Mehl i Luxemburg: Vi må trygge Norge i en utrygg verden

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP) deltok torsdag 19. oktober på justis- og innenriksministermøte i Luxemburg. På dagsorden sto blant annet tiltak for å styrke sikkerheten i EU i lys av terrorhendelsen i Brussel, situasjonen i Midtøsten, indre sikkerhet og migrasjon i Europa, samt andre viktige asyl- og migrasjonsdiskusjoner.

– Trygghet og beredskap er høyeste prioritet for denne regjeringen. Det er store spenninger både i Europa og tett på våre grenser med krig, terror og kriminelle nettverk. Det er viktig for Norge at alle land tar ansvar for sikkerhet i Schengen, og at vi effektivt sender ut personer som kan utgjøre en trussel mot oss, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Under møtet diskuterte ministrene også hvilken betydning situasjonen i Israel og Gaza har for sikkerhet i Europa. Torsdag ble det besluttet å etablere et forum for å samarbeide om å følge konsekvensene av krisen og støtte raske og koordinerte beslutninger, Integrated Political Crisis Response (IPCR). Norge vil delta.  

– Hjemme må vi være inkluderende og forebygge at vold og konflikt får overslag til oss. I Norge bor det både israelere, palestinere og andre som kan ha den forferdelige volden i Midtøsten ekstra nært. Spenninger i andre deler av verden setter oss på prøve, men vi må verne om det åpne samfunnet vårt og skape trygghet for alle, sier Mehl.

Schengen-området sto også på agendaen. Over en million personer oppholdt seg ulovlig i EU i 2022, ifølge EU. Flere land har innført midlertidig grensekontroll på indre grense, blant annet Frankrike, Tyskland og Østerrike. Norge viderefører midlertidig grensekontroll på fergeanløp.

– Alt starter med grensene. Hvis flere land får kontroll på yttergrensene og kontroll på hvem som kommer inn, vil det forebygge terror, narkotikasmugling, menneskehandel og farefulle fluktruter over Middelhavet, sier Mehl.

– Norge har brukt milliarder på yttergrensekontroll og prioriterer retur høyt. Vi returnerer folk uten lovlig opphold og personer som kan være en trussel mot rikets sikkerhet. Det er for mange ulovlige migranter i Schengen som kan reise fritt rundt. Alle land i Schengen må prioritere ytre grensekontroll og retur hvis Schengen skal kunne være sikkert og åpent, sier Mehl.

– Vi kan ikke la kriminelle menneskesmuglere bestemme hvem som skal komme til Europa. Regjeringen styrker innsatsen mot organiserte kriminelle nettverk, og vi må samarbeide internasjonalt for å bekjempe smuglernettverkene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).