Regjeringen vil bruke 690 millioner for å støtte norsk ammunisjonsproduksjon

Regjeringen har besluttet å ta Norge inn i det europeiske programmet ASAP og betaler om lag 190 millioner kroner i kontingent.

Forsvarsminister Gram på besøk i Tyskland
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte 6. november opptreningen av ukrainske styrker i Tyskland. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

 

- Medlemskapet i ASAP har potensiale til å utløse milliardinvesteringer til økt produksjonskapasitet i norsk forsvarsindustri, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).
 
I tillegg setter regjeringen av inntil 500 millioner kroner som kan gis i støtte til bedrifter som søker om støtte gjennom ASAP og som vil øke sin produksjonskapasitet i Norge.
 
Dette gjelder også Nammo, som den senere tid har signalisert at de ønsker å utvide sin produksjon både i Norge og i andre landene de opererer i.
 
- Vi har plassert flere store kontrakter hos Nammo det siste året, og vi har forskuttert utbetalinger slik at produksjonstempoet kan økes raskere, sier Gram.
- Likevel tærer donasjonene til Ukraina på beredskapslagrene i Vesten, og vi må være forberedt på å stå i dette i lang tid. Vi må derfor øke volumet og tempoet i hele Europa, hvis det skal monne, sier Gram.
 
ASAP (Act in Support of Ammunition Production) har et fond på 500 millioner euro og Norge betaler om lag 190 millioner kroner i kontingent for at norske industri skal kunne søke om midler. Europeiske forsvarsbedrifter som vil utvide sin kapasitet kan søke fondet om å få dekket inntil 45 prosent av investeringskostnadene. Søknadsfristen i ASAP er medio desember, og resultatene forventes i februar.
 
- Det betyr at norske forsvarsindustri raskere vil kunne øke produksjonen, hvis søknaden skulle bli godkjent i ASAP. Dette er godt nytt for industrien og det er godt nytt for vår beredskap, avslutter forsvarsministeren.