EU delegasjonens halvårsrapport om utdanning for våren 2023

Utdanning og kompetanse er helt sentralt for å løse de utfordringene Europa nå står overfor. Derfor har EU lansert Det europeiske kompetanseåret. Det skal styrke Europas konkurransekraft, øke deltakelse i arbeidslivet og bedre folks ferdigheter og kompetanse. Les mer om dette i EU delegasjonens halvårsrapport om utdanning for første halvår 2023.

Utdanningsråd ved EU-delegasjonen, Mads Gravås, oppsummerer den siste utviklingen på utdanningsfeltet i EU i sin halvårsrapport.

I halvårsrapporten kan du også lese mer om

  • Automatisk og gjensidig godkjenning av eksamensbeviser for videregående utdanning, høyere utdanning og resultater av læringsopphold i utlandet
  • Forslag om rådsanbefalinger om digital utdanning og opplæring, og om å utvikle europeiske borgeres digitale ferdigheter
  • Rådskonklusjoner om ferdigheter og kompetanser for det grønne skiftet
  • Rådskonklusjoner om ytterligere steg for å realisere automatisk gjensidig godkjenning av utdanning og opplæring 
  • Resolusjon om Det europeiske utdanningsområdet
  • Forventningene fremover