EU-delegasjonens rapport om klima og miljø høsten 2023

Høsten 2023 var det Spania som hadde formannskapet i EU. Det spanske formannskapet har arbeidet målrettet og effektivt på miljø- og klimaområdet og tempoet har vært større enn ventet. På klimaområdet har man blant annet ferdigforhandlet «Klar for 55»-pakken (klimapakken). På miljøområdet er det fortsatt en del regelverk i prosess. Høsten 2023 ble det oppnådd politisk enighet om blant annet forordning om restaurering av natur, økodesignforordningen og revidert industriutslippsdirektiv. I det kommende halvåret vil det belgiske formannskapet prioritere gjenstående lovarbeid.

Halvårsrapporten om klima- og miljøarbeidet i EU høsten 2023 er skrevet av klima- og miljørådene Tom O. Johnsen og Birthe Ivars, med innspill fra ansvarlige spesialutsendinger ved EU-delegasjonen. Les hele rapporten her.