Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 41-60 av 477 treff.

 • Norge og EU enige om EØS-midler og avtale om eksport av norsk sjømat

  01.12.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Forhandlerne fra Norge og EU er enige en ny periode med EØS-midler og en ny avtale med tollfrie kvoter for norsk sjømat til EU.

 • Nett-tv

  InvestEU lansert i Norge

  28.11.2023 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fredag 24. november lanserte økonomikommisær Paolo Gentiloni og næringsminister Jan Christian Vestre InvestEU i Norge. InvestEU åpner nye muligheter knyttet til bærekraftige investeringer i norsk næringsliv.

 • InvestEU Road Show Oslo

  24.11.2023 Tale/innlegg Nærings- og fiskeridepartementet

  Holdt av næringsminister Jan Christian Vestre 24. november 2023

  Av: Næringsminister Jan Christian Vestre InvestEU

 • Regjeringen satser på digital og grønn omstilling

  24.11.2023 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner kroner til medfinansiering og oppfølging av Norges to godkjente digitale innovasjonsnav som deltar i EUs program DIGITAL. Formålet med programmet er å bygge digital kapasitet og infrastruktur i hele Europa.

 • Meld. St. 5 (2023–2024) - En motstandsdyktig helseberedskap

  Fra pandemi til krig i Europa

  24.11.2023 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I Meld. St. 5 om en motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig, presenterer regjeringen den politiske og strategiske retningen for norsk helseberedskap. Meldingen er den første stortingsmeldingen om helseberedskap, og inneholder tre hoveddeler: Et styrket system for helseberedskapen, en motstandsdyktig helseberedskap, og risiko og sårbarhetsområder. Forebygging og beredskap må gis økt prioritet. Regjeringen vil sikre en motstandsdyktig helseberedskap som har som formål å verne liv og helse.

 • Endringer i åndsverkloven sendes på høring

  22.11.2023 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Nå oppdaterer vi åndsverkloven ved å styrke rettighetene til opphavere og andre kunstnere, spesielt i møte med ny teknologi og grensekryssende tjenester, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

 • Høring - endringer i åndsverkloven mv. (gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet)

  22.11.2023 Høring Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i åndsverkloven mv. på høring.

  Høringsfrist: 15.03.2024 Status: Under behandling

 • Nasjonale eksperter

  21.11.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen og bilaterale ordninger har Norge nasjonale eksperter i Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

 • Svar på spørsmål om innføringa av EU sin «Rein energipakke»

  20.11.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eides svar på eit spørsmål frå Guri Melby (V) om regjeringa vil jobbe for at «Rein energipakken» blir innført raskt i Noreg.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i 2023

  15.11.2023 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren holdt 14. november sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

  Av: Utenriksminister Espen Barth Eide

 • Svar på spørsmål om EU sin «rein energi-pakke»

  14.11.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eides svar på eit spørsmål frå Guri Melby (V) om innføring av «rein energi-pakken» frå EU.

 • Regjeringen vil bruke 690 millioner for å støtte norsk ammunisjonsproduksjon

  07.11.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å ta Norge inn i det europeiske programmet ASAP og betaler om lag 190 millioner kroner i kontingent.

 • Svar på spørsmål om genmodifiserte organismar (GMO)

  02.11.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål frå Alfred Jens Bjørlo (V) om import av GMO-varer.

 • The Minister of Petroleum and Energy's speech at the Energy Conference between Norway and the EU

  24.10.2023 Tale/innlegg Energidepartementet

  Minister of Petroleum and Energy Terje Aasland held this speech at the Energy Conference between Norway and the European Union in Brussels on 24th October 2023.

  Av: Energiminister Terje Aasland

 • Mehl i Luxemburg: Vi må trygge Norge i en utrygg verden

  19.10.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP) deltok torsdag 19. oktober på justis- og innenriksministermøte i Luxemburg. På dagsorden sto blant annet tiltak for å styrke sikkerheten i EU i lys av terrorhendelsen i Brussel, situasjonen i Midtøsten, indre sikkerhet og migrasjon i Europa, samt andre viktige asyl- og migrasjonsdiskusjoner.

 • Møte med EU-kommisjonens president

  05.10.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre møtte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen torsdag da begge deltok på European Political Community i Granada. Tema for samtalen var blant annet grønn omstilling, støtten til Ukraina og styrket samarbeid på helseområdet.

 • Avtaler, evalueringer og rapporter

  03.10.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du sentrale dokumenter og avtaler som ligger til grunn for EØS-midlene. Her finnes også årsrapporter og evalueringer av resultatene som er oppnådd.

 • Ny beslutning fra EU forenkler helsesamarbeidet med USA

  20.09.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Som følge av en ny beslutning i EU-kommisjonen om behandling av persondata, likestilles nå amerikanske virksomheter med europeiske. Dette betyr at prosjekter og tjenester i helsesektoren både i Norge og i EU kan vurdere bruk av amerikanske skyløsninger på lik linje med europeiske.

 • EU-delegasjonens rapport om klima og miljø våren 2023

  28.08.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  Da vi gikk inn i 2023 tok Sverige over EU-formannskapet fra Tsjekkia. Store deler av politikkutformingen på klimaområdet i EUs grønne giv ble sluttført under det tsjekkiske formannskapet. Sentrale deler av Klar for 55 (klimapakken) ble ferdig før jul og skal nå gjennomføres av medlemslandene. På miljøsiden gjenstår det fortsatt store lovpakker. Under det svenske EU-formannskapet har Rådet og Europaparlamentet blitt enige om sine forhandlings-posisjoner til høstens mange trilogforhandlinger på miljøsiden.

 • EU delegasjonens halvårsrapport om utdanning for våren 2023

  18.08.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  Utdanning og kompetanse er helt sentralt for å løse de utfordringene Europa nå står overfor. Derfor har EU lansert Det europeiske kompetanseåret. Det skal styrke Europas konkurransekraft, øke deltakelse i arbeidslivet og bedre folks ferdigheter og kompetanse. Les mer om dette i EU delegasjonens halvårsrapport om utdanning for første halvår 2023.

 • Side 3 av 24
 • Side 3 av 24