiske barnegarantien,
  • følge opp forslaget om en «EU Youth Test/Check»,
  • ferdigstille lovsaker om likestillingsorganer, og
  • ferdigstille et EU-kort for personer med nedsatt funksjonsevne.

Les hele halvårsrapporten for mer informasjon om disse sakene, og andre saker som vil prege forbruker, oppvekst og likestillingspolitikk i EU våren 2024.