Møte med EU-kommisjonens president

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen torsdag da begge deltok på European Political Community i Granada. Tema for samtalen var blant annet grønn omstilling, støtten til Ukraina og styrket samarbeid på helseområdet.

– Det europeiske fellesskapet har vært robust i møtet med krigen i Ukraina og krigens ringvirkninger. Norge og EU har forsterket samarbeidet på en rekke områder de siste årene, og denne samtalen var en god anledning til å gjøre opp status på noen av sakene vi har felles interesse av, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen torsdag da begge deltok på European Political Community i Granada.
Statsminister Jonas Gahr Støre møtte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen torsdag da begge deltok på European Political Community i Granada. Foto: Tone Hertzberg / Statsministerens kontor.

Støre og von der Leyen snakket om hvordan Norge og EU kan videreutvikle den grønne alliansen, som er et forsterket klima-, energi- og industrisamarbeid. De er blant annet enige om viktigheten av karbonfangst og -lagring som tiltak for å få ned klimagassutslippene.

Det er også enighet om å forsterke samarbeidet mellom Norge og EU på helseområdet, hvor Norge ønsker å bli med i det europeiske helsesamarbeidet. Ursula von der Leyen uttrykte at hun er positiv til dette.

Det europeiske politiske fellesskapet (European Political Community) ble etablert etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina for å styrke samarbeidet mellom europeiske land både i og utenfor EU. Forumet, som ble arrangert for tredje gang i Granada 5. oktober, samler stats- og regjeringssjefer fra alle europeiske land, unntatt Russland og Belarus.