Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 41-60 av 3497 treff.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

  13.03.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om kommisjonens plan for et grønnere og mer bærekraftig EU, den digitale agenda, det kroatiske formannskapsprogrammet, foran en ny programperiode, bypolitikk, territoriell utvikling og Housing Europe. I tillegg får du en oversikt over regionale og tematiske EU-nettverk.

 • Forbereder frihandelsforhandlingene med Storbritannia

  11.03.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø hadde tirsdag sin første samtale med kollega Conor Burns i det britiske handelsdepartementet.

 • Ett skritt nærmere et CO2-lager i Nordsjøen

  05.03.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Equinor har sammen med partnerne Shell og Total fullført boringen av en CO2-brønn sør for Troll-feltet i Nordsjøen. Formålet med brønnen var å undersøke om området egner seg for å lagre CO2. De foreløpige resultatene er oppløftende.

 • Utenrikspolitisk redegjørelse 5. mars

  05.03.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 5. mars.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 5. mars

 • Norske forberedelser til brexit

  05.03.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser som følge av at Storbritannia har forlatt EU.

 • Bidrag til migrasjonssituasjonen i Hellas

  04.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  For å bistå sårbare migranter og avhjelpe situasjonen på grensen til Tyrkia har Norge tilbudt å sende senger, madrasser og telt til greske myndigheter. Dette kommer i tillegg til betydelig norsk støtte på andre områder knyttet til denne situasjonen.

 • Grønt skifte toppsak under europeisk skipsfartsuke

  01.03.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norske og europeiske aktører diskuterte klima, konkurransekraft og European Green Deal under European Shipping Week i Brussel 17.-20. februar.

 • Norge, Island og Liechtenstein styrker det greske asylsystemet

  27.02.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Tirsdag var statssekretær Hilde J. Barstad i Hellas for å være med på lanseringen av det greskstyrte asyl- og migrasjonsprogrammet finansiert av EØS-midlene. Et giverstyrt asyl- og migrasjonsprogram startet opp i fjor. Sammenlagt bidrar EØS-landene med 33 millioner euro gjennom EØS-midlene til asyl og migrasjon i Hellas fra 2019-2024.

 • Norge revurderer EØS-finansiert justissamarbeid med Polen

  27.02.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge er bekymret for utviklingen av rettsstaten i Polen. Uavhengige domstoler er en forutsetning for et velfungerende demokrati og forsvar av grunnleggende menneskerettigheter. Utenriksdepartementet er også blitt gjort kjent med at Domstolsadministrasjonen har valgt å trekke seg fra sin del av det planlagte samarbeidet i justisprogrammet med Polen.

 • Vedlegg: Sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020

  20.02.2020 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Oversikten over sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020 er et vedlegg til regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020.

 • Olaug Bollestad møtte EU-ambassadør Thierry Béchet

  14.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, inviterer til et tettere landbrukssamarbeid mellom Norge og Europakommisjonen. Béchet peker på at Norge og EU har flere utfordringer og fortrinn til felles.

 • Migrasjonsutfordringene løses ikke i Hellas alene

  11.02.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Vi deler mange nordmenns bekymring for situasjonen i migrantleirene i Hellas. Norge gir derfor betydelig støtte til Hellas for å bedre situasjonen. Aller viktigst er imidlertid vårt arbeid for varige løsninger på migrasjonsutfordringene og en ansvarlig europeisk migrasjonspolitikk.

  Av: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland , Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kommentar

 • Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2020

  11.02.2020 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Dette arbeidsprogrammet følger opp regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021. Mens strategien beskriver regjeringens overordnede visjoner for samarbeidet med EU, inneholder arbeidsprogrammet regjeringens planer for oppfølging av de viktigste EU-sakene det kommende året. Omfanget av arbeidsprogrammet for 2020 viser med all tydelighet hvor avgjørende et godt samarbeid med EU er for å oppnå regjeringens prioriteringer på en rekke områder.

 • Arbeids- og sosialpolitikk i EU – status og utviklingstrekk Halvårsrapport 2. halvår 2019

  10.02.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger halvårsrapport for andre halvår 2019 på arbeds- og sosialområdet i EU. Rapporten dekker blant annet utviklingstrekk på området, minstelønn, arbeidsmarkedssituasjonen i EU, formannskapets prioriteringer, Green Deal, etableringen av det europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA) og endringer i trygdekoordineringsforordningen.

 • Hva betyr brexit for britiske statsborgere som oppholder seg i Norge?

  10.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Informasjon til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge.

 • Norges syn på det multilaterale samarbeidet

  06.02.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på Hanalys-seminaret 2020 om Finland, Sverige og Norge i det multilaterale samarbeidet. Hvordan kan vi sikre dette samarbeidets legitimitet? Hvilke tendenser gjelder globalt og i Europa?

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Finland, 6. februar

 • Norges innsats for flyktninger og migranter

  06.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rekordmange mennesker er på flukt fra krig og konflikt, eller forlater sitt land i håp om et bedre liv. Norge samarbeider med både FN og EU om ulike tiltak for å beskytte flyktninger og migranter, og for å gjøre noe med årsakene til migrasjon.

 • Delta i samarbeid

  05.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-midlene brukes til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Derfor deltar en rekke norske frivillige organisasjoner, bedrifter, forskningsinstitusjoner, offentlige etater og andre i programmer og prosjekter.

 • EØS-komiteen

  04.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS.

 • Brexit: Konsekvenser og organisering i Norge

  01.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge søker et så tett og omfattende samarbeid som mulig med Storbritannia etter at landet har trådt ut av EU. Her er informasjon om hvorfor og hvordan Norge arbeider med brexit.

Til toppen