Historisk arkiv

Overgangsregler brexit: Endringer i advokatforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Personer som har fullført advokatutdannelse i Storbritannia før Storbritannias uttreden fra EU vil få godkjent sine yrkeskvalifikasjoner i Norge. Det sikrer regjeringen ved å endre advokatforskriften.

Dette er gjort gjennom overgangsregler i advokatforskriften, fastsatt i statsråd i dag. Endringene går ut på at personer som har fullført sin utdannelse i Storbritannia før Storbritannias uttreden fra EU, skal ha mulighet til å få godkjent utdannelsen etter EØS-reglene ut 2020 i tråd med advokatforskriften § 9-1a, hvis Storbritannia trer ut av EU uten en avtale (hard brexit).  

Denne bestemmelsen i forskriften omfatter også tidligere vedtatte regler om allerede godkjente yrkeskvalifikasjoner, pågående saksbehandling for godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner, overgangsregler for britiske advokater etablert i Norge, og overgangsregler for personer som er under utdannelse på det tidspunktet Storbritannia trer ut av EU, samt personer som starter sin utdannelse i perioden fra Storbritannia trer ut av EU til og med 31. desember 2019.

Overgangsregler brexit: Advokatforskriften