Regjeringen satser på digital og grønn omstilling

Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner kroner til medfinansiering og oppfølging av Norges to godkjente digitale innovasjonsnav som deltar i EUs program DIGITAL. Formålet med programmet er å bygge digital kapasitet og infrastruktur i hele Europa.

– Med dette setter Regjeringen kraft på den digitale og grønne omstillingen og bidrar til at flere små og mellomstore bedrifter får økt kompetanse og mulighet for teknologioverføring, sier Tung.

De digitale innovasjonsnavene skal bidra til økt digitalisering i norske virksomheter og styrket konkurransedyktighet for norske bedrifter. Innovasjonsnavene kan hver få inntil én million euro i støtte fra EU per år, dersom deltakerlandene stiller med tilsvarende medfinansiering. Regjeringen foreslår nå å sikre slik medfinansiering til de digitale innovasjonsnavene.

– Dersom vi skal klare å gjennomføre den digitale og grønne omstillingen som fremtiden krever, må vi hjelpe virksomhetene både med å se mulighetene og gjennomføre viktige tiltak. Her har innovasjonsnavene en viktig oppgave, sier Tung.

Norge har to godkjente innovasjonsnav; Nemonoor, som skal fokusere på anvendt kunstig intelligens og Oceanopolis, som retter seg inn mot hav og kyst. Disse er satt sammen av solide fagmiljøer, med både forsknings- og næringsaktører. Nemonoor, som ledes av Digital Norway, skal fokusere på mulighetene som åpner seg gjennom bruk av kunstig intelligens. Oceanapolis, som ledes av forskningsinstituttet Norce, retter seg inn mot økt digitalisering av virksomheter knyttet til hav og kyst. Begge innovasjonsnav har tydelig oppmerksomhet rundt bærekraft og grønn omstilling.

Les mer om de digitale innovasjonsnavene:

Hjem | Nemonoor

DIGITAL INNOVATION HUB OCEANOPOLIS (dihoceanopolis.com)

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

E-post til kommunikasjonsenheten: ke@kdd.dep.no